Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje wiadomości dotyczące budowy, podziału, nazewnictwa oraz otrzymywania alkoholi. Omówione zostaną właściwości fizyczne i chemiczne jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.

Czego się nauczysz

 • uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat alkoholi – ich budowy, podziału, nazewnictwa oraz otrzymywania
 • wskazanie obecności alkoholi w życiu codziennym człowieka

Program kursu

 • Budowa alkoholi
 • Podział alkoholi
 • Nazewnictwo alkoholi
 • Model cząsteczki propanolu
 • Model cząsteczki 2-metylopropan-2-olu
 • Otrzymywanie alkoholi
 • Właściwości fizyczne alkoholi
  • Właściwości chemiczne alkoholu etylowego
 • Model cząsteczki 1,2-etanodiolu

Opis kursu

Celem kursu jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat ważnej grupy związków organicznych oraz zwrócenie ich uwagi na obecność tych związków w życiu codziennym człowieka. Podczas kursu omówione zostaną alkohole. Uczestnicy zapoznają się z wiadomościami na temat ich budowy, podziału, nazewnictwa oraz ich otrzymywania. Omówione zostaną właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi. Uczniowie dowiedzą się jakie zastosowanie mają alkohole monohydroksylowepolihydroksylowe, a także poznają właściwości fenoli.

 

Podobne kursy

Biologia i chemia

Węglowodory – alkany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje informacje na temat węglowodorów łańcuchowych nasyconych – alkanów.

Biologia i chemia

Węglowodory – alkeny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie węglowodorów łańcuchowych nienasyconych – alkenów. Prezentacja ich budowy, nazewnictwa oraz właściwości fizycznych i chemicznych.

Biologia i chemia

Węglowodory – alkiny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat alkinów.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje wiadomości dotyczące budowy, podziału, nazewnictwa oraz otrzymywania alkoholi. Omówione zostaną właściwości fizyczne i chemiczne jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – aldehydy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie procesu otrzymywania aldehydów, ich właściwości fizyczne i chemiczne.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – ketony

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ketonów – ważnej grupy związków organicznych.

Biologia i chemia

Organizm człowieka

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu funkcjonowania i budowy układu pokarmowego człowieka oraz składników pokarmowych i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

Informacje o kursie

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Biologia i chemia