Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia podstawowe pojęcia i definicje związane z bezpieczeństwem informatycznym. Ukazuje również współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i przykłady ataków na systemy informatyczne.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
 • wskazanie roli bezpieczeństwa w odniesieniu do roli systemów informatycznych
 • omówienie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i przykładów ataków na systemy informatyczne

Program kursu

 • Krótka charakterystyka systemów wykrywania włamań
 • System wykrywania włamań SNORT
  • Monitor pakietów
  • Blok preprocesora
  • Mechanizm detekcji włamań
  • Konfiguracja i uruchomienie systemu SNORT
  • Koncepcje rozwojowe systemu SNORT
 • Warsztaty. Praktyczna realizacja ćwiczeń

Opis kursu

Na wykładzie zostaną przedstawione podstawowe pojęcia i definicje związane z bezpieczeństwem informatycznym. Bezpieczeństwo jest elementem szerszego kontekstu, nazywanego wiarygodnością systemu informatycznego, dlatego na tle podstawowych atrybutów informacji związanych z systemem przedstawione i omówione zostaną dodatkowe atrybuty wiarygodności. Przedstawione zostanie znaczenie bezpieczeństwa w odniesieniu do roli systemów informatycznych, trudności związanych ze skonstruowaniem i eksploatacją systemu spełniającego wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz elementarnego konfliktu interesów występującego pomiędzy użytecznością systemu a ryzykiem związanym z jego wykorzystaniem. Przedstawione zostaną również współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i przykłady ataków na systemy informatyczne.

Omówione będą też następujące kwestie:

 • Ataki i zagrożenia przypadkowe lub powstałe w efekcie celowego działania;
 • Ataki i zagrożenia mogące wynikać z nieświadomości lub naiwności użytkownika lub motywowane chęcią zysku czy odwetu;
 • Ataki i zagrożenia mogące pochodzić z zewnątrz systemu lub od jego środka.

Większość działań skierowanych w efekcie przeciwko bezpieczeństwu komputerowemu jest w świetle aktualnego prawa traktowana jako przestępstwa. Praktycznie wszystkie przypadki naruszające bezpieczeństwo wyczerpują znamiona przestępstw określonych w obowiązującym prawie. Dlatego w trakcie wykładu poruszone zostaną również aspekty prawne. Przedstawione zostaną komponenty systemu informatycznego w kontekście bezpieczeństwa (stanowisko komputerowe i infrastruktura sieciowa, system operacyjny i usługi narzędziowe, aplikacje użytkowe) oraz wskazówki do projektowania systemów zabezpieczeń. Omówione zostaną problemy bezpieczeństwa sieci komputerowych w warstwie sieciowej i transportowej. Na tej podbudowie scharakteryzowane zostaną przywołane w temacie systemy wykrywania włamań IDS/IPS, których zadaniem jest identyfikacja i reagowanie na nieautoryzowaną działalność skierowaną przeciwko chronionym zasobom sieciowym. Charakterystyka dotyczyć będzie trzech głównych systemów IDS (HIDS, NIDS, NNIDS).

Dr inż. Różanowski Krzysztof jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki oraz pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Informacji Naukowej w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.

Podobne kursy

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Dlaczego możemy czuć się bezpieczni w sieci, czyli o szyfrowaniu informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do kryptografii, ze szczególnym uwzględnieniem kryptografii komputerowej. Materiał prezentuje metody szyfrowania, którymi posługiwano się kiedyś, a które są wykorzystywane jeszcze dzisiaj.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Miękkie aspekty bezpieczeństwa w internecie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kursu ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w internecie. Omówione zostaną m.in. zagrożenia dla haseł dostępu, cechy dobrego hasła oraz źródła złośliwego oprogramowania.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia podstawowe pojęcia i definicje związane z bezpieczeństwem informatycznym. Ukazuje również współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i przykłady ataków na systemy informatyczne.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

VPN – bezpieczne przeglądanie internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy praktycznych aspektów konfiguracji sieci prywatnych. Dowiedz się, czym jest VPN, jak go poprawnie skonfigurować i kto może korzystać z tego zabezpieczenia.   

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Zagrożenia w sieci

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża zjawisko cyberzagrożeń, na które jesteśmy narażeni w internecie. Dowiedz się, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci i radzić sobie ze skutkami zainfekowania urządzeń czy wyciekiem prywatnych danych.

Informacje o kursie

Wpływ systemów wykrywania włamań na bezpieczeństwo informatyczne instytucji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Bezpieczeństwo systemów informatycznych