Sieci komputerowe

Zarządzanie sieciami LAN

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje zasady budowy, projektowania i utrzymania architektury sieciowej. Wykład wyjaśnia budowę i działanie lokalnych sieci komputerowych.

Czego się nauczysz

 • wyjaśnienie zasad budowy, projektowania i utrzymania infrastruktury sieciowej
 • omówienie najczęściej spotykanych topologii sieciowych
 • zapoznanie z pojęciami związanymi z segmentacją oraz domenami kolizyjnymi

Program kursu

 • Wprowadzenie do budowy i działania sieci komputerowych
  • Cienki kabel koncentryczny
  • Kable skrętkowe
  • Kable światłowodów
  • Aktywne i pasywne urządzenia sieciowe
  • Typologie fizyczne i logiczne
  • Segmentacja i domeny kolizyjne
  • Przewodowe media transmisyjne
 • Technologia Ethernet
 • Technologia Token Ring
 • Technologia FDDI
 • Wirtualne sieci LAN

Opis kursu

Do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z wymianą informacji niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie sieci LAN (ang. Local Area Network). Zrozumienie zasad budowy, projektowania i utrzymania architektury sieciowej są głównymi celami tego kursu. Wykład wyjaśnia budowę i działanie lokalnych sieci komputerowych, prezentuje zasięgi sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN) oraz przybliża budowę podstawowych modeli sieciowych (ISO/OSI, TCP/IP) i przeznaczenie ich poszczególnych warstw. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi aktywnymi urządzeniami sieciowymi i ich zastosowaniem przy budowie sieci komputerowych. Dodatkowo poznają najczęściej spotykane topologie sieciowe, a także pojęcia związane z segmentacją i domenami kolizyjnymi. W kursie zawarto również informacje o przewodowych mediach transmisyjnych oraz zasadach projektowania okablowania strukturalnego sieci (poziomego i pionowego). Przedstawione zostały ponadto podstawowe technologie spotykane w sieciach LAN (Ethernet, Token Ring, FDDI), a także zasady działania i konfigurowania wirtualnych sieci lokalnych (VLAN).

Prowadzący dr inż. Dariusz Chaładyniak jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: systemów i sieci teleinformatycznych, administrowania sieciami komputerowymi, technologii sieciowych, zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz architektury systemów komputerowych. W latach 2010–2012 prowadził szkolenia z zakresu sieci komputerowych w ramach projektu Informatyka +. Dr inż. Dariusz Chaładyniak dodatkowo wykłada w Wojskowej Akademii Technicznej.

 Mgr inż. Józef Wacnik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego, technologii sieciowych oraz inżynierii systemów teleinformatycznych.

Podobne kursy

Sieci komputerowe

Komunikacja w sieciach komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje podstawowe informacje na temat adresowania komputerów w sieciach.

Sieci komputerowe

Zarządzanie sieciami WAN

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi technologiami spotykanymi w sieciach rozległych oraz wyjaśnienie ich budowy, działania i zastosowania.

Sieci komputerowe

Podstawy budowy i działania sieci komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami, które są niezbędne do zrozumienia architektury i działania sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami związanymi z adresowaniem komputerów w sieciach.

Sieci komputerowe

Media transmisyjne w lokalnych sieciach komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z wiedzą z zakresu mediów transmisyjnych. Przybliża wiadomości dotyczące mediów bezprzewodowych, takich jak kable koncentryczne, skrętki, światłowody.

Sieci komputerowe

Wybrane zagadnienia przetwarzania równoległego – superkomputery i klastry obliczeniowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu przetwarzania równoległego. Dowiedz się, czym są superkomputery i klastry obliczeniowe.

Sieci komputerowe

Budowa i działanie sieci komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje informacje niezbędne do zrozumienia architektury i działania sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Zarządzanie sieciami LAN

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje zasady budowy, projektowania i utrzymania architektury sieciowej. Wykład wyjaśnia budowę i działanie lokalnych sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Podstawy działania sieci bezprzewodowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża najważniejsze fakty z historii sieci komputerowych i internetu. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi budowy i działania sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe w powszechnym użyciu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat elementów sprzętowych służących do budowy domowej sieci przewodowej i bezprzewodowej.

Sieci komputerowe

Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat budowy oraz działania routerów.

Sieci komputerowe

Podstawy bezpieczeństwa sieciowego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa sieciowego. Materiały przybliżają podstawowe zagadnienia związane z rodzajami złośliwego oprogramowania, wybranymi metodami bezpieczeństwa sieciowego, przykładowymi opcjami programów antywirusowych.

Sieci komputerowe

Podstawy działania wybranych usług sieciowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat zasad działania trzech wybranych usług sieciowych: NAT i PAT, DHCP oraz DNS.

Sieci komputerowe

Podstawy działania routerów i routingu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy budowy, działania oraz zastosowania routerów oraz mechanizmów weryfikacji komunikacji międzysieciowej. Wprowadza w zagadnienie protokołów routingu statycznego i dynamicznego.

Sieci komputerowe

Podstawy adresowania IP w sieciach komputerowych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje podstawowe rodzaje transmisji sieciowej (unicast, multicast oraz broadcast). Dowiedz się, na czym polega adresowanie IP w sieciach komputerowych i poznaj różnice między adresowaniem fizycznym i logicznym.

Sieci komputerowe

Konfiguracja sieci oraz urządzeń do poprawnego działania

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża tematykę sieci komputerowych, ich budowę, działanie oraz diagnostykę sieci komputerowych.

Sieci komputerowe

Konfiguracja sieci WLAN

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia informacje dotyczące sieci WLAN oraz instrukcję jej konfiguracji.

Informacje o kursie

Zarządzanie sieciami LAN

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Sieci komputerowe