Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – ketony

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ketonów – ważnej grupy związków organicznych.

Czego się nauczysz

  • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat ketonów – ich budowy, podziału, nazewnictwa oraz otrzymywania
  • wskazanie obecności ketonów w życiu codziennym człowieka

Program kursu

  • Ketony – budowa, nazewnictwo
  • Otrzymywanie ketonów
  • Właściwości fizyczne i chemiczne ketonów
  • Identyfikacja metyloketonów
  • Zastosowanie ketonów

Opis kursu

Kurs przybliża wiedzę na temat ketonów oraz zwraca uwagę uczestników na obecność tych związków w życiu codziennym człowieka. Podczas kursu nakreślono budowę ketonów, a także omówiono zagadnienie otrzymywania ketonów, ich właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie.

Podobne kursy

Biologia i chemia

Węglowodory – alkany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje informacje na temat węglowodorów łańcuchowych nasyconych – alkanów.

Biologia i chemia

Węglowodory – alkeny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie węglowodorów łańcuchowych nienasyconych – alkenów. Prezentacja ich budowy, nazewnictwa oraz właściwości fizycznych i chemicznych.

Biologia i chemia

Węglowodory – alkiny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat alkinów.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje wiadomości dotyczące budowy, podziału, nazewnictwa oraz otrzymywania alkoholi. Omówione zostaną właściwości fizyczne i chemiczne jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – aldehydy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie procesu otrzymywania aldehydów, ich właściwości fizyczne i chemiczne.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – ketony

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ketonów – ważnej grupy związków organicznych.

Biologia i chemia

Organizm człowieka

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu funkcjonowania i budowy układu pokarmowego człowieka oraz składników pokarmowych i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

Informacje o kursie

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – ketony

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Biologia i chemia