Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Certyfikat IT Szkola

Certyfikat jest potwierdzeniem uzyskania kompetencji cyfrowych w ramach programu IT Szkoła NASK PIB.

Certyfikat potwierdza uzyskanie kompetencji cyfrowych, które są kluczem do:

 • posługiwania się technologiami informatycznymi;
 • ogromnych zasobów dydaktycznych i naukowych oraz do osiągania lepszych wyników w nauce i poszerzania swojej wiedzy;
 • sukcesu w łatwiejszym uzyskaniu zatrudnienia i zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy.

Bezpłatny certyfikat programu IT Szkoła generuje się automatycznie po pozytywnym zaliczeniu testu kończącego poszczególne kursy w programie.

Jednocześnie istnieje możliwość zamówienia dodatkowego, autoryzowanego przez IT Szkołę NASK certyfikatu. Opłata za wystawienie takiego certyfikatu wynosi 40 zł.

Dodatkowo, każda osoba, która zrealizuje od 9 do 15 dowolnie wybranych przez siebie kursów i dokona opłaty za 3 certyfikaty otrzyma bezpłatnie „dyplom ukończenia e-learningowych studiów informatycznych IT Szkoła” Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, partnera merytorycznego programu. Dyplom sygnowany jest przez JM Rektora Uczelni.

Kto może uzyskać autoryzowany certyfikat udziału w Programie IT Szkoła?

Certyfikat mogą uzyskać uczniowie ze szkół zarejestrowanych w Programie IT Szkoła posiadający w formularzu rejestracyjnym „przypisanie” do nauczyciela, oraz uczniowie ze szkół nie zarejestrowanych w programie IT Szkoła, bez "przypisania" do nauczyciela.

Certyfikat może uzyskać również każdy indywidualny uczestnik programu IT Szkoła, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kiedy zostanie wystawiony autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła i w jaki sposób będzie przekazany osobom, które go uzyskały?

Osoby niebędące uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie ze szkół nie zarejestrowanych w programie IT Szkoła po wygenerowaniu i opłaceniu certyfikatu prosimy o kontakt na adres: kontakt@it-szkola.edu.pl

Uczniowie ze szkół zarejestrowanych w Programie IT Szkoła oraz posiadający „przypisanie” do nauczyciela otrzymają imienne autoryzowane certyfikaty Programu IT Szkoła. Certyfikaty zostaną przesłane do szkół zarejestrowanych w programie IT Szkoła, zgodnie z deklaracją „przypisania” do szkoły i nauczyciela wskazaną przez ucznia w formularzu rejestracyjnym. Poprawność danych oraz przypisanie do nauczyciela można sprawdzić na stronie: Dane użytkownika. Uczeń może również zgłosić preferencję otrzymania certyfikatu na adres domowy. W tym celu po wygenerowaniu i opłaceniu certyfikatu prosimy o kontakt na adres: kontakt@it-szkola.edu.pl

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać autoryzowany certyfikat programu IT Szkoła?

Aby uzyskać autoryzowany certyfikat programu IT Szkoła należy zrealizować minimum 3 kursy, osobiście dokonać wyboru kursów, które mają zostać umieszczone na certyfikacie (wygenerować certyfikat) na stronie Certyfikat autoryzowany - generowanie oraz dokonać opłaty w wysokości 40 złotych na konto bankowe, którego numer można uzyskać po kliknięciu w link "szczegóły certyfikatu" (wcześniej wygenerowanego) na stronie: Certyfikat autoryzowany - lista. Informacja o rodzaju oraz ilości zrealizowanych kursów zostanie umieszczona na imiennym autoryzowanym certyfikacie zgodnie ze wskazaniem dokonanym przez ucznia/uczestnika Programu. Aktualny stan zrealizowanych kursów można sprawdzić na stronie: zrealizowane kursy

Co rozumiemy przez realizację kursu w Programie IT Szkoła?

Realizacja kursu IT Szkoła oznacza zapoznanie się ze wszystkimi elementami kursu, rozwiązanie testu sprawdzającego oraz uzyskanie prawa do wystawienia imiennego automatycznego certyfikatu dla każdego kursu, potwierdzonego kliknięciem w ikonę certyfikat. Aby uzyskać prawo wystawienia autoryzowanego certyfikatu IT Szkoła należy zrealizować minimum 3 kursy. Maksymalna liczba kursów możliwa do zamieszczenia na certyfikacie IT Szkoła to 5. Wykaz kursów do realizacji jest dostępny na stronie: Otwarte kursy IT.

W jaki sposób należy zgłosić zainteresowanie uzyskaniem autoryzowanego certyfikatu Programu IT Szkoła?

Jedyną wymaganą deklaracją zainteresowania otrzymaniem autoryzowanego certyfikatu IT Szkoła jest dokonanie opłaty w wysokości 40 złotych na rachunek bankowy. Na tej podstawie oraz na podstawie wyboru kursów na certyfikacie dokonanego przez użytkownika zostanie wystawiony imienny autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła.

Jakie informacje zawiera autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła?

Autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła jest oficjalnym imiennym dokumentem potwierdzającym uzyskanie określonych kompetencji cyfrowych w programie IT Szkoła. Certyfikat potwierdza realizację kursów (od 3 do 5) i uzyskanie kompetencji cyfrowych przez uczestnika programu. Wzór certyfikatu z losowo wybraną listą możliwych do zrealizowania kursów znajduje się na stronie: Wzór certyfikatu.

Dlaczego warto uzyskać imienny autoryzowany certyfikat programu IT Szkoła?

 • Imienny certyfikat programu IT Szkoła, autoryzowany przez NASK PIB jest dokumentem zaświadczającym o wykonanej pracy oraz zaangażowaniu w uzyskanie określonych kompetencji cyfrowych;
 • Imienny autoryzowany certyfikat programu IT Szkoła może być przydatny w procesie rekrutacji do szkół wyższych oraz w czasie studiowania w uczelniach wyższych, w celu ubiegania się o uznanie posiadanych kompetencji cyfrowych;
 • W trakcie poszukiwania pracy, certyfikat może stanowić dodatkowy atut, świadczący o posiadaniu przez właściciela certyfikatu określonych kompetencji cyfrowych;
 • W trakcie wykonywania pracy zawodowej certyfikat poświadcza podwyższenie kwalifikacji pracownika o uzyskane w ramach zrealizowanych kursów kompetencje cyfrowe.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki - partner merytoryczny programu IT Szkoła to jedna z największych w Polsce specjalistycznych uczelni informatycznych. W uczelni studiuje ponad 1200 studentów. Dyplomy WWSI uzyskało ponad 3000 absolwentów, którzy legitymują się ponad 600 rodzajami kompetencji cyfrowych zdobytych w trakcie studiów. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedną z najlepszych prowadzących studia na kierunku informatyka w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uwaga: Istnieje możliwość wystawienia, więcej niż jednego imiennego autoryzowanego certyfikatu Programu IT Szkoła. Koszt wystawienia pierwszego i kolejnych certyfikatów to 40 zł. Wszyscy uczestnicy, którzy do dnia 24 listopada 2018 roku wygenerują i dokonają opłaty 3 autoryzowanych imiennych certyfikatów otrzymają BEZPŁATNIE DYPLOM ukończenia studiów informatycznych IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Wzór dyplomu:
dyplom it szkola
Jeżeli jesteś zainteresowana(y) uzyskaniem autoryzowanego certyfikatu Programu IT Szkoła edycja 2018/2019 sprawdź liczbę i rodzaj zrealizowanych przez siebie dotychczas kursów, dokonaj osobiście wyboru kursów do zamieszczenia na certyfikacie oraz dokonaj opłaty certyfikacyjnej w wysokości 40 złotych - przejdź do strony: zrealizowane kursy


Drogi użytkowniku
Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Pliki cookies
Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
Wykorzystywane narzędzia firm trzecich
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/     

 • Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 • Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Wyrażam zgodę na podstawowe oraz funkcjonalne cookies.
Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo.
Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę. ZGADZAM SIĘ