Biologia i chemia

Organizm człowieka

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu funkcjonowania i budowy układu pokarmowego człowieka oraz składników pokarmowych i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

Czego się nauczysz

  • zapoznanie z informacjami na temat funkcjonowania i budowy układu pokarmowego człowieka
  • omówienie rodzajów składników pokarmowe i ich znaczenia
  • wyjaśnienie zagadnień dotyczących funkcjonowania i budowy układu krwionośnego człowieka

Program kursu

  • Funkcjonowanie i budowa układu pokarmowego człowieka
  • Składniki pokarmowe i ich znaczenie
  • Funkcjonowanie i budowa układu krwionośnego człowieka
  • Składniki krwi

Opis kursu

Kurs poświęcony jest układowi pokarmowemu i krwionośnemu. Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat składników pokarmowych i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Szczególne znaczenie podczas kursu będzie miała tematyka dotycząca zdrowego odżywiania się i zapotrzebowania energetycznego organizmu. Dzięki wizualizacji zagadnień związanych z krążeniem krwi i pracą serca uczestnicy będą mieli możliwość dogłębnego zrozumienia i uporządkowania omówionej wiedzy. Kurs umożliwia poznanie skomplikowanych procesów zachodzących w ludzkim organizmie oraz zwraca uwagę na wpływ naszych codziennych zachowań na ich prawidłowy przebieg.

Autorkami kursu są Urszula Grygier oraz Beata Jancarz-Łanczkowska.

Podobne kursy

Biologia i chemia

Węglowodory – alkany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje informacje na temat węglowodorów łańcuchowych nasyconych – alkanów.

Biologia i chemia

Węglowodory – alkeny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie węglowodorów łańcuchowych nienasyconych – alkenów. Prezentacja ich budowy, nazewnictwa oraz właściwości fizycznych i chemicznych.

Biologia i chemia

Węglowodory – alkiny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy uczestników na temat alkinów.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – alkohole

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje wiadomości dotyczące budowy, podziału, nazewnictwa oraz otrzymywania alkoholi. Omówione zostaną właściwości fizyczne i chemiczne jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – aldehydy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie procesu otrzymywania aldehydów, ich właściwości fizyczne i chemiczne.

Biologia i chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – ketony

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ketonów – ważnej grupy związków organicznych.

Biologia i chemia

Organizm człowieka

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu funkcjonowania i budowy układu pokarmowego człowieka oraz składników pokarmowych i ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu.

Informacje o kursie

Organizm człowieka

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Biologia i chemia