Bazy danych

Język SQL – podstawy zapytań

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia krótką historię języka SQL i jego podstawowe cechy.

Czego się nauczysz

 • omówienie historii języka SQL i jego podstawowych cech
 • zapoznanie z SQL Server Management Studio, narzędziem klienckim umożliwiającym korzystanie i administrowanie SQL Serwerem

Program kursu

 • Krótka historia języka SQL
 • Cechy języka SQL
 • Przykładowa baza danych
 • Podstawy zapytań – operacje na modelu relacyjnym
 • Polecenie SELECT – zapytania proste
 • Polecenie SELECT – łączenie tabel
 • Polecenie SELECT – wykorzystanie funkcji agregujących
 • Polecenie SELECT – zapytania złożone
 • Polecenie SELECT – co jeszcze potrafię?

Opis kursu

Wykład przedstawia krótką historię języka SQL i jego podstawowe cechy. Prezentuje też różne aspekty tworzenia zapytań w języku SQL. Podstawowe cechy składni polecenia SELECT omówione są na przykładzie zapytań skierowanych do jednej tabeli. Kurs ukazuje również zagadnienie łączenia tabel oraz omawia zapytania korzystające z danych zapisanych w wielu tabelach. Porusza zagadnienie wykorzystania funkcji agregujących i zapytania złożone. Prezentuje też niektóre nowe elementy polecenia SELECT języka SQL. Prowadzący omawia różne przykłady zapytań skierowanych do przykładowej bazy danych (Elektroniczny Dziennik Ocen).

W ramach warsztatów zostanie przedstawiony sposób instalacji MS SQL Server 2008 Express Edition, a następnie uczniowie zapoznają się z SQL Server Menagement Studio, narzędziem klienckim umożliwiającym korzystanie i administrowanie SQL Serwerem. W kolejnych ćwiczeniach będą formułowane różne postaci zapytań, wykorzystujące polecenie SELECT języka SQL. W każdym ćwiczeniu zadaniem ucznia będzie napisanie i wykonanie podanego zapytania, a następnie samodzielne napisanie zapytania z niewielką pomocą prowadzącego warsztaty. Kolejne ćwiczenia stopniują trudność wykonywanych zapytań.

Prowadzący mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języków i paradygmatów programowania, Projektów zespołowych. W latach 2010–2012 prowadził szkolenia z zakresu baz danych w ramach projektu Informatyka +.

Podobne kursy

Bazy danych

Podstawy projektowania i implementacji baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia związane z projektowaniem i implementacją baz danych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat projektowania relacyjnych baz danych i instalacji SQL Server 2008 Express. Omawiane podczas kursu zagadnienia, problemy oraz realizowane ćwiczenia umożliwią uczestnikom samodzielne tworzenie prostych baz danych.

Bazy danych

Język SQL – podstawy zapytań

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia krótką historię języka SQL i jego podstawowe cechy.

Bazy danych

Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z szeroko rozumianymi aspektami wykorzystania dokumentów XML w bazach danych. Poznaj historię i cechy języka XML oraz naucz się tworzyć i wykorzystywać dokumenty XLM w praktyce.

Bazy danych

Bazy danych – jak je ugryźć?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawowe informacje na temat baz danych oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich tworzenia.

Bazy danych

Mechanizmy wewnętrzne baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi mechanizmów dostępnych w ramach bazy danych.

Bazy danych

Optymalizacja zapytań SQL

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża problematykę wydajności i optymalizacji zapytań SQL. Poznaj podstawowe pojęcia, metody optymalizacji i wspomagające ją narzędzia oraz dowiedz się, na czym polega fizyczna organizacja danych w SQL Server 2008.

Bazy danych

Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy teorii hurtowni danych oraz różnych aspektów jej wykorzystania. Dowiedz się więcej o integracji oraz eksploracji danych i poznaj analityczną kostkę wielowymiarową.

Bazy danych

Procedury, funkcje, wyzwalacze – programowanie w języku T-SQL

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawową wiedzę na temat języka SQL, procedur składowanych, funkcji skalarnych i tabelarycznych oraz wyzwalaczy.

Bazy danych

Dokumenty XML w relacyjnych bazach danych – czyli wojna światów I

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z wykorzystaniem dokumentów XML w relacyjnych bazach danych.

Bazy danych

Tworzenie interfejsów do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.Net

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy aplikacji bazodanowych – ich architektury, planowania i scenariuszy komunikacji. Dowiedz się, jak korzystać z baz danych oraz poznaj zastosowanie technologii ADO.Net i Data Access Application Block.

Bazy danych

Od chaosu do bazy danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw relacyjnego modelu danych.

Bazy danych

Język SQL, czyli jak rozmawiać z bazą danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża istotę relacyjnych baz danych. Dowiedz się, czym jest rozszerzalny język znaczników i poznaj środowisko SQL Server.

Informacje o kursie

Język SQL – podstawy zapytań

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Bazy danych