Sieci komputerowe

Konfiguracja sieci oraz urządzeń do poprawnego działania

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża tematykę sieci komputerowych, ich budowę, działanie oraz diagnostykę sieci komputerowych.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z budową, działaniem oraz diagnostyką sieci komputerowych
 • wskazanie sposobów zarządzania sieciami komputerowymi
 • omówienie rodzajów sieci, mediów transmisyjnych, podstawowych urządzeń sieciowych, usług działających w sieci (DHCP, DNS)

Program kursu

 • Wprowadzenie do sieci komputerowych
  • Czym jest sieć komputerowa?
  • Czym jest medium transmisyjne?
  • Szczegółowe informacje o „skrętce”
  • Rodzaje sieci
  • Urządzenia wykorzystywane przy budowie sieci
  • Budowa sieci
  • Zapora sieciowa
  • QoS
 • Dlaczego Mikrotik?
 • Proste obliczenia podsieci
 • Opisy przykładowej sieci szkolnej
 • Konfiguracja routera firmy Mikrotik do obsługi podanej sieci

Opis kursu

Komunikacja na odległość, do której wykorzystywane są różne urządzenia techniczne (m.in. telefony komórkowe, usługi pocztowe, stacje radiowe i telewizyjne), stała się już codziennością. W procesie komunikacji coraz szybciej wzrasta rola sieci komputerowych umożliwiających współużytkowanie baz danych, programów, plików i zasobów sprzętowych, tworzenie zespołów projektowych, w których uczestniczą osoby z różnych miejsc, oraz łatwą rozbudowę podmiotów z nich korzystających. Aby przybliżyć tematykę sieci komputerowych IT Szkoła prezentuje kurs, z którego uczestnicy dowiedzą się, jaka jest budowa, działanie oraz diagnostyka sieci komputerowych. Omówione zostanie także zagadnienie związane z zarządzaniem sieciami komputerowymi.

Uczestnicy kursu zapoznają się z rodzajami sieci, mediami transmisyjnymi, podstawowymi urządzeniami sieciowymi, usługami działającymi w sieci (DHCP, DNS), trasowaniem, podstawami pracy z zaporą sieciową, technikami translacji adresów, a także zagadnieniem QoS. W części praktycznej kursu opisane zostało przystosowanie urządzenia firmy Mikrotik do pracy jako router brzegowy w szkolnej sieci internetowej oraz podstawy obliczania podsieci.

Współautorem kursu jest Jakub Niewiadomski – uczeń profilu technik informatyk. Pasjonat programowania i sieci komputerowych (ukończony kurs CCNA).

Prowadzący i współautor kursu Piotr Chojnacki jest nauczycielem przedmiotów zawodowych informatycznych. Wieloletni koordynator projektów informatycznych i współpracy cyfrowej z uczelniami wyższymi i instytucjami. Właściciel firmy szkoleniowej z zakresu IT. Instruktor CISCO CCNA R&S, CCNA Security, CCNP. Egzaminator i szkoleniowiec ECDL. Współrealizator projektów unijnych dotyczących zdobywania kompetencji ICT i TIK.

 

Podobne kursy

Sieci komputerowe

Komunikacja w sieciach komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje podstawowe informacje na temat adresowania komputerów w sieciach.

Sieci komputerowe

Zarządzanie sieciami WAN

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi technologiami spotykanymi w sieciach rozległych oraz wyjaśnienie ich budowy, działania i zastosowania.

Sieci komputerowe

Podstawy budowy i działania sieci komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami, które są niezbędne do zrozumienia architektury i działania sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami związanymi z adresowaniem komputerów w sieciach.

Sieci komputerowe

Media transmisyjne w lokalnych sieciach komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z wiedzą z zakresu mediów transmisyjnych. Przybliża wiadomości dotyczące mediów bezprzewodowych, takich jak kable koncentryczne, skrętki, światłowody.

Sieci komputerowe

Wybrane zagadnienia przetwarzania równoległego – superkomputery i klastry obliczeniowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu przetwarzania równoległego. Dowiedz się, czym są superkomputery i klastry obliczeniowe.

Sieci komputerowe

Budowa i działanie sieci komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje informacje niezbędne do zrozumienia architektury i działania sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Zarządzanie sieciami LAN

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje zasady budowy, projektowania i utrzymania architektury sieciowej. Wykład wyjaśnia budowę i działanie lokalnych sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Podstawy działania sieci bezprzewodowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża najważniejsze fakty z historii sieci komputerowych i internetu. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy i działania sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe w powszechnym użyciu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat elementów sprzętowych służących do budowy domowej sieci przewodowej i bezprzewodowej.

Sieci komputerowe

Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat budowy oraz działania routerów.

Sieci komputerowe

Podstawy bezpieczeństwa sieciowego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa sieciowego. Materiały przybliżają podstawowe zagadnienia związane z rodzajami złośliwego oprogramowania, wybranymi metodami bezpieczeństwa sieciowego, przykładowymi opcjami programów antywirusowych.

Sieci komputerowe

Podstawy działania wybranych usług sieciowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat zasad działania trzech wybranych usług sieciowych: NAT i PAT, DHCP oraz DNS.

Sieci komputerowe

Podstawy działania routerów i routingu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy budowy, działania oraz zastosowania routerów oraz mechanizmów weryfikacji komunikacji międzysieciowej. Wprowadza w zagadnienie protokołów routingu statycznego i dynamicznego.

Sieci komputerowe

Podstawy adresowania IP w sieciach komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje podstawowe rodzaje transmisji sieciowej (unicast, multicast oraz broadcast). Dowiedz się, na czym polega adresowanie IP w sieciach komputerowych i poznaj różnice między adresowaniem fizycznym i logicznym.

Sieci komputerowe

Konfiguracja sieci oraz urządzeń do poprawnego działania

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża tematykę sieci komputerowych, ich budowę, działanie oraz diagnostykę sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Konfiguracja sieci WLAN

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia informacje dotyczące sieci WLAN oraz instrukcję jej konfiguracji.

Informacje o kursie

Konfiguracja sieci oraz urządzeń do poprawnego działania

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Sieci komputerowe