Bazy danych

Bazy danych – jak je ugryźć?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawowe informacje na temat baz danych oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich tworzenia.

Czego się nauczysz

  • zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat baz danych
  • kształtowanie praktycznych umiejętności tworzenia bazy danych

Program kursu

  • Kilka definicji na dobry początek
  • Dane i bazy danych
  • Podstawy relacyjnego modelu danych
  • Modelowanie z wykorzystaniem tabel relacyjnych
  • Problemy i anomalie z gromadzeniem danych w tabelach
  • Systemy Zarządzania Bazami Danych
  • Spójność i integralność danych

Opis kursu

Wykład przekazuje podstawowe informacje związane bazami danych i relacyjnym modelem danych oraz omawia cechy tabeli relacyjnej. Opisuje też System Zarządzania Bazami Danych oraz wybrane mechanizmy odpowiedzialne za spójność i integralność danych. Prowadzący przedstawia przykładowy model bazy danych i omawia podstawowe cechy dobrego projektu. Ponadto definiuje klucz podstawowy i obcy oraz omawia ich znaczenie, zwłaszcza w kontekście powiązania danych zapisanych w różnych tabelach. Przedstawia też przykłady wykorzystania baz danych w życiu codziennym oraz prezentuje przykład wykorzystania wyszukiwarki internetowej nowej generacji – wolframalpha.

W części praktycznej kursu przedstawiono sposób instalacji MS SQL Server 2008 Express Edytion. Uczniowie zapoznają się z SQL Server Menagement Studio, narzędziem klienckim umożliwiającym korzystanie i administrowanie SQL Serwerem. W trakcie kolejnych ćwiczeń tworzą pierwszą bazę danych, definiują tabele oraz określają – dla wybranych przypadków – reguły poprawności. Mają też za zadanie zdefiniować klucze podstawowe i obce oraz reguły integralności referencyjnej. Uczestnicy kursu nabędą również praktyczną umiejętność zapisywania danych w tabelach oraz wykonywania modyfikacji danych już istniejących. Sprawdzą, jak działają zdefiniowane wcześniej reguły poprawności w trakcie modyfikacji danych oraz napiszą pierwsze proste zapytania do utworzonej bazy danych.

Prowadzący mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: baz danych, języków i paradygmatów programowania, projektów zespołowych oraz przetwarzań rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010–2012 prowadził szkolenia z zakresu baz danych w ramach projektu Informatyka +.

Podobne kursy

Bazy danych

Podstawy projektowania i implementacji baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia związane z projektowaniem i implementacją baz danych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat projektowania relacyjnych baz danych i instalacji SQL Server 2008 Express. Omawiane podczas kursu zagadnienia, problemy oraz realizowane ćwiczenia umożliwią uczestnikom samodzielne tworzenie prostych baz danych.

Bazy danych

Język SQL – podstawy zapytań

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia krótką historię języka SQL i jego podstawowe cechy.

Bazy danych

Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z szeroko rozumianymi aspektami wykorzystania dokumentów XML w bazach danych. Poznaj historię i cechy języka XML oraz naucz się tworzyć i wykorzystywać dokumenty XLM w praktyce.

Bazy danych

Bazy danych – jak je ugryźć?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawowe informacje na temat baz danych oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich tworzenia.

Bazy danych

Mechanizmy wewnętrzne baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi mechanizmów dostępnych w ramach bazy danych.

Bazy danych

Optymalizacja zapytań SQL

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża problematykę wydajności i optymalizacji zapytań SQL. Poznaj podstawowe pojęcia, metody optymalizacji i wspomagające ją narzędzia oraz dowiedz się, na czym polega fizyczna organizacja danych w SQL Server 2008.

Bazy danych

Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy teorii hurtowni danych oraz różnych aspektów jej wykorzystania. Dowiedz się więcej o integracji oraz eksploracji danych i poznaj analityczną kostkę wielowymiarową.

Bazy danych

Procedury, funkcje, wyzwalacze – programowanie w języku T-SQL

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawową wiedzę na temat języka SQL, procedur składowanych, funkcji skalarnych i tabelarycznych oraz wyzwalaczy.

Bazy danych

Dokumenty XML w relacyjnych bazach danych – czyli wojna światów I

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z wykorzystaniem dokumentów XML w relacyjnych bazach danych.

Bazy danych

Tworzenie interfejsów do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.Net

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy aplikacji bazodanowych – ich architektury, planowania i scenariuszy komunikacji. Dowiedz się, jak korzystać z baz danych oraz poznaj zastosowanie technologii ADO.Net i Data Access Application Block.

Bazy danych

Od chaosu do bazy danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw relacyjnego modelu danych.

Bazy danych

Język SQL, czyli jak rozmawiać z bazą danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża istotę relacyjnych baz danych. Dowiedz się, czym jest rozszerzalny język znaczników i poznaj środowisko SQL Server.

Informacje o kursie

Bazy danych – jak je ugryźć?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Bazy danych