Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Dlaczego możemy czuć się bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do kryptografii, ze szczególnym uwzględnieniem kryptografii komputerowej. Materiał prezentuje metody szyfrowania, którymi posługiwano się kiedyś, a które są wykorzystywane jeszcze dzisiaj.

Czego się nauczysz

 • wyjaśnienie algorytmu szyfrowania z kluczem publicznym
 • wprowadzenie do kryptografii
 • zapoznanie z metodami szyfrowania

Program kursu

 • Wprowadzenie
  • Komunikacja, szyfry i ich rodzaje
  • Kodowanie jako szyfrowanie
 • Początki kryptografii
  • Steganografia
  • Szyfr Cezara
  • Szyfr Playfaira
 • Szyfrowanie przez przestawianie
 • Szyfrowanie z alfabetem szyfrowym
 • Schemat komunikacji z szyfrowaniem
 • Szyfr polialfabetyczny
 • Przełom w kryptografii – Enigma
 • Kryptografia z jawnym kluczem
 • Podpis elektroniczny
 • Algorytmy wykorzystywane w metodach szyfrowania

Opis kursu

Informacje ukrywano przed innymi osobami jeszcze przed rozpowszechnieniem się pisma. Obecnie szyfrowanie informacji ma zarówno zastosowania militarne, jak i cywilne, np. przy przesyłaniu w sieci danych, których właściwego znaczenia nie powinien poznać nikt poza nadawcą i odbiorcą, nawet jeśli wiadomość wpadnie w niepożądane ręce. Wykład jest wprowadzeniem do kryptografii, ze szczególnym uwzględnieniem kryptografii komputerowej. Na początku zostaną omówione ciekawe metody szyfrowania, którymi posługiwano się przed erą komputerów, a które są wykorzystywane jeszcze dzisiaj. W drugiej zaś części wykładu zostanie zaprezentowany algorytm szyfrowania z kluczem publicznym, który jest wykorzystywany na przykład przy wysyłaniu rozwiązań zadań z olimpiady informatycznej. Za początek ery kryptografii komputerowej uważa się osiągnięcia zespołu polskich krypto-analityków pod kierunkiem Mariana Rejewskiego, którzy złamali szyfr niemieckiej maszyny Enigma. Wspomniane będzie o tym krótko w czasie wykładu.

Prowadzący kurs prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 20102012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +.

Podobne kursy

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Dlaczego możemy czuć się bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do kryptografii, ze szczególnym uwzględnieniem kryptografii komputerowej. Materiał prezentuje metody szyfrowania, którymi posługiwano się kiedyś, a które są wykorzystywane jeszcze dzisiaj.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Miękkie aspekty bezpieczeństwa w internecie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kursu ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w internecie. Omówione zostaną m.in. zagrożenia dla haseł dostępu, cechy dobrego hasła oraz źródła złośliwego oprogramowania.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia podstawowe pojęcia i definicje związane z bezpieczeństwem informatycznym. Ukazuje również współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i przykłady ataków na systemy informatyczne.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

VPN – bezpieczne przeglądanie internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy praktycznych aspektów konfiguracji sieci prywatnych. Dowiedz się, czym jest VPN, jak go poprawnie skonfigurować i kto może korzystać z tego zabezpieczenia.   

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Zagrożenia w sieci

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża zjawisko cyberzagrożeń, na które jesteśmy narażeni w internecie. Dowiedz się, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci i radzić sobie ze skutkami zainfekowania urządzeń czy wyciekiem prywatnych danych.

Informacje o kursie

Dlaczego możemy czuć się bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Bezpieczeństwo systemów informatycznych