Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jego przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB odniesienia się, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do przesłanych przeze mnie zapytań lub innych treści, w tym przekazywania informacji związanych z programem IT Szkoła NASK

Podczas kontaktu w sprawach technicznych, prosimy o wysyłanie wiadomości z kont e-mail, na które dokonano rejestracji w tym serwisie.