Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Certyfikat IT Szkola 2016

Certyfikat IT Szkoła 2016 - potwierdzenie przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki kompetencji cyfrowych uzyskanych w ramach programu IT Szkoła.

Kompetencje cyfrowe to klucz do posługiwania się technologiami informatycznymi. Kompetencje cyfrowe to klucz do cyfrowego świata rozrywki (serwisy www, You tube) oraz
do ogromnych zasobów dydaktycznych i naukowych, osiągania lepszych wyników w nauce i poszerzania swojej wiedzy. Kompetencje cyfrowe to wreszcie klucz do sukcesu w łatwiejszym uzyskaniu zatrudnienia i zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy.
Od dnia 10 października 2016r. opłata za wystawienie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji cyfrowych wynosi 40 zł.
Dodatkowo, każda osoba, która zrealizuje od 9 do 15 dowolnie wybranych przez siebie kursów i dokona opłaty za 3 certyfikaty otrzyma bezpłatnie dyplom ukończenia studiów informatycznych IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, sygnowany przez JM Rektora Uczelni.

Kto może uzyskać autoryzowany certyfikat udziału w Programie IT Szkoła?
  1. Certyfikat może uzyskać każdy indywidualny uczestnik programu IT Szkoła, niezależnie od posiadanego wykształcenia.
  2. Certyfikat mogą uzyskać także uczniowie ze szkół zarejestrowanych w Programie IT Szkoła posiadający w formularzu rejestracyjnym „przypisanie” do nauczyciela, oraz uczniowie ze szkół nie zarejestrowanych w programie IT Szkoła, bez "przypisania" do nauczyciela.

Kiedy zostanie wystawiony autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła i w jaki sposób będzie przekazany osobom, które go uzyskały?

  1. Osoby niebędące uczniami szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów ze szkół nie zarejestrowanych w programie IT Szkoła po wygenerowaniu i opłaceniu certyfikatu prosimy o kontakt na adres: kontakt@it-szkola.edu.pl
  2. Uczniowie ze szkół zarejestrowanych w Programie IT Szkoła oraz posiadający „przypisanie” do nauczyciela otrzymają imienne autoryzowane certyfikaty Programu IT Szkoła. Certyfikaty zostaną przesłane do szkół zarejestrowanych w Programie IT szkoła, zgodnie z deklaracją „przypisania” do Szkoły i nauczyciela wskazaną przez ucznia w formularzu rejestracyjnym. Poprawność danych oraz przypisanie do nauczyciela można sprawdzić na stronie: Dane użytkownika. Uczeń może również zgłosić preferencję otrzymania certyfikatu na adres domowy. W tym celu po wygenerowaniu i opłaceniu certyfikatu prosimy o kontakt na adres: kontakt@it-szkola.edu.pl

Jakie wymagania należy spełnić, aby uzyskać autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła?
Aby uzyskać autoryzowany certyfikat IT Szkoła należy zrealizować minimum 3 kursy, osobiście dokonać wyboru kursów, które mają zostać umieszczone na certyfikacie (wygenerować certyfikat) na stronie Certyfikat autoryzowany - generowanie oraz dokonać opłaty w wysokości 40 złotych na konto bankowe, którego numer można uzyskać po kliknięciu w link "szczegóły certyfikatu" (wcześniej wygenerowanego) na stronie: Certyfikat autoryzowany - lista. Informacja o rodzaju oraz ilości zrealizowanych kursów zostanie umieszczona na imiennym autoryzowanym certyfikacie zgodnie ze wskazaniem dokonanym przez ucznia/uczestnika Programu. Aktualny stan zrealizowanych kursów można sprawdzić na stronie: zrealizowane kursy

Co rozumiemy przez realizację kursu w Programie IT Szkoła?
Realizacja kursu IT Szkoła oznacza zapoznanie się ze wszystkimi elementami kursu, rozwiązanie testu sprawdzającego oraz uzyskanie prawa do wystawienia imiennego automatycznego certyfikatu dla każdego kursu, potwierdzonego kliknięciem w ikonę certyfikat. Aby uzyskać prawo wystawienia autoryzowanego certyfikatu IT Szkoła należy zrealizować minimum 3 kursy. Maksymalna liczba kursów możliwa do zamieszczenia na certyfikacie IT Szkoła to 5. Wykaz kursów do realizacji jest dostępny na stronie: Otwarte kursy IT.

W jaki sposób należy zgłosić zainteresowanie uzyskaniem autoryzowanego certyfikatu Programu IT Szkoła?
Jedyną wymaganą deklaracją zainteresowania otrzymaniem autoryzowanego certyfikatu IT Szkoła jest dokonanie opłaty w wysokości 40 złotych na rachunek bankowy. Na tej podstawie oraz na podstawie wyboru kursów na certyfikacie dokonanego przez użytkownika zostanie wystawiony imienny autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła.

Jakie informacje zawiera autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła?
Autoryzowany certyfikat Programu IT Szkoła jest oficjalnym imiennym dokumentem potwierdzającym uzyskanie określonych kompetencji cyfrowych w programie studiów informatycznych - IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Certyfikat potwierdza realizację kursów i uzyskanie kompetencji cyfrowych (od 3 do 5) przez uczestnika Programu. Wzór certyfikatu z losowo wybraną listą możliwych do zrealizowania kursów znajduje się na stronie: Wzór certyfikatu

Dlaczego warto uzyskać imienny autoryzowany certyfikat programu IT Szkoła?

  1. Imienny certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji cyfrowych i realizację kursów w ogólnopolskim programie studiów informatycznych - IT Szkoła, autoryzowanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest oficjalnym dokumentem zaświadczającym o wykonanej pracy oraz zaangażowaniu w uzyskanie określonych zrealizowanymi kursami kompetencji cyfrowych, w zakresie technologii informatycznych, jako studenta programu IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
  2. Imienny autoryzowany certyfikat programu IT Szkoła może być przydatny w procesie rekrutacji do szkół wyższych oraz w czasie studiowania w uczelniach wyższych w celu ubiegania się o uznanie posiadanych kompetencji cyfrowych.
  3. Przy poszukiwaniu pracy, certyfikat może stanowić dodatkowy atut, świadczący o posiadaniu przez właściciela certyfikatu kompetencji cyfrowych określonych zrealizowanymi kursami.
  4. W trakcie wykonywania pracy zawodowej certyfikat poświadcza podwyższenie kwalifikacji pracownika o uzyskane w ramach zrealizowanych kursów kompetencje cyfrowe

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki - partner merytoryczny programu IT Szkoła to jedna z największych w Polsce specjalistycznych uczelni informatycznych. W uczelni studiuje ponad 1200 studentów. Dyplomy WWSI uzyskało ponad 3000 absolwentów, którzy legitymują się ponad 600 rodzajami kompetencji cyfrowych zdobytych w trakcie studiów. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedną z najlepszych prowadzących studia na kierunku informatyka w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uwaga: Istnieje możliwość wystawienia, więcej niż jednego imiennego autoryzowanego certyfikatu Programu IT Szkoła. Koszt wystawienia pierwszego i kolejnych certyfikatów to 40 zł. Wszyscy uczestnicy, którzy wygenerują i dokonają opłaty 3 autoryzowanych imiennych certyfikatów otrzymają BEZPŁATNIE DYPLOM ukończenia studiów informatycznych IT Szkoła Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Wzór dyplomu:
dyplom it szkola
Jeżeli jesteś zainteresowana(y) uzyskaniem autoryzowanego certyfikatu Programu IT Szkoła edycja 2016/2017 sprawdź liczbę i rodzaj zrealizowanych przez siebie dotychczas kursów, dokonaj osobiście wyboru kursów do zamieszczenia na certyfikacie oraz dokonaj opłaty certyfikacyjnej w wysokości 40 złotych - przejdź do strony: zrealizowane kursy