Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Grand IT Test - Regulamin

Opis konkursu:

GRAND IT TEST to konkurs, którego głównym celem jest sprawdzenie wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Zadaniem uczestników będzie rozwiązywanie testów wiedzy, które będziemy udostępniać na stronie IT Szkoła w okresie trwania konkursu tj. od stycznia 2017 do maja 2017.

Pytania testowe w każdej serii będą losowane z testów przypisanych do wybranych kursów dostępnych na platformie IT Szkoła ( lista kursów przypisanych do testów wraz z terminami ich udostępnienia).
Testy będą udostępniane w odstępach czasowych (każda seria testów będzie dostępna przez ok. dwa do trzech tygodni) tak, aby uczestnicy mogli się przygotować poprzez realizację przypisanych do testów kursów o ile nie zrealizowali wskazanych kursów wcześniej. Planujemy udostępnienie 6 serii testów (każda seria będzie zawierała 8 zestawów pytań testowych). Lista zestawów kursów przypisanych do poszczególnych testów jest stała, również kalendarz udostępniania (aktywowania) poszczególnych testów jest z góry określony w tej edycji konkursu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w programie i będzie premiował tych, najbardziej aktywnie korzystających z materiałów edukacyjnych, które są w nim udostępniane. Warto rozpocząć przygotowania do konkursu przed jego rozpoczęciem realizując dostępne na platformie kursy tak, aby móc przystąpić do rozwiązania każdego testu zaraz po tym, jak zostanie udostępniony. Moment zakończenia testu przełoży się na punktację. Będzie ona uzależniona również od tego, ile osób już zaliczyło dany test, a każde wykonanie będzie odejmowało jeden punkt od możliwej do zdobycia puli. Każdy z zestawów pytań testowych będzie też dostępny tylko przez określony czas.

Dla wszystkich, którzy chcą się przygotować udostępniamy listę 48 testów z przypisanymi kursami, z których będą losowane pytania. Testy są przypisane do 6 serii zatem można sobie dobrze zaplanować pracę z materiałami. Część kursów a zatem i pytań testowych będzie się powtarzała – więc nie zawsze materiał do testu będzie nowy. Będzie można sobie utrwalić wiedzę.


Szczegółowy przebieg konkursu:

Terminy:

Opublikowanie listy kursów do testów oraz terminów udostępniania testów – 20.12.2017

Czas trwania I serii:2 stycznia – 15 stycznia 2017
Czas trwania II serii:27 lutego – 19 marca 2017
Czas trwania III serii:20 marca – 9 kwietnia 2017
Czas trwania IV serii:10 kwietnia – 26 kwietnia 2017
Czas trwania V serii:27 kwietnia – 14 maja 2017
Czas trwania VI serii:15 maja – 30 maja 2017

Czas trwania serii to okres od udostępnienia pierwszego testu z serii do zamknięcia wszystkich 8 testów dostępnych w serii.

Zakończenie konkursu: 31.05.2017

UWAGA: W terminach świąt oraz ferii nie będą udostępniane nowe testy. Wyjątkiem są niedziele – te dni nie są wyłączone z kalendarium zatem sporadycznie testy będą udostępniane również w niedziele.

Miejsce udostępniania testów:

Strona IT Szkoła

Rozwiązanie testu będzie wymagało zalogowania się na platformie zatem osoby, które nie są użytkownikami IT Szkoły powinny wcześniej dokonać rejestracji.

Informacje o konkursie:

Strona programu IT Szkoła https://it-szkola.edu.pl/mTest


Uczestnicy konkursu

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów ze szkół zarejestrowanych w programie, którzy są przypisani do grupy/nauczyciela.
 2. Rejestracja nowych szkół do programu trwa cały czas zatem przed rozpoczęciem konkursu można jeszcze zarejestrować się jako nowa szkoła i zgłosić uczniów chcących wziąć udział w konkursie.

Zasady udostępniania testów:

Testy zostaną udostępnione w 6 seriach, których terminy są podane.
W każdej serii znajdzie się 8 testów złożonych maksymalnie z 30 pytań.
Uczestnicy będą znali terminy udostępnienia poszczególnych testów (termin udostępnienia i zakończenia testu). Każdy test będzie dostępny tylko przez określony czas. Informacja ta jest zamieszczona w kalendarium konkursu. Okresy ważności poszczególnych testów różnią się.
Testy w każdej serii będą udostępniane w terminach trwania danej serii w formie linków na stronie programu.


Konstrukcja testów:

Pytania testowe pochodzą z testów sprawdzających wiedzę przypisanych do kursów dostępnych dla użytkowników platformy IT Szkoła. Udostępniamy listę 48 testów wraz z przypisanymi do nich kursami, z których zostaną wylosowane pytania.
Pytania losowane są raz - dla każdego użytkownika w danym teście będą to te same pytania.


Zasady przyznawania punktacji - ranking


PUNKTACJA:

Każdy test ma zdefiniowaną ilość możliwych do zdobycia punktów oraz termin do kiedy można go wykonać (dostępność).

Do zaliczenia testu wymagany jest wynik minimum 90%. Tylko wtedy uczestnik otrzyma punkty za dany test. Test można wykonać wiele razy (w celach edukacyjnych :)), jednak punkty naliczane są raz, przy pierwszym zaliczeniu testu.
Uczestnik będzie mógł zdobyć dwa rodzaje punktów:

 • Punkty podstawowe - otrzymuje się za zaliczenie testu (pod warunkiem uzyskania wyniku co najmniej 90%);

  Liczba punktów podstawowych dla każdego testu jest stała i wynosi 400 pkt

 • Punkty dodatkowe - otrzymuje się za czas zaliczenia testu, ilość uzyskanych punktów w tej kategorii zależy od tego, ile osób wcześniej zaliczyło dany test. Każde wykonanie odejmuje jeden punkt od puli 600 pkt (im szybciej wykona się test, tym więcej punktów zostanie przypisanych w tej kategorii). Warunkiem uzyskania punktów dodatkowych jest oczywiście rozwiązanie testu z wynikiem co najmniej 90%).
Przykład:
600 punktów dodatkowych do zdobycia
100 osób już zaliczyło test
Możliwe do zdobycia punkty dodatkowe to 500 punktów

UWAGA: Dla uczestników nie będzie dostępna informacja, ile osób dotychczas wykonało dany test.
Uczestnik będzie mógł wywnioskować tę informację na podstawie uzyskanego wyniku.

RANKING:

Ranking wszystkich uczestników będzie aktualizowany na bieżąco przez cały czas trwania konkursu.

O miejscu uczestnika w rankingu ogólnym będzie decydowała liczba uzyskanych punktów dodatkowych.

Dla każdej serii tworzony będzie ranking najlepszych uczestników na podstawie uzyskanej do tego momentu sumy punktów (zarówno podstawowych jak i dodatkowych).


Nagrody w konkursie

 1. Ranking ogólny:

  Dla dziecięciu najlepszych wyników w rankingu ogólnym (przypominamy: w rankingu ogólnym brane są pod uwagę tylko punkty dodatkowe).
  W tym:

  • Trzy nagrody główne dla Mistrzów rozwiązywania testów, którzy uzyskają trzy najwyższe punktacje w rankingu ogólnym.
  • Siedem równorzędnych nagród dla uczestników, którzy uplasują się na kolejnych miejscach w rankingu ogólnym.

 2. Rankingi serii:

  • 6 x nagroda dla najlepszego zawodnika serii - po podsumowaniu każdej z sześciu serii testów dla najlepszego uczestnika serii, który uzyska najwyższą sumę punktów (przypominamy - w rankingu poszczególnych serii uwzględniane są punkty podstawowe i dodatkowe łącznie).

UWAGA: Jedna osoba może maksymalnie uzyskać nagrody za zwycięstwo w dwóch seriach. Jeśli okaże się najlepsza w więcej niż dwóch seriach otrzymuje punkty do rankingu ogólnego ale nagrodę za serię otrzyma kolejny pod względem wyniku zawodnik.

Zwycięzcy otrzymają sprzęt i akcesoria elektroniczne oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Nauczyciele w konkursie

Nauczyciele nie mogą uczestniczyć w konkursie jako zawodnicy jednak mogą motywować swoich uczniów do jak najbardziej aktywnego uczestnictwa w zawodach.
Zaprocentuje to przede wszystkim pogłębieniem wiedzy ze wszystkich dziedzin informatyki przez uczniów. Konkurs można potraktować jako swoisty sprawdzian albo powtórkę materiału. Nawet jeśli uczniowie nie znajdą się na czele w rankingu ogólnym zachęcamy to tworzenia własnych szkolnych czy klasowych rankingów. Z pewnością będzie to dobra zabawa dla uczniów, którzy jak wiadomo uwielbiają zdrową rywalizację :)
W tym celu nauczyciele zarejestrowani w programie IT Szkoła otrzymają wgląd w ranking punktów przypisanych do nich uczniów, tworzony na podstawie punktów dodatkowych. Będą mieli również wgląd w listy punktów zebranych przez swoich uczniów wraz ze statystykami zrealizowanych testów.

Dla nauczycieli, którzy najbardziej zdopingują swoich uczniów do pracy przewidzieliśmy nagrody.
Zostanie utworzony ranking nauczycieli - na podstawie zebranych przez uczniów punktów dodatkowych we wszystkich seriach.
Nagrody zostaną przyznane tym nauczycielom, którzy uplasują się na pierwszych 5 miejscach w rankingu.
Nagrody to sprzęt elektroniczny oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.