Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Aktualności
2016.06.15

Multimedialny konkurs wakacyjny


Plakat do pobrania

Multimedialny konkurs wakacyjny
INTERNET – KOMUNIKACJA – INTERAKCJA
Dla uczestników programu OSE i użytkowników portalu IT Szkoła

Wakacje to dobry czas na refleksję na temat roli Internetu. Chcemy oczami uczniów spojrzeć na znaczenie globalnej sieci w ich codziennym życiu. To także otwarta debata o tym, czym jest Internet jako globalne źródło informacji, medium, środowisko pracy, budowania relacji z innymi, nauki czy rozrywki.

W konkursie przewidujemy różne formy wyrazu i technik wykonania prac, takie jak zdjęcia, krótkie filmy, prace graficzne, prace opisowe (np. eseje, felietony). Zależy nam, aby uczniowie w różnorodny sposób przedstawiali swoje wyobrażenie o funkcjonalnościach Internetu, pokazali możliwości wynikające z dostępu do sieci oraz zaprezentowali autorskie spojrzenie na wyzwania oraz zagrożenia w Internecie.

Dla Autorów najciekawszych prac przygotowane zostały atrakcyjne nagrody!

Na prace czekamy od 16.06.2016 do 30.08.2016.

Wszelkie pytania i zgłoszenia prac: akademia@nask.pl

Zapraszamy do udziału! Niech wakacje będą czasem nowej, inspirującej i bezpiecznej podróży w świat z Internetem!

Link do regulaminu
2016.06.13

Konferencja CiSW

Dnia 2 czerwca 2016 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne”, współorganizowana przez Zakład Edukacji Medialnej APS oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Marek Michalak; Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Polski Komitet ds. UNESCO, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Do honorowego komitetu naukowego przystąpiło ponad czterdziestu profesorów z całego kraju.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Wielkie Otwarcie? Otwarta nauka i edukacja”. Organizatorom wydarzenia towarzyszyła świadomość, że moment dziejowy, w jakim się znajdujemy, niesie ze sobą wielką dozę niepewności - ontologicznej, epistemologicznej i etycznej. Otwartościowe ideały, przyświecające od lat projektowi zjednoczonej Europy, zostają wystawione na próbę przez ogromny kryzys imigracyjny, a zglobalizowany świat przynosi rozczarowanie, bo zamiast wyrównywać szanse i zasypywać nierówności społeczne, często znacząco je pogłębia. Narasta rozdźwięk pomiędzy sytuacją najbogatszych i tych, którzy nie mają nic. Postanowili zatem zadać pytanie o to, czy szansą na niwelowanie tych podziałów może być powszechnie dostępna, otwarta na nowe problemy nauka i edukacja, silnie wspierana przez nowe technologie? Idea otwartej nauki oraz tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych budzi przecież wiele emocji. Jedni widzą w niej nadzieję na dalszy postęp cywilizacyjny, przyrost ludzkiej wiedzy, ale i na bardziej sprawiedliwą jej dystrybucję, pozwalającą na społeczną inkluzję grup zagrożonych wykluczeniem lub już funkcjonujących poza ramami społecznego funkcjonowania (imigranci, osoby niepełnosprawne czy ludzie żyjący na progu ubóstwa). Inni z kolei dostrzegają zagrożenia, związane między innymi z możliwym obniżaniem poziomu jakości otwartościowych materiałów, ochroną praw autorskich, chaosem informacyjnym panującym w Sieci, czy wreszcie problemami zdrowotnymi wynikającymi z długotrwałego obcowania z ekranem komputera.

Pytania postawione przez organizatorów spotkały się z wielkim zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego, a zwłaszcza tej jego części, która skupia badaczy reprezentujących nauki społeczne (pedagogika, socjologia, psychologia). W trakcie dziesięciogodzinnego „maratonu” zgromadzeni w aulach APS słuchacze mogli wysłuchać wystąpień niemal 70 naukowców z całej Polski. Wiele dyskusji wzbudziło wystąpienie Prof. Stevena Zipkesa ( President of Advanced Reasoning in Education) na temat nowych metod kształcenia w zakresie STEM (przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i technicznych). Dyskutowano także m. in o konwergencji mediów i jej implikacjach edukacyjnych (prof. Marek Furmanek), obawach pokoleń X, Y oraz BB związanych z edukacją w społeczeństwie informacyjnym (prof. Beata Stachowiak), znaczeniu otwartej nauki i edukacji jako sił performatywnych w procesie transformacji społecznej (prof. Lech Zacher), idei współdzielenia w nowym Społecznym Systemie Operacyjnym (prof. Kazimierz Krzysztofek).

Przeciągające się do godzin wieczornych dyskusje wskazały na konieczność podejmowania problematyki otwartej kultury w kontekście społecznym, psychologicznym, technologicznym i edukacyjnym i zakończyły się złożoną przez organizatorów obietnicą kontynuacji wielu podjętych w tym roku wątków w trakcie kolejnej konferencji.Marcin Bochenek, Dyrektor Projektów Strategicznych NASK

Rzecznik Praw Dziecka Minister Marek Michalak

Od lewej: prof. zw. dr hab. Władysław Zaczyński, Marcin Bochenek Dyrektor Projektów Strategicznych NASK, Rzecznik Praw Dziecka Minister Marek Michalak, dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk, dr hab., prof. APS Maciej Tanaś
2016.06.06

eSkills for jobs – relacja ze spotkania z dnia 3 czerwca 2016

Ponad 70 uczniów, uczestników programu IT Szkoła tj.: XIII Liceum Ogólnokształcącego im płk. Lisa-Kuli, XXIII LO im. Marii Curie-Skłodowskiej z Warszawy oraz LO im. Wojska Polskiego z Nowego Dworu wzięło udział w drugim w tym roku spotkaniu.

„Moja ścieżka kariery z kompetencjami cyfrowymi" - taki był temat przewodni spotkania. Jako prelegenci wystąpili: Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer, Karolina Ślusarczyk, Junior Software Developer, Motorola Solutions Polska oraz Krzysztof Chełpiński, Członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Eksperci opowiadali również o trendach w branży informatycznej i udzielali praktycznych wskazówek, dotyczących korzystania z możliwości, jakie dają nowe technologie.

Na koniec młodzież sprawdziła swoją techniczną wiedzę w mini-konkursie.
2016.06.01

Jak zrobić profesjonalny tutorial i film instruktażowy na YouTube – kurs

IT Szkoła zaprasza do wzięcia udziału w nowym kursie wszystkich uczestników programu zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie samodzielnego tworzenia tutoriali i filmów instruktażowych na YouTube’a:

Jak zrobić profesjonalny tutorial i film instruktażowy na Youtube
Prowadzący: dr inż. Piotr Kopciał

O KURSIE
Omówione zostaną zasady tworzenia dobrego (tzn. zrozumiałego dla odbiorcy) tutoriala, uczestnik kursu zapozna się z narzędziami wspomagającymi tworzenie tutoriali (edytor tekstu, program graficzny, program do tworzenia prezentacji, program do tworzenia screencastów). Na kursie zwrócono również uwagę na najczęściej popełniane błędy. Uzupełnieniem niniejszego kursu będą przykłady gotowych tutoriali.

W części praktycznej uczestnicy kursu utworzą własne tutoriale statyczne i dynamiczne. Ważnym elementem kursu będzie również prezentacja tutoriali utworzonych przez uczestników kursu oraz omówienie ich mocnych i słabych stron.

Celem kursu jest opanowanie umiejętności tworzenia profesjonalnych, atrakcyjnych dla użytkownika tutoriali, a efektem końcowym mają być tutoriale utworzone samodzielnie przez każdego uczestnika.

ORGANIZACJA KURSU

Kurs stacjonarny w siedzibie WWSI
Czas trwania kursu: 9 godzin
16.06.2016 – godz. 10.30-14.00 (4x 45’ + 30’ przerwy)
17.06.2016 – godz. 10.30-14.45 (5x 45’ + 30’ przerwy)

Kurs zdalny w formie wideokonferencji
„Spotkania” kursowe odbywają się zdalnie, uczestnicy z dowolnego miejsca pracują przy stanowisku komputerowym będąc w kontakcie (również głosowym) z prowadzącym kurs.

Czas trwania kursu: 9 godzin
20.06.2016 – godz. 18.00-20.30 (3x 45’ + 15’ przerwy)
21.06.2016 – godz. 18.00-20.30 (3x 45’ + 15’ przerwy)
22.06.2016 – godz. 18.00-20.30 (3x 45’ + 15’ przerwy)

Elementy niezbędne do przygotowania swojego stanowiska komputerowego do uczestnictwa w kursie zdalnym:

 • Zestaw słuchawkowy;
 • Instalacja programu LYNC BASIC (darmowe oprogramowanie, instrukcję instalacji otrzymają zakwalifikowani uczestnicy szkolenia);

Uczestnicy kursu otrzymają:

 • materiał zawierający omówienie najważniejszych zasad dotyczących tworzenia profesjonalnych tutoriali,
 • przykłady profesjonalnych tutoriali,
 • zbiór filmów instruktażowych wyjaśniających różne zagadnienia związane z tworzeniem tutoriali,
 • zestaw pytań testowych sprawdzających nabytą wiedzę (wraz z odpowiedziami),
 • zaświadczenie o ukończeniu

REJESTRACJA NA KURS

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz nazwę i adres szkoły – miejsca zatrudnienia, w przypadku nauczycieli.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 czerwca 2016 r. lub do momentu wyczerpania miejsc na szkoleniu. Ze względu na efektywność i komfort pracy osób biorących udział w szkoleniu możemy zakwalifikować nie więcej niż 25 osób zarówno na szkolenie stacjonarne, jak i zdalne.

 • Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają loginy i tymczasowe hasła do logowania się do wirtualnej sali szkoleniowej oraz instrukcję przygotowania swojego sprzętu komputerowego.2016.05.23

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna - program pilotażowy z udziałem IT Szkoły

Instytut badawczy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji realizuje pilotażowy projekt zapewnienia szkołom z województwa mazowieckiego i podlaskiego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technicznego modelu dostępu do bezpiecznego szerokopasmowego Internetu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz udostępnienie multimedialnych aplikacji i serwisów o charakterze dydaktycznym.

Program zawiera także ofertę edukacyjną NASK. Szkoły uczestniczące w projekcie mogą uzyskać dostęp do materiałów i usług szkoleniowych, edukacyjnych oraz badawczych. Na portalu IT Szkoła zostały już umieszczone wybrane materiały: filmy, prezentacje, e-booki, spoty oraz gra. Pakiet edukacyjny obejmuje zagadnienia związane z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z Internetu. Materiały skierowane zostały do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczestniczących w pilotażu i dostępne są tylko po wcześniejszej rejestracji.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem OSE i proponowanymi opracowaniami dostępnymi dla każdego użytkownika bez konieczności logowania w programie.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
2016.05.17

eSkills for jobs –o kompetencjach cyfrowych raz jeszcze [edycja II 2016]

Jakie kompetencje rozwijać na coraz bardziej cyfrowym rynku pracy? W jakich branżach umiejętności cyfrowe są potrzebne?

Do jakich zawodów należy przyszłość?

Na spotkaniu w Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatycznej eksperci IT i ambasadorzy eSkills for Jobs przekażą uczestnikom dużo praktycznej wiedzy i podpowiedzą, jak budować ścieżkę kariery w oparciu o kompetencje cyfrowe.

Zapraszamy szkoły do zgłaszania się do tej edycji. Termin: 3 czerwca, piątek, godz.9:30-12:30.

Rejestracja: http://www.eskills4jobs.pl/Dzien_Otwarty_z_WWSI_2016__druga_edycja,4,22.html lub na adres: kontakt@eskills4jobs.pl
2016.05.17

eSkills for jobs – relacja ze spotkania z dnia 12 maja 2016

Blisko 90 uczestników programu IT Szkoła uczestniczyło w spotkaniu w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Jako prelegenci wystąpili specjaliści, którzy na co dzień wykorzystują kompetencje i narzędzia cyfrowe: Anna Długosz z Booksy, Julia Rozenberg z Microsoft i Jan Marowski, programista, absolwent WWSI.

Tematem przewodnim spotkania było budowanie ścieżki kariery w oparciu o kompetencje cyfrowe. Eksperci prezentowali różne możliwości zawodowe i zachęcali do rozwijania e-umiejętności, podając motywujące przykłady ze swojej kariery.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego, Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych (ul. Gen. Zajączka 7) w Warszawie oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Bema w Milanówku.

eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs eSkills for jobs
2016.04.22

eSkills for jobs –o kompetencjach cyfrowych raz jeszcze

Jakie kompetencje rozwijać na coraz bardziej cyfrowym rynku pracy? W jakich branżach umiejętności cyfrowe są potrzebne?

Do jakich zawodów należy przyszłość?

Na spotkaniu w Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatycznej eksperci IT i ambasadorzy eSkills for Jobs przekażą uczestnikom dużo praktycznej wiedzy i podpowiedzą, jak budować ścieżkę kariery w oparciu o kompetencje cyfrowe.

Zapraszamy szkoły do zgłaszania się do tej edycji. Termin: 12 maja, czwartek, godz.9:30-12:30.

Rejestracja: http://www.eskills4jobs.pl/Dzien_Otwarty_z_WWSI_2016,4,19.html lub na adres: kontakt@eskills4jobs.pl
2016.03.16

BAZY DANYCH – O ZAPYTANIACH PRAWIE WSZYSTKO – kurs dla nauczycieli

IT Szkoła zaprasza nauczycieli informatyki zainteresowanych tematyką baz danych
na realizowany zdalnie kurs:
BAZY DANYCH – O ZAPYTANIACH PRAWIE WSZYSTKO (4 edycja)
Prowadzący: mgr inż. Andrzej Ptasznik

O KURSIE:
W ciągu ostatniego dziesięciolecia rozszerzona została składnia polecenia SELECT języka SQL o wiele nowych elementów;

 • Wyrażenia CTE – czyli prolog do polecenia,
 • Zapytania rekurencyjne,
 • Operatory działania na zbiorach,
 • Funkcje szeregujące,
 • Klauzula OVER - czyli przetwarzanie w oknie,
 • Przekształcanie tabel do XML,
 • Nowe operatory złączeń PIVOT, UNPIVOT i APPLY.

Rozszerzone możliwości polecenia SELECT pozwalają realizować coraz ciekawsze i bardziej złożone zapytania. W ramach kursu zaprezentowane zostaną wszystkie możliwości polecenia SELECT na bazie ciekawych przykładów zapytań, które mogą być wykorzystane w ramach zajęć lekcyjnych i kół zainteresowań.

ORGANIZACJA KURSU:
Kurs będzie realizowany w formie wideokonferencji z wykorzystaniem programu LYNC.
„Spotkania” kursowe odbywają się zdalnie, uczestnicy z dowolnego miejsca pracują przy stanowisku komputerowym będąc w kontakcie (również głosowym) z prowadzącym kurs.

Czas trwania kursu: 20 godz. (20 x 45’) w terminach:
07.04.2016– godz. 17.30-21.00 (4x 45’ + 30’ przerwy)
13.04.2016 – godz. 17.30-21.00 (4x 45’ + 30’ przerwy)
19.04.2016 – godz. 17.30-21.00 (4x 45’ + 30’ przerwy)
20.04.2016 – godz. 17.30-21.00 (4x 45’ + 30’ przerwy)
27.04.2016 – godz. 17.30-21.00 (4x 45’ + 30’ przerwy)

UWAGA: 05.04.2016 – godz. 15.30-16.00 oraz 19.00 – 19.30 – będą możliwe testowe wirtualne spotkania w sali wideokonferencji (służą sprawdzeniu, czy wszyscy uczestnicy prawidłowo przygotowali stanowisko do pracy z programem LYNC, aby właściwy kurs odbywał się bez przeszkód natury techniczno-organizacyjnej)

Elementy niezbędne do przygotowania swojego stanowiska komputerowego do uczestnictwa w kursie:

 • Zestaw słuchawkowy;
 • Instalacja programu LYNC BASIC (darmowe oprogramowanie, instrukcję instalacji otrzymają zakwalifikowani uczestnicy szkolenia);
 • Instalacja programu MS SQL Server 2014 Management Studio Express Edition (darmowe oprogramowanie, instrukcję instalacji otrzymają zakwalifikowani uczestnicy szkolenia);

Uczestnicy kursu otrzymają:

 • materiał zawierający wyjaśnienie wszystkich konstrukcji zapytań w języku SQL,
 • kopie czterech szkoleniowych baz danych,
 • zbiór filmów instruktażowych wyjaśniających różne zagadnienia związane z poleceniem Select,
 • zbiór zadań z rozwiązaniami i komentarzem,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE:

 • Rejestracja w programie IT Szkoła (dotyczy osób, które nie są zarejestrowane)

http://it-szkola.edu.pl/rejestracja

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz nazwę i adres szkoły – miejsca zatrudnienia.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 kwietnia 2016 r. lub do momentu wyczerpania miejsc na szkoleniu. Ze względu na efektywność i komfort pracy osób biorących udział w szkoleniu możemy zakwalifikować nie więcej niż 20 osób.

 • Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają loginy i tymczasowe hasła do logowania się do wirtualnej sali szkoleniowej oraz instrukcję przygotowania swojego sprzętu komputerowego.
 • Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne.
2016.03.01

Rok 2015 - najlepszym w historii domeny .pl

Rok 2015 okazał się najlepszym w historii domeny .pl pod względem średniej dziennej liczby nowych rejestracji - wynika z raportu instytutu badawczego NASK poświęconego rynkowi nazw domeny .pl za czwarty kwartał ubiegłego roku.

Przeczytajcie:
http://www.nask.pl/wydarzeniaID/id/996
2016.02.29

Raport Dyżurnet 2015

Zachęcamy do zapoznania się raportem Dyżurnet 2015 - funkcjonującego w ramach NASK - działającego na rzecz tworzenia bezpiecznego internetu.

Dyżurnet reaguje na nielegalne i szkodliwe treści internetowe skierowane przeciwko bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

http://www.nask.pl/wydarzeniaID/id/994
2015.11.02

Cykl comiesięcznych wykładów organizowanych w ramach "Wszechnicy Informatyki"

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej (http://inf.polsl.pl) zaprasza uczniów szkół średnich oraz wszystkie osoby zainteresowane informatyką na cykl comiesięcznych wykładów organizowanych w ramach "Wszechnicy Informatyki".

Na kolejnym spotkaniu wykład pt.: "Zasady SOLID czyli kiedy kwadrat nie jest prostokątem" wygłosi mgr inż. Tomasz Jastrząb.

Wykład odbędzie się 9 listopada (poniedziałek) 2015 o godz. 10.30 11.45 na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 16 w auli F (II piętro, na prawo od schodów głównych) oraz 13 listopada (piątek) 2015 o godz. 13.00 w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13 w auli budynku C.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia. W zgłoszeniu prosimy podać termin oraz nazwę szkoły wraz z szacunkową liczbą osób. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem Wszechnica_Informatyki@polsl.pl 
2015.10.27

Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym 2015

W miniony weekend (24-25 października), w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyły się najważniejsze w Polsce zawody dla studentów informatyki – Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ). Jest to krajowa odmiana konkursu ICPC (The ACM International Collegiate Programming Contest), który jest najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursem informatycznym na świecie i jest uznawany za Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym.

AMPPZ to konkurs zespołowy. Każdy zespół składał się ze studentów reprezentujących tę samą uczelnię. Podczas zawodów każda drużyna miała do dyspozycji jeden komputer, pięć godzin czasu i od 8 do 12 zadań algorytmiczno-programistycznych do rozwiązania. Zespół Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki składał się z dwóch osób (Paweł Ciosek oraz Damian Rzeźnik).

W tym roku po raz pierwszy w historii z drużynami akademickimi rywalizowały drużyny firm sponsorujących – tj. Facebook, Google, TenSquareGames, Nokia, Dolby, Credit Suisse – (co prawda poza konkursem, ale w tym samym czasie rozwiązywali te same zadania co drużyny akademickie). W składach drużyn sponsorskich byli laureaci olimpiady informatycznej, uczestnicy AMPPZ sprzed kilku lat.

Poniżej w tabeli pełen ranking – warto zwrócić uwagę, iż wśród drużyn uczelni niepublicznych są dwie, w tym studenci WWSI, którzy jako jedyni byli zespołem dwuosobowym :)

Poz. Drużyna Liczba zadań Czas
1.
Google
8 759
2.
Uniwersytet Wrocławski 1
6 374
3.
Uniwersytet Warszawski 1
6 428
4.
Uniwersytet Warszawski 5
6 461
5.
Uniwersytet Warszawski 6
6 676
6.
Uniwersytet Jagielloński 1
5 410
7.
Uniwersytet Warszawski 4
5 417
8.
Uniwersytet Jagielloński 3
5 455
9.
Uniwersytet Wrocławski 6
5 545
10.
Uniwersytet Jagielloński 2
5 550
11.
Uniwersytet Warszawski 9
4 318
12.
Adaptive Vision
4 344
13.
Facebook
4 362
15.
Uniwersytet Wrocławski 3
4 431
16.
Uniwersytet Wrocławski 2
4 444
17.
Uniwersytet Jagielloński 5
4 457
18.
Uniwersytet Wrocławski 4
4 603
19.
Uniwersytet Wrocławski 7
3 98
20.
Uniwersytet Warszawski 8
3 99
21.
Uniwersytet Warszawski 3
3 109
22.
Uniwersytet Wrocławski 10
3 117
23.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1
3 146
24.
Uniwersytet Wrocławski 8
3 147
25.
Uniwersytet Warszawski 2
3 163
26.
Politechnika Poznańska 1
3 199
27.
Uniwersytet Wrocławski 9
3 200
28.
Uniwersytet Warszawski 7
3 231
29.
Uniwersytet Jagielloński 4
3 235
30.
Uniwersytet Jagielloński 6
3 235
31.
Uniwersytet Wrocławski 5
3 244
32.
Akademia Górniczo-Hutnicza 1
3 250
33.
Politechnika Poznańska 3
3 259
34.
Akademia Górniczo-Hutnicza 2
3 294
35.
Nokia
3 327
36.
Politechnika Łódzka 1
3 371
37.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1
3 413
38.
Politechnika Poznańska 2
3 430
39.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2
3 495
40.
Credit Suisse
2 80
41.
Politechnika Śląska 1
2 109
43.
Politechnika Łódzka 2
2 135
44.
Politechnika Gdańska 2
2 343
45.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1
2 499
46.
Politechnika Gdańska 1
1 42
47.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2
1 71
48.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2
1 123
49.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 1
1 135
50.
Dolby
1 217
51.
Politechnika Opolska 1
0 0
52.
Politechnika Opolska 2
0 0
53.
Politechnika Wrocławska 1
0 0
54.
Politechnika Wrocławska 2
0 0
55.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 3
0 0
56.
Uniwersytet Opolski 1
0 0
57.
Uniwersytet Śląski 1
0 0
58.
Uniwersytet Śląski 2
0 0
59.
Uniwersytet Śląski 3
0 0
60.
WSB - National-Louis University 1
0 0

*Kolorem zielonym zaznaczono drużyny firm sponsorskich

Strona internetowa mistrzostw: http://amppz.ii.uni.wroc.pl/
2015.10.19

X edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”

Program IT Szkoła, jak co roku rekomenduje Państwu godne polecenia inicjatywy edukacyjne. W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa uczniów do udziału w X już edycji konkursu BÓBR.

Jest nam miło poinformować, że tegoroczne zawody konkursu Bóbr zostaną zorganizowane we współpracy z firmą Learnetic (Gdańsk) i odbędą się w nowym środowisku z wykorzystaniem platformy e-learningowej www.mCourser.pl.

Zawody X edycji Konkursu Bóbr odbędą się w dniach:
9 listopada 2015 12.00-13.00 Senior, szkoły ponadgimnazjalne
10 listopada 2015 12.00-13.00 Junior, gimnazja
12 listopada 2015 12.00-13.00 Benjamin, szkoły podstawowe, klasy IV-VI
13 listopada 2015 12.00-13.00 Skrzat, szkoły podstawowe, klasy I-III

Przed przystąpieniem do rejestracji, prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz Warunkami Technicznymi dostępnymi z tej samej strony Konkursu http://www.bobr.edu.pl, ale wyglądającej nieco inaczej.

Ze względu na zmianę środowiska Konkursowego, każda szkoła powinna przeprowadzić 25 minutową próbę Konkursu, w zależności od typu szkoły, w terminie:
22 października 2015 10.00-10.25 Junior, gimnazja
22 października 2015 12.00-12.25 Senior, szkoły ponadgimnazjalne
23 października 2015 10.00-10.25 Skrzat, szkoły podstawowe, klasy I-III
23 października 2015 12.00-12.25 Benjamin, szkoły podstawowe IV-VI

W razie wątpliwości lub problemów prosimy o kontakt z organizatorami.

Życzymy powodzenia w tegorocznym konkursie uczniom i nauczycielom.

Korzystając z okazji miło nam poinformować, że Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr został wyróżniony „Informatics Europe Best Practices in Education“ Award przez Informatics Europe (the federation of CS institutes at European Universities).

Pozdrawiamy, w imieniu organizatorów: p. Anny Beaty Kwiatkowskiej oraz p. Macieja M. Sysły.

http://mmsyslo.pl
http://wcce2013.umk.pl

Zespół Programu IT Szkoła
2015.09.28

Zapraszamy do programu INKUBATOR INŻYNIERA CISCO

Zapraszamy do programu INKUBATOR INŻYNIERA CISCO
 • Interesują Cię nowe technologie i innowacje? 
 • Chciałbyś/chciałabyć podnieś swoje kompentencje techniczne i “miękkie” oraz zwiększyć szanse zatrudnienia

Zapraszamy Cię do programu edukacyjno-rozwojowego Inkubator Inżyniera Cisco, stworzonego przez inżynierów i specjalistów Cisco specjalnie dla studentów zainteresowanych podniesieniem swoich kompentencji i startem w branży IT.

Dla kogo? Dla Ciebie, jeśli:

 • komunikujesz się w jęz angielskim
 • jesteś słuchaczem lub absolwentem kursu CCNA lub masz wiedzę sieciową na tym poziomie
 • jesteś studentem ostatniego roku na kierunku IT (lub pokrewnego) albo ukończyłeś studia w 2015 roku
Nie przegap! Zgłoś się już dziś!
2015.06.22

Badanie ankietowe

Zapraszamy wszystkich uczniów zarejestrowanych w programie IT Szkoła do wypełnienia krótkiej ankiety, która pozwoli nam lepiej dostosować program do preferencji użytkowników. Ankieta nie jest długa – jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 5-7 min. Oczywiście badanie jest anonimowe.

https://www.ankietka.pl/ankieta/193721/ankieta-it-szkola-2015-uczniowie.html

Dziękujemy!
2015.05.21

Podsumowanie III zawodów IT – Szkoły w programowaniu

Zawody rozpoczęły się dnia 21 marca 2015, a skończyły 11 kwietnia 2015. Zawody zostały podzielone się na dwie rundy:

 • Runda 1: 2015.03.21 (sobota) 12:00 – 2015.04.02 (czwartek) 20:00
 • Runda 2: 2015.04.11 (sobota) 10:00 – 15:00

Na początku każdej rundy przedstawiono kilka nowych zadań do rozwiązania. Rozwiązania zadań można było nadsyłać do czasu zakończenia rundy, w której zostały opublikowane. Podczas trwania rundy zdalnej dostępny był ranking zawodników. Wyniki rundy pierwszej nie były brane pod uwagę w rundzie drugiej.

Więcej informacji..


2015.04.20

GRAND IT TEST to konkurs, którego głównym celem jest sprawdzenie wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Zadaniem uczestników będzie rozwiązywanie testów wiedzy, które będziemy udostępniać za pośrednictwem profilu IT Szkoła na portalu Facebook przez okres 6 tygodni od dnia rozpoczęcia konkursu tj. od 20 kwietnia 2015 do 31 maja 2015.
Pytania testowe w każdej serii będą losowane z testów przypisanych do wybranych kursów dostępnych na platformie IT Szkoła.
Testy będą udostępniane w kilku seriach w odstępach czasowych (każda seria testów będzie dostępna przez ok. 2 tygodnie) tak, aby uczestnicy mogli się przygotować poprzez realizację przypisanych do testów kursów o ile nie zrealizowali wskazanych kursów wcześniej. Planujemy udostępnienie 3 serii testów (każda seria będzie zawierała 15 zestawów pytań testowych).

Więcej informacji..


2015.03.23

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli, zarejestrowanych w programie IT Szkoła do udziału w kolejnej edycji konkursu graficznego tym razem pod hasłem:
Jak technologie zmieniają edukację
Kursy z zakresu grafiki należą do grupy najbardziej popularnych wśród użytkowników IT Szkoły, co przekłada się na dużą frekwencję w konkursach graficznych, które cyklicznie ogłaszamy. Z każdą nową edycją rośnie też poziom nadsyłanych prac. Tym razem wyzwaniem będzie z pewnością tematyka konkursu, która będzie wymagała od uczestników zaangażowania całej swojej kreatywności. Z drugiej strony zastanawianie się nad tematem -jak technologie zmieniają edukację spowoduje być może chęć przyjrzenia się i sprawdzenia co można zmienić na lepsze w codziennym zdobywaniu wiedzy zarówno w szkole jak i w domu sięgając po dostępne urządzenia i technologie wspierające uczenie się.

Więcej informacji..


2015.03.13

III Zawody IT Szkoły w Programowaniu

Zapraszamy wszystkich uczniów - pasjonatów programowania do sprawdzenia się w III edycji Zawodów IT Szkoły w Programowaniu. Popularność konkursu rośnie z każdą edycją (w 2014 r. wzięło w nich udział z sukcesem ponad 200 osób z 40 szkół). Zawody są otwarte dla każdego, kto chce spróbować swoich sił w programowaniu. W zestawie znajdą się zadania o bardzo zróżnicowanym poziomie zaawansowania - również dla początkujących.

Konkurs rozpocznie się 21 marca 2015 o godzinie 12:00. Zawody potrwają do 11 kwietnia 2015.

W ramach zawodów zostaną przeprowadzone dwie rundy zdalne, w ramach których zaprezentowanych zostanie kilkanaście zadań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zadania zostaną udostępnione na stronie konkursu w systemie SPOJ.

Rejestracja jest już otwarta! Formularz zgłoszenia dostępny pod adresem: http://itszkola.knma.edu.pl/
Tam znajdziecie również regulamin konkursu oraz przykładowe zadania z poprzednich edycji zawodów.

UWAGA: Jak co roku dla zwycięzców przewidzieliśmy dyplomy i nagrody! Więcej informacji wkrótce.

Zapraszamy
Zespół IT Szkoły2015.02.20

W czwartek 22 stycznia 2015r. odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegłoroczną polską edycję projektu Unii Europejskiej e-Skills for Jobs 2014. W spotkaniu uczestniczyli: ambasador projektu Lider Cyfryzacji i pełnomocnik ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji, Pan Włodzimierz Marciński, koordynatorzy projektu, przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji i Omega Communications, oraz przedstawiciele partnerów projektu z firm informatycznych m.in. IBM, Microsoft, Motorola Solutions, Signity, Grafton, UPC. Edukacyjnym partnerem projektu była również Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz IT Szkoła, których przedstawiciel Pan Michał Przybysz odebrał w imieniu Uczelni dyplom dla partnera projektu, jak również dyplomy ambasadorów projektu, którymi z ramienia WWSI byli, Pani Natalia Czapska, studentka III roku, oraz absolwent WWSI Pan Bartłomiej Sitek.2014.12.16

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział i nadesłanie swoich prac. Wszystkie prace świadczą o ogromnym zaangażowaniu ich autorów w stworzenie własnej, niejednokrotnie bardzo osobistej wizji tego, z czym kojarzy im się niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju magia Świąt Bożego Narodzenia. Spośród wielu bardzo ciekawych prac mogliśmy niestety wybrać tylko sześć. Nie było to zadanie łatwe. Po obradach Jury konkursu "Magia Świąt" na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 postanowiło przyznać sześć równorzędnych nagród wybranym autorom.
Jury nagrodziło prace, które cechują się pomysłowością, poczuciem estetyki oraz nieszablonowym podejściem do tematu Świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczni laureaci zostali nagrodzeni również za zaangażowanie, ciekawe rozwiązania graficzne oraz wkład pracy włożony w powstanie świątecznych fotomontaży.

Więcej informacji..


2014.10.06

W dniu 3 października 2014 r., podczas Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach III edycji ogólnopolskiego oraz wojewódzkiego rankingu IT Szkoła 2014.

Więcej informacji2014.06.23

Dziękujemy kolejnej szkole, która zorganizowała wycieczkę edukacyjną w swojej okolicy. Tym razem z wizytą w Komedzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim wybrali się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Informatyczne aspekty pracy policji zaprezentował uczniom Pan Piotr Kopeć, specjalista ds. łączności i informatyki.
Serdecznie dziękujemy.2014.05.27

Gratulujemy Zespołowi Szkół nr 2 w Wyszkowie zorganizowania pierwszej wycieczki edukacyjnej w ramach projektu e-Skills for Jobs 2014.

Celem wycieczki była Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wyszkowie. Podczas wizyty uczniowie zostali zapoznani z pracą dyspozytora straży pożarnej. Pracownik straży pokazał i wyjaśnił działanie urządzeń pracujących w serwerowni straży oraz dyspozytorni jednostki. Uczniowie mieli możliwość obserwowania pracy dyspozytora korzystającego z programów komputerowych wspomagających podejmowanie decyzji oraz przechowujących zgłoszenia. Uczniowie poznali również system pracy strażaków oraz obejrzeli pojazdy bojowe.

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Buźniak z ZS nr 2 w Wyszkowie za zorganizowanie wycieczki oraz Kapitanowi Dariuszowi Bajorkowi za umożliwienie uczniom wizyty w jednostce.

ItSzkola ItSzkola ItSzkola ItSzkola ItSzkola ItSzkola ItSzkola ItSzkola
Przypominamy, że w dalszym ciągu mogą Państwo przesyłać zgłoszenia o możliwości zorganizowania podobnej wycieczki w swojej okolicy. Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres mprzybysz@wwsi.edu.pl do 6 czerwca.2014.05.23

Szczegółowe tabele rankingowe dla niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu Perspektywy 2014

Większość osób przeglądając ranking Perspektyw 2014 nie wchodzi głębiej do tabel rankingowych, sporządzonych według kryteriów szczegółowych. Warto wiedzieć, że czasami uczelnie spoza czołówki rankingu są wysoko notowane w rankingach sporządzonych w oparciu o kryteria szczegółowe. Dla wszystkich tych, którzy biorą pod uwagę studia na uczelni niepublicznej przygotowaliśmy zestawienia, które w prosty sposób pozwalają zapoznać się z wynikami rankingów szczegółowych niepublicznych uczelni magisterskich 2014.
I tak na przykład czy wiecie, że:

W kategorii nasycenie kadrami o najwyższych kwalifikacjach I miejsce w Polsce  wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa
W kategorii rozwój kadry własnej I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
W kategorii oferta kształcenia podyplomowego I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
W kategorii cytowania I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
W kategorii współczynnik Hirscha I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
W kategorii warunki studiowania I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
W kategorii możliwości rozwijania zainteresowań naukowych I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i medialnej w Toruniu
W kategorii Innowacyjność I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
W kategorii Wymiana studencka (wyjazdy) I miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajmuje Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Zapraszamy do pobrania plików z rankingami szczegółowymi:
Rankingi 2014 część ogólna
Rankingi 2014 część szczegółowa

UWAGA: Jeżeli uczelni niepublicznej  w której zamierzacie studiować nie ma w rankingu Perspektyw zapytajcie dlaczego?

Obecność w rankingu jest potwierdzeniem obiektywnej zewnętrznej oceny przeprowadzonej przez Perspektywy2014.05.23

O programie eskills for jobs 2014 - wywiad z członkiem Zarządu Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji Krzysztofem Chełpińskim

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu2014.03.06

ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ w IT!

Każdego dnia media mówią o rosnącym bezrobociu, szczególnie wśród młodych ludzi.
Może więc warto poświecić trochę czasu na staranne zaplanowanie swojej ścieżki rozwoju i kariery zawodowej?

Co może wyróżnić młodego człowieka na rynku pracy, kiedy już ma upragniony dyplom w kieszeni?
Proaktywna postawa i doświadczenie. No dobrze, jak więc je zdobyć? Na stażu studenckim lub praktykach!

Z badania, które przeprowadziła redakcja Computerworld, przygotowując raport „Praktyki i staże w IT”, wynika, że propozycji, dających możliwość  zdobycia doświadczenia przez studentów oraz absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych jest naprawdę bardzo dużo. Wiele firm informatycznych chciałoby w tej chwili przyjąć nawet kilkuset stażystów. To ogromna szansa przede wszystkim na sprawdzenie się w sytuacjach zawodowych, z często też furtka do stałej pracy.

Przedstawiamy raport: Praktyki i staże w IT, w którym znaleźć można m.in. zarobki absolwentów, plany pracodawców i kodeks praktykanta i stażysyty

Zapraszamy do bezpłatnego pobrania raportu: http://www.computerworld.pl/praca/raporty

Więcej bieżących informacji na temat studiów informatycznych, pierwszej pracy w IT, pracodawców, rynku pracy i rozwoju osobistego można znaleźć na stronie www.computerworld.pl/praca.

Życzymy powodzenia na stażach i w pierwszej pracy!
Redakcja Computerworld

2013.12.10

Godzina kodowania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Godzinie Kodowania w ramach Tygodnia Informatyki (Computer Science Education Week, 9-15 grudnia), który wspierają m.in. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Chris Bosh, will.i.am, przekonując w swoich wypowiedziach o ogromnej roli programowania we współczesnych czasach, bez względu na dziedzinę życia.

Godzina Kodowania to możliwość zasmakowania prawdziwej informatyki w czasie 60 minut. Wcześniej można się przygotować rozwiązując różne łamigłówki. Udział można brać będąc w szkole lub na uczelni, w miejscu pracy, w domu lub w dowolnym innym miejscu, gdzie jest dostęp do Internetu z komputera lub urządzenia mobilnego. Większość tekstów i wypowiedzi przełożyliśmy na język polski.

Kolejne kroki postępowania są opisane tutaj:
http://godzinakodowania.pl/
http://edu.rsei.umk.pl/godzinakodowania/

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Prosimy również o przekazanie tych informacji uczniom, studentom, nauczycielom, każdemu w wieku między 6 a 106 lat. Dziękujemy.

Życzymy powodzenia i sukcesów, a przede wszystkim dobrej zabawy.

Maciej M Sysło
Koordynator akcji w Polsce
WMiI UMK, UWr

2013.11.05

VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”

Zawody VIII edycji Konkursu Informatycznego "Bóbr" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędą się 12 listopada 2013 roku o godzinie 12:00.
Rejestracja nowych szkół, opiekunów i uczniów oraz pobieranie środowiska dla konkursu są już otwarte. W konkursie mogą wziąć udział tylko uczniowie zarejestrowani co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zawodów dla danego typu szkół.
Swoją wiedzę i umiejętności można sprawdzić na testach Bobra z lat 2010, 2011 i 2012. Pliki z testami z ubiegłych lat dostępne są pod adresem: http://www.bobr.edu.pl/

Więcej informacji na stronie: http://www.bobr.edu.pl/

2013.10.18

Rusza nowy sezon AlgoLigi!

Koło algorytmiczne IT Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w rozgrywkach nowego sezonu AlgoLigi. AlgoLiga jest cyklem co miesięcznych konkursów algorytmicznych współorganizowanych przez doświadczonych użytkowników polskiego SPOJa. W ramach każdego konkursu prezentowanych jest od 8 do 12 zadań o różnym stopniu trudności. Rundy AlgoLigi rozgrywane są w weekendy i trwają przeważnie 32 godziny.

Runda 11 rozpoczynająca sezon 2013/2014 rozpocznie się już w najbliższą sobotę o godzinie 12:00 i potrwa do niedzieli do godziny 20:00. Dla najlepszych zawodników i tych, którzy będą mieli odrobinę szczęścia przewidziane są nagrody książkowe. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału!

2013.10.15

Gala wręczenia nagród w rankingu IT Szkoła 2013

W dniu 10 października 2013 r., w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach II edycji ogólnopolskiego oraz wojewódzkiego rankingu IT Szkoła 2013

Więcej informacji: http://wwsi.edu.pl/pg.php/news/gala_wreczenia_nagrod_w_rankin__/639/


2013.01.02

Na portalu IT Szkoła są obecnie (2 styczeń 2013) dostępne trzy kursy dla uczniów: (1) Obróbka i wizualizacja obrazów, (2) Tworzenie serwisów internetowych oraz (3) Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu. W grudniu przeprowadziliśmy w programie IT Szkoła pierwszy konkurs graficzny pt. „Magia Świąt”, którego celem była praktyczna weryfikacja umiejętności zdobytych przez uczestników w trakcie realizacji kursu: Obróbka i wizualizacja obrazów. Wyniki konkursu są przedstawione na stronie: http://it-szkola.edu.pl/kong
Plany na miesiąc styczeń 2013:

 1. Ogłoszenie wyników pilotażowej wersji rankingu IT Szkoła 2013 (9 styczeń),
 2. Rozpoczęcie działalności koła naukowego miłośników algorytmów i koła dot.net (pierwsza połowa stycznia).
 3. Uruchomienie kolejnego kursu: Grafika foto realistyczna – jak się ja tworzy w praktyce (druga połowa stycznia).
 4. W drugiej połowie stycznia planujemy uruchomienie e-learningowych kursów i doskonalących studiów podyplomowych dla nauczycieli.
 5. W końcu stycznia przedstawimy założenia kolejnego konkursu IT Szkoła, przygotowane w oparciu o umiejętności zdobyte przez uczniów na kursie: Tworzenie serwisów internetowych.

Uwaga: od nowego roku w programie IT Szkoła wprowadzamy możliwość uzyskania przez wszystkich zainteresowanych uczniów statusu Studenta Programu IT Szkoła. Status Studenta zostanie nadany na wniosek nauczyciela szkoły zarejestrowanej w projekcie wszystkim uczniom, którzy zrealizują, co najmniej dwa kursy spośród wszystkich dostępnych na portalu do 25 stycznia 2013, pod warunkiem, że z danej szkoły zostanie zgłoszonych, co najmniej 10 uczniów, którzy spełnią wymóg realizacji dwóch kursów. Status studenta Programu IT Szkoła zostanie nadany w lutym 2013, na II semestr roku akademickiego 2012/2013, na podstawie list uczniów nadesłanych przez nauczycieli do 25 stycznia 2013. Bliższe informacje o statusie Studenta Programu IT Szkoła są dostępne tutaj


2012.10.29

Bezpłatne szkolenie z obróbki i wizualizacji obrazów

29 października br. IT Szkoła uruchomiła pierwszy w Polsce, kompletny kurs e-learningowy dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz dla innych osób zainteresowanych tematyką fotografii cyfrowej.

Uprzejmie informujemy, że 29 października 2012 (poniedziałek) na portalu  IT Szkoła: www.it-szkola.edu.pl, został udostępniony, specjalistyczny kurs informatyczny przygotowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki pt. „Obróbka i wizualizacja obrazów”. Szkolenie w wersji on-line jest dostępne dla uczniów, nauczycieli oraz dla innych zainteresowanych osób po zalogowaniu się na stronie portalu. Szkolenie, pierwsze tego typu w Polsce, w pełnym formacie, składa się z wykładu wprowadzającego, zeszytu dydaktycznego w wersji PDF, prezentacji, materiałów dodatkowych. słownika pojęć, filmów instruktażowych oraz testu sprawdzającego wiedzę.
Szkolenie może być wykorzystane w trybie indywidualnego samokształcenia lub w formie tradycyjnej - pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów informatyka oraz technologie informacyjne do realizacji z uczniami bezpośrednio w szkole podczas zajęć dydaktycznych lub w ramach kół zainteresowań. Materiały składające się na kurs mogą być wykorzystywane jako pojedyncze elementy doskonalące wiedzę lub jako kompletny kurs zakończony testem sprawdzającym.

Uczestnicy szkolenia, którzy zapoznają się ze wszystkimi elementami kursu oraz uzyskają minimum 70 % punktów z testu sprawdzającego wiedzę, otrzymają uprawnienie do wydrukowania bezpośrednio ze strony portalu certyfikatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki potwierdzającego realizację szkolenia e-learningowego w trybie samokształcenia lub pod kierunkiem nauczyciela.

Dodatkowo wyniki uczniów ze szkół zarejestrowanych na portalu IT Szkoła są zaliczane na poczet ogólnopolskiego rankingu IT Szkoła oraz rankingów wojewódzkich. Warunkiem zaliczenia wyników ucznia na konto Szkoły jest wskazanie w formularzu rejestracyjnym szkoły, w której się uczy.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia,

Szkoły zainteresowane skorzystaniem z kursu, które jeszcze nie przystąpiły do projektu IT Szkoła, zapraszamy do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem: http://it-szkola.edu.pl/ w zakładce „Rejestracja”.

Kolejny kurs e-learningowy: Tworzenie serwisów internetowych, zostanie udostępniony na początku grudnia 2012.

Wszelkie pytania oraz uwagi na temat szkolenia prosimy kierować na adres: kontakt@it-szkola.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do śledzenia aktualności zamieszczanych na stronie projektu IT Szkoła:
www.it-szkola.edu.pl.


2012.06.11

Ranking uczelni niepublicznych prowadzących w Polsce studia na kierunku informatyka (2012)

Tradycyjnie w maju (2012) zostały ogłoszone wyniki kolejnej edycji najbardziej rzetelnego i prestiżowego w Polsce rankingu szkół wyższych, firmowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą.

Z myślą o kandydatach na studia informatyczne, studentach i absolwentach, dla których najważniejszym wyznacznikiem miejsca rankingowego szkoły wyższej jest potencjał, jakim dysponuje dana uczelnia na kierunku informatyka, przedstawiamy autorską adaptację rankingu Perspektyw. Prezentowany poniżej ranking jest próbą sporządzenia wersji rankingu wyłącznie dla tych polskich uczelni niepublicznych, które prowadzą studia na kierunku informatyka i które zostały objęte oceną Perspektyw. Jest to zabieg trudny, a jednak wart przeprowadzenia, jako próba wydobycia „informatycznego” wymiaru rankingu Perspektyw. Należy pamiętać, że chociaż w tak „przetworzonym” rankingu uwzględniamy tylko szkoły wyższe prowadzące studia na kierunku informatyka, to nadal są one oceniane na podstawie wszystkich prowadzonych kierunków studiów a nie wyłącznie na podstawie kierunku informatyka. czytaj więcej

Drogi użytkowniku
Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Pliki cookies
Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
Wykorzystywane narzędzia firm trzecich
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/     

 • Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 • Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Wyrażam zgodę na podstawowe oraz funkcjonalne cookies.
Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo.
Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę. ZGADZAM SIĘ