Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
E-Biblioteka
„Motywy Literackie”

Opracowanie poświęcone głównym wątkom w literaturze, przygotowane na podstawie zbiorów biblioteki internetowej Wolne Lektury prowadzonej przez fundację Nowoczesna Polska. Autorką prezentacji jest dr Aleksandra Sekuła historyczka literatury, redaktorka, korektorka, tłumaczka i edukatorka.

 1. Motyw wolności
 2. Motyw patrioty (patriotyzmu)
 3. Motyw rewolucji
 4. Motyw trupa
 5. Motyw grzechu
 6. Motyw diabła
 7. Motyw błota
 8. Motyw końca świata
 9. Motyw pracy
 10. Motyw tańca
 11. Instrukcja korzystania z serwisu "Wolne lektury"
Publikacje

Raport roczny Zespołu Dyżurnet.pl 2016 – © NASK

Media Społecznościowe w szkole - poradnik dla nauczycieli podejmujący tematykę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych w szkole. Prezentuje najpopularniejsze serwisy społecznościowe oraz wskazuje przykłady praktycznego ich wykorzystania w klasie. Opracowanie: Anna Borkowska i Marta Witkowska z Akademii NASK

Nastolatki 3.0 - raport z badania, których celem była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urzą¬dzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki sieciowej tożsamości, ich zachowań, świadomości zagrożeń i sposobów reagowania na przemoc.

Publikacja „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież" - publikacja w formie zeszytu przygotowana przez ekspertów przybliża problematykę zjawiska, jakim jest nadużywanie Internetu ©Polskie Centrum Programu „Safer Internet”                  

"Zostań znajomym swojego dziecka" - Poradnik dla rodziców i opiekunów zachęcający do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności © Polskie Centrum Programu „Safer Internet”

Broszura NASK-ORE "Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie" – © NASK i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Broszura NASK-ORE "Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie. Cyberprzemoc cz.1" - © NASK i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Broszura NASK-ORE "Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie. Cyberprzemoc cz.2" - © NASK i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Broszura NASK-ORE "Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie - reagowanie. Seksting" - © NASK i Ośrodek Rozwoju Edukacji

Raport roczny Zespołu Dyżurnet.pl 2015 – © NASK

Seria: Internet - Edukacja - Bezpieczeństwo: Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska – © NASK

Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów – © Polskie Centrum Programu Safer Internet

Raport Dyżurnet.pl - 10 lecie – © NASK

Zakup Kontrolow@ny - poradnik - Poradnik, który ma na celu pomoc dorosłym w świadomym wyborze sprzętu komputerowego lub gier, kupowanych z myślą o dzieciach. – © Polskie Centrum Programu Safer Internet

Poradnik kampanii "Pomyśl zanim kupisz" – © Polskie Centrum Projektu Safer InternetHomo Informaticus

"Publikacja stwarza okazję i zachęca do pogłębionego spojrzenia na kilka wybranych obszarów informatyki przez pryzmat współczesnych jej zastosowań, pojawiających się w rękach Homo Faber – człowieka pracującego niemal w każdej dziedzinie, i będących na jego usługach, a także gdy staje się Homo ludens i spędza czas wolny, bawiąc się w najprzeróżniejszy sposób. Każdy artykuł w sposób poglądowy, niemal „bez wzorów”, wprowadza w często bardzo złożony świat informatyki, bez zbędnej teorii prowadząc do rozwiązań w wybranych obszarach, które mają obecnie duży wpływ na poziom życia, dobrobytu obywateli i całych społeczeństw. Zwraca się przy tym uwagę na historyczny rozwój pojęć i osiągnięć informatycznych, co pokazuje, że informatyka – jeszcze bez komputerów i swojej nazwy – ma długą historię, toczącą się równolegle w wielu dziedzinach wraz z rozwojem nauki i techniki oraz nieskrępowanej myśli ludzkiej. Książka jest adresowana głównie do dwóch grup czytelników. Osoby wahające się z podjęciem decyzji o swojej przyszłej karierze zawodowej – ma zachęcić do obrania dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej związanej z informatyką i jej zastosowaniami. Natomiast ci, którzy już wybrali informatykę, jako specjalność swojego dalszego rozwoju, znajdą w tekstach przystępne wprowadzenie do aktualnej tematyki w wybranych jej działach"

Fragment wstępu do książki autorstwa prof. dr hab. Macieja M. Sysły – redaktora naukowego

Wprowadzenie

 1. Logika na co dzień, Andrzej Szałas
 2. Języki – komunikacja z człowiekiem i maszynami, Grzegorz Jakacki
 3. Kubełkowe struktury danych, Krzysztof Diks, Wojciech Śmietanka
 4. Czy wszystko można obliczyć. Łagodne wprowadzenie do złożoności obliczeniowej, Jarosław Grytczuk
 5. Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane, Krzysztof Stencel
 6. Elektroniczny biznes – mariaż ekonomii i informatyki, Wojciech Cellary
 7. Informatyka medyczna, Ryszard Tadeusiewicz
 8. Komputer – obiekt i narzędzie edukacji. Poznawcze walory informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej, Maciej M. Sysło
 9. Kariera w ICT – dobry wybór, Andrzej Żyławski
 10. Historia rachowania – ludzie, idee, maszyny. Historia mechanicznych kalkulatorów, Maciej M. Sysło

Skorowidz

Kompletna książka: Homo InformaticusPrzekazujemy Państwu zbiór wykładów opracowanych pod redakcją profesora Macieja M. Sysły w ramach cyklu otwartych wykładów – Wszechnica Popołudniowa.

„Tom 1 zawiera wykłady z zakresu: Tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań oraz Algorytmika i programowanie. Pierwsza grupa tematów reprezentuje szerokie spektrum zastosowań informatyki w rożnych dziedzinach, takich jak kryptografia, ekonomia i medycyna, oraz wykorzystania metod informatycznych przy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Druga grupa zagadnień stanowi łagodne wprowadzenie do algorytmiki, która jest bazą dla komputerowego rozwiązywania problemów. Przedstawiono podstawowe problemy i możliwie najefektywniejsze algorytmy ich rozwiązywania. Algorytmom towarzyszą odpowiednio dobrane struktury danych, a głównym kryterium doboru problemów i algorytmów jest złożoność obliczeniowa ich rozwiązywania.

Tom 2 zawiera wykłady z zakresu Multimediów, Baz danych i Sieci komputerowych. Pierwsza grupa tematów dotyczy korzystania z sieci Web 2.0, czyli poszukiwania treści multimedialnych oraz funkcjonowania i tworzenia stron internetowych, zwłaszcza w wersji dynamicznej, oraz podstaw budowy obrazów i dźwięków i ich kodowania w wersji elektronicznej. Druga część zagadnień zawartych w tomie odnosi się do baz danych, mających bardzo ważne zastosowania praktyczne. Wreszcie ostatnia grupa tematów jest związana z techniczną stroną budowy sieci komputerowych.

Do lektury zamieszczonych tekstów wystarczy znajomość matematyki i informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Nowe pojęcia są wprowadzane na przykładach i w sposób intuicyjny, umożliwiający nadążanie za tokiem wykładu”.

Fragmenty wstępu do publikacji opracowanego przez prof. Macieja M. Sysłę – redaktora merytorycznego.Tom 1. Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki

Wstęp

 1. Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu, Maciej M. Sysło
 2. Czy komputery będą robić biznes, Wojciech Cellary
 3. Algorytmika Internetu, Krzysztof Diks
 4. Jak wnioskują maszyny, Andrzej Szałas
 5. Język językowi nie równy, Jan Madey
 6. Programowanie współbieżne w informatyce i nie tylko, Marcin Engel
 7. Jak informatyka pomaga zajrzeć do wnętrza ludzkiego ciała, Ryszard Tadeusiewicz
 8. Naśladowanie żywego mózgu w komputerze, Ryszard Tadeusiewicz
 9. Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii, Jerzy Gawinecki
 10. Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu, Piotr Sienkiewicz
 11. Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania, Maciej M. Sysło
 12. Czy wszystko można policzyć na komputerze, Maciej M. Sysło
 13. Dlaczego możemy się czuć bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji, Maciej M. Sysło
 14. Znajdowanie najkrótszych dróg oraz najniższych i najkrótszych drzew, Maciej M. Sysło
 15. O relacjach i algorytmach, Zenon Gniazdowski

Nota o wydawcy

Kompletna książka: Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki

Tom 2. Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

Wstęp

 1. W poszukiwaniu treści multimedialnych, Piotr Kopciał
 2. Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowania, Piotr Kopciał
 3. Obraz jako środek przekazu informacji, Andrzej Majkowski
 4. Metody kodowania i przechowywania sygnałów dźwiękowych, Andrzej Majkowski
 5. Dokumenty XML w relacyjnych bazach danych – czyli wojna światów, Andrzej Ptasznik
 6. Optymalizacja zapytań SQL, Andrzej Ptasznik
 7. Tworzenie interfejsów do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.Net, Andrzej Ptasznik
 8. Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych, Andrzej Ptasznik
 9. Podstawy działania sieci komputerowych, Dariusz Chaładyniak
 10. Podstawy działania sieci bezprzewodowych, Dariusz Chaładyniak
 11. Podstawy działania wybranych usług sieciowych, Dariusz Chaładyniak
 12. Podstawy bezpieczeństwa sieciowego, Dariusz Chaładyniak

Nota o wydawcy

Kompletna książka: Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatykiZeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są czasopismem publikującym artykuły poświęcone informatyce, zarówno w jej aspekcie teoretycznym jak i praktycznym, obejmujące wszystkie specjalności informatyki. Ukazało się już kilkanaście numerów wydawnictwa.

Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Życzymy interesującej lektury. Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i uwagi Państwa na temat książki Homo Informaticus, które prosimy kierować na adres: kontakt@it-szkola.edu.pl