Bazy danych

Podstawy projektowania i implementacji baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia związane z projektowaniem i implementacją baz danych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat projektowania relacyjnych baz danych i instalacji SQL Server 2008 Express. Omawiane podczas kursu zagadnienia, problemy oraz realizowane ćwiczenia umożliwią uczestnikom samodzielne tworzenie prostych baz danych.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z podstawową wiedzą na temat podstaw relacyjnych baz danych
 • wyjaśnienie procesu instalacji SQL Server 2008 Express
 • kształtowanie umiejętności określania i definiowania reguły poprawności dla wybranych danych

Program kursu

 • Wprowadzenie
  • Wstęp
  • Podstawowe pojęcia związane z bazami danymi
 • Projektowanie bazy danych
 • Technologia MS SQL Server 2008
 • Środowisko SQL Server Managment Studio
 • Implementacja zaprojektowanej bazy danych
 • Podstawy języka SQL
  • Wprowadzenie do języka SQL
  • Język opisu danych (DDL)
  • Język manipulacji danymi (DML)
 • Zapytania do baz danych SELECT
 • Inne obiekty baz danych
  • Widoki
  • Procedury składowe
  • Funkcje składowe
  • Wyzwalacze

Opis kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstaw projektowania relacyjnych baz danych oraz przekazanie wiedzy na temat instalacji SQL Server 2008 Express. Uczestnicy nauczą się, jak określać i definiować reguły poprawności dla wybranych danych. Przygotowane w ramach kursu materiały zapoznają uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych oraz informacjami jak je projektować i zaimplementować.

W materiałach szczegółowo zostanie omówiony temat podstaw języka SQL – wprowadzenie do jego użytkowania, język opisu danych (DDL) oraz język manipulacji danymi (DML). Ponadto omówione zostanie przygotowywanie zapytań do baz danych SELECT, a także inne obiekty baz danych, takie jak: widoki, procedury składowe, funkcje składowe, wyzwalacze. Problemy omawiane w trakcie kursu oraz realizowane ćwiczenia, umożliwią uczestnikom samodzielne tworzenie prostych baz danych.

Prowadzący mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: Baz danych, Języki i paradygmaty programowania, Projektów zespołowych, Przetwarzaniach rozproszonych oraz prowadzi warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010–2012 prowadził szkolenia z zakresu Baz Danych w ramach projektu Informatyka +.

Autor i współautor projektów systemów informatycznych wdrożonych w wielu firmach. Jest twórcą pierwszego w Polsce systemu wspomagania pracy synoptyka „Cumulus”. Aktualnie prowadzi prace rozwojowe systemu „G2I” w zakresie analizy wiarygodności kontrahentów oraz systemu „Ecorys” w zakresie zarządzania funduszami pomocowymi.

Podobne kursy

Bazy danych

Podstawy projektowania i implementacji baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia związane z projektowaniem i implementacją baz danych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat projektowania relacyjnych baz danych i instalacji SQL Server 2008 Express. Omawiane podczas kursu zagadnienia, problemy oraz realizowane ćwiczenia umożliwią uczestnikom samodzielne tworzenie prostych baz danych.

Bazy danych

Język SQL – podstawy zapytań

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia krótką historię języka SQL i jego podstawowe cechy.

Bazy danych

Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z szeroko rozumianymi aspektami wykorzystania dokumentów XML w bazach danych. Poznaj historię i cechy języka XML oraz naucz się tworzyć i wykorzystywać dokumenty XLM w praktyce.

Bazy danych

Bazy danych – jak je ugryźć?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawowe informacje na temat baz danych oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich tworzenia.

Bazy danych

Mechanizmy wewnętrzne baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi mechanizmów dostępnych w ramach bazy danych.

Bazy danych

Optymalizacja zapytań SQL

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża problematykę wydajności i optymalizacji zapytań SQL. Poznaj podstawowe pojęcia, metody optymalizacji i wspomagające ją narzędzia oraz dowiedz się, na czym polega fizyczna organizacja danych w SQL Server 2008.

Bazy danych

Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy teorii hurtowni danych oraz różnych aspektów jej wykorzystania. Dowiedz się więcej o integracji oraz eksploracji danych i poznaj analityczną kostkę wielowymiarową.

Bazy danych

Procedury, funkcje, wyzwalacze – programowanie w języku T-SQL

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawową wiedzę na temat języka SQL, procedur składowanych, funkcji skalarnych i tabelarycznych oraz wyzwalaczy.

Bazy danych

Dokumenty XML w relacyjnych bazach danych – czyli wojna światów I

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z wykorzystaniem dokumentów XML w relacyjnych bazach danych.

Bazy danych

Tworzenie interfejsów do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.Net

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy aplikacji bazodanowych – ich architektury, planowania i scenariuszy komunikacji. Dowiedz się, jak korzystać z baz danych oraz poznaj zastosowanie technologii ADO.Net i Data Access Application Block.

Bazy danych

Od chaosu do bazy danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw relacyjnego modelu danych.

Bazy danych

Język SQL, czyli jak rozmawiać z bazą danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża istotę relacyjnych baz danych. Dowiedz się, czym jest rozszerzalny język znaczników i poznaj środowisko SQL Server.

Informacje o kursie

Podstawy projektowania i implementacji baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Bazy danych