Korzystaj bezpłatnie
E-Biblioteka

Bezpieczeństwo w sieci - Infografiki

Przedstawiamy podstawowe zasady cyberhigieny w formie infografik, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowników komputerów oraz innych urządzeń mobilnych.

„Motywy Literackie”

Opracowanie poświęcone głównym wątkom w literaturze, przygotowane na podstawie zbiorów biblioteki internetowej Wolne Lektury prowadzonej przez fundację Nowoczesna Polska. Autorką prezentacji jest dr Aleksandra Sekuła historyczka literatury, redaktorka, korektorka, tłumaczka i edukatorka.

 1. Motyw wolności
 2. Motyw patrioty (patriotyzmu)
 3. Motyw rewolucji
 4. Motyw trupa
 5. Motyw grzechu
 6. Motyw diabła
 7. Motyw błota
 8. Motyw końca świata
 9. Motyw pracy
 10. Motyw tańca
 11. Instrukcja korzystania z serwisu "Wolne lektury"

Publikacje

Internet zabawek - Publikacja przybliżająca zagadnienie najnowszej generacji zabawek, zdolnych do komunikacji z internetem, przynależnych do dziedziny IOT - Internet of Things. Eksperci NASK skupiają się w niej na przystępnym zaprezentowaniu wyników badań jakościowych i ilościowych dotyczących rozpowszechnienia tych zabawek w Polsce oraz ich podatności na cyberataki, ponadto służą radą, jak korzystać z nich bezpiecznie i z poszanowaniem prywatności dzieci. Książka ta jest przewodnikiem dla rodziców i opiekunów, rozważających zakup "inteligentnej zabawki".

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych - Wydanie II - rozszerzona edycja wydawnictwa z 2015 r. opracowanego na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu pt.: „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”, przygotowana przez zespół ekspertów NASK – Państwowego Instytutu Badawczego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Raport Q4 2017 – najnowszy raport przedstawiający dane z rejestru nazw domeny .pl, za czwarty kwartał 2017 roku.

Raport roczny Zespołu Dyzurnet.pl 2017 – opracowanie zawierające szczegółową analizę statystyczną zgłoszeń skierowanych do Dyżurnet.pl w 2017 roku oraz opis nowych zjawisk, które mogą prowadzić do niebezpiecznych zachowań i sprowadzać zagrożenie dla użytkowników Internetu.

Raport roczny Zespołu Dyżurnet.pl 2016 – © NASK

Dzieci w świecie gier komputerowych - poradnik nie tylko dla rodziców - poradnik, dzięki któremu każdy może zapoznać się ze światem gier – z ich typami, korzyściami z grania oraz niebezpieczeństwami, na jakie są narażone dzieci w przestrzeni wirtualnej.

Media Społecznościowe w szkole - poradnik dla nauczycieli podejmujący tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych w szkole. Prezentuje najpopularniejsze serwisy społecznościowe oraz wskazuje przykłady praktycznego ich wykorzystania w klasie. Opracowanie: Anna Borkowska i Marta Witkowska z Akademii NASK

Nastolatki 3.0 - raport z badania, których celem była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urzą¬dzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.

Publikacja „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież" - publikacja w formie zeszytu przygotowana przez ekspertów przybliża problematykę zjawiska, jakim jest nadużywanie Internetu ©Polskie Centrum Programu „Safer Internet”                  

"Zostań znajomym swojego dziecka" - Poradnik dla rodziców i opiekunów zachęcający do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności © Polskie Centrum Programu „Safer Internet”

Broszura NASK-ORE "Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie" – © NASK i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Broszura NASK-ORE "Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie. Cyberprzemoc cz.1" - © NASK i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Broszura NASK-ORE "Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie. Cyberprzemoc cz.2" - © NASK i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Broszura NASK-ORE "Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie. Seksting" - © NASK i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Raport roczny Zespołu Dyżurnet.pl 2015 – © NASK

Seria: Internet - Edukacja - Bezpieczeństwo: Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska – © NASK

Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów – © Polskie Centrum Programu Safer Internet

Raport Dyżurnet.pl - 10 lecie – © NASK

Zakup Kontrolow@ny - poradnik - Poradnik, który ma na celu pomoc dorosłym w świadomym wyborze sprzętu komputerowego lub gier, kupowanych z myślą o dzieciach. – © Polskie Centrum Programu Safer Internet

Poradnik kampanii "Pomyśl zanim kupisz" – © Polskie Centrum Projektu Safer Internet

Homo Informaticus

"Publikacja stwarza okazję i zachęca do pogłębionego spojrzenia na kilka wybranych obszarów informatyki przez pryzmat współczesnych jej zastosowań, pojawiających się w rękach Homo Faber – człowieka pracującego niemal w każdej dziedzinie, i będących na jego usługach, a także gdy staje się Homo ludens i spędza czas wolny, bawiąc się w najprzeróżniejszy sposób. Każdy artykuł w sposób poglądowy, niemal „bez wzorów”, wprowadza w często bardzo złożony świat informatyki, bez zbędnej teorii prowadząc do rozwiązań w wybranych obszarach, które mają obecnie duży wpływ na poziom życia, dobrobytu obywateli i całych społeczeństw. Zwraca się przy tym uwagę na historyczny rozwój pojęć i osiągnięć informatycznych, co pokazuje, że informatyka – jeszcze bez komputerów i swojej nazwy – ma długą historię, toczącą się równolegle w wielu dziedzinach wraz z rozwojem nauki i techniki oraz nieskrępowanej myśli ludzkiej. Książka jest adresowana głównie do dwóch grup czytelników. Osoby wahające się z podjęciem decyzji o swojej przyszłej karierze zawodowej – ma zachęcić do obrania dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej związanej z informatyką i jej zastosowaniami. Natomiast ci, którzy już wybrali informatykę, jako specjalność swojego dalszego rozwoju, znajdą w tekstach przystępne wprowadzenie do aktualnej tematyki w wybranych jej działach"

Fragment wstępu do książki autorstwa prof. dr hab. Macieja M. Sysły – redaktora naukowego

Wprowadzenie

 1. Logika na co dzień, Andrzej Szałas
 2. Języki – komunikacja z człowiekiem i maszynami, Grzegorz Jakacki
 3. Kubełkowe struktury danych, Krzysztof Diks, Wojciech Śmietanka
 4. Czy wszystko można obliczyć. Łagodne wprowadzenie do złożoności obliczeniowej, Jarosław Grytczuk
 5. Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane, Krzysztof Stencel
 6. Elektroniczny biznes – mariaż ekonomii i informatyki, Wojciech Cellary
 7. Informatyka medyczna, Ryszard Tadeusiewicz
 8. Komputer – obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej, Maciej M. Sysło
 9. Kariera w ICT – dobry wybór, Andrzej Żyławski
 10. Historia rachowania – ludzie, idee, maszyny. Historia mechanicznych kalkulatorów, Maciej M. Sysło

Skorowidz

Kompletna książka: Homo Informaticus

Przekazujemy Państwu zbiór wykładów opracowanych pod redakcją profesora Macieja M. Sysły w ramach cyklu otwartych wykładów – Wszechnica Popołudniowa.

„Tom 1 zawiera wykłady z zakresu: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań oraz Algorytmika i programowanie. Pierwsza grupa tematów reprezentuje szerokie spektrum zastosowań informatyki w rożnych dziedzinach, takich jak kryptografia, ekonomia i medycyna, oraz wykorzystania metod informatycznych przy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Druga grupa zagadnień stanowi łagodne wprowadzenie do algorytmiki, która jest bazą dla komputerowego rozwiązywania problemów. Przedstawiono podstawowe problemy i możliwie najefektywniejsze algorytmy ich rozwiązywania. Algorytmom towarzyszą odpowiednio dobrane struktury danych, a głównym kryterium doboru problemów i algorytmów jest złożoność obliczeniowa ich rozwiązywania.

Tom 2 zawiera wykłady z zakresu Multimediów, Baz danych i Sieci komputerowych. Pierwsza grupa tematów dotyczy korzystania z sieci Web 2.0, czyli poszukiwania treści multimedialnych oraz funkcjonowania i tworzenia stron internetowych, zwłaszcza w wersji dynamicznej, oraz podstaw budowy obrazów i dźwięków i ich kodowania w wersji elektronicznej. Druga część zagadnień zawartych w tomie odnosi się do baz danych, mających bardzo ważne zastosowania praktyczne. Wreszcie ostatnia grupa tematów jest związana z techniczną stroną budowy sieci komputerowych.

Do lektury zamieszczonych tekstów wystarczy znajomość matematyki i informatyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Nowe pojęcia są wprowadzane na przykładach i w sposób intuicyjny, umożliwiający nadążanie za tokiem wykładu”.

Fragmenty wstępu do publikacji opracowanego przez prof. Macieja M. Sysłę – redaktora merytorycznego.

Tom 1. Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki

Wstęp

 1. Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu, Maciej M. Sysło
 2. Czy komputery będą robić biznes, Wojciech Cellary
 3. Algorytmika Internetu, Krzysztof Diks
 4. Jak wnioskują maszyny, Andrzej Szałas
 5. Język językowi nie równy, Jan Madey
 6. Programowanie współbieżne w informatyce i nie tylko, Marcin Engel
 7. Jak informatyka pomaga zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała, Ryszard Tadeusiewicz
 8. Naśladowanie żywego mózgu w komputerze, Ryszard Tadeusiewicz
 9. Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii, Jerzy Gawinecki
 10. Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu, Piotr Sienkiewicz
 11. Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania, Maciej M. Sysło
 12. Czy wszystko można policzyć na komputerze, Maciej M. Sysło
 13. Dlaczego możemy się czuć bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji, Maciej M. Sysło
 14. Znajdowanie najkrótszych dróg oraz najniższych i najkrótszych drzew, Maciej M. Sysło
 15. O relacjach i algorytmach, Zenon Gniazdowski

Nota o wydawcy

Kompletna książka: Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki

Tom 2. Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

Wstęp

 1. W poszukiwaniu treści multimedialnych, Piotr Kopciał
 2. Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowania, Piotr Kopciał
 3. Obraz jako środek przekazu informacji, Andrzej Majkowski
 4. Metody kodowania i przechowywania sygnałów dźwiękowych, Andrzej Majkowski
 5. Dokumenty XML w relacyjnych bazach danych – czyli wojna światów, Andrzej Ptasznik
 6. Optymalizacja zapytań SQL, Andrzej Ptasznik
 7. Tworzenie interfejsów do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.Net, Andrzej Ptasznik
 8. Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych, Andrzej Ptasznik
 9. Podstawy działania sieci komputerowych, Dariusz Chaładyniak
 10. Podstawy działania sieci bezprzewodowych, Dariusz Chaładyniak
 11. Podstawy działania wybranych usług sieciowych, Dariusz Chaładyniak
 12. Podstawy bezpieczeństwa sieciowego, Dariusz Chaładyniak

Nota o wydawcy

Kompletna książka: Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki

nask logo   


dbnameqlabelquerytime
mysqldbSessionCALL `sessions_read`('a06ihk73nfhdsjqquqngpbi0kk')1.0920
mysqldbRouterCALL `get_siteid_from_linkname`('ebibl')0.5800
mysqldbcontentCALL `select_contentFromID`('59')1.4810
Query count: 3, Sum of SQL time: 3.1530
Skrypt 0 wykonał się w: 9.0650 ms.
Drogi użytkowniku
Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Pliki cookies
Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
Wykorzystywane narzędzia firm trzecich
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/     

 • Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 • Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Wyrażam zgodę na podstawowe oraz funkcjonalne cookies.
Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo.
Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę. ZGADZAM SIĘ