Bazy danych

Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z szeroko rozumianymi aspektami wykorzystania dokumentów XML w bazach danych. Poznaj historię i cechy języka XML oraz naucz się tworzyć i wykorzystywać dokumenty XLM w praktyce.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z szeroko rozumianymi aspektami wykorzystania dokumentów XML w bazach danych
 • omówienie historii i cech języka XML oraz zasad tworzenia dokumentów XML
 • rozstrzygnięcie, czy standard XML może być alternatywą dla baz danych
 • przybliżenie technologii MS SQL Server 2008 i SQL Server Management Studio

Program kursu

 • Wprowadzenie
 • XML – omówienie standardu
 • Technologia MS SQL Server 2008 i SQL Server Menagement Studio
  • Wprowadzenie do technologii MS SQL Server 2008
  • Ćwiczenie 1 – Zapoznanie ze środowiskiem SQL Menagement Studio
 • Tworzenie dokumentów XML za pomocą polecenia SELECT SQL z klauzulą FOR XML
  • Ćwiczenie 2 – Wykorzystanie klauzuli FOR XML RAW
  • Ćwiczenie 3 – Wykorzystanie klauzuli FOR XML AUTO
  • Ćwiczenie 4 – Wykorzystanie klauzuli FOR XML PATH
  • Ćwiczenie 5 – Tworzenie dokumentu XML z wykorzystaniem zapytań skorelowanych
 • Typ danych XML
  • Charakterystyka typu danych XML
  • Możliwości wykorzystania typu XML do uproszczenia schematu bazy danych
  • Ćwiczenie 6 – Wykonanie projektu bazy danych z wykorzystaniem typu XML
 • Metody typu XML
  • Ćwiczenie 7 – Pobieranie danych z dokumentu XML z wykorzystaniem metody value
  • Ćwiczenie 8 – Pobieranie danych z dokumentu XML z wykorzystaniem metody query
  • Ćwiczenie 9 – Pobieranie danych z dokumentu XML z wykorzystaniem metody nodes
  • Omówienie operatora CROSS APPLY
  • Ćwiczenie 10 – Wykonanie zapytania wykorzystującego operator CROSS APPLY
 • Walidacja danych XML – schematy XSD
  • Ćwiczenie 11 – Definiowanie schematu XSD jako obiektu bazy danych
  • Ćwiczenie 12 – Wykorzystanie zdefiniowanego w bazie danych schematu XSD do  walidacji dokumentu XML
 • Przykłady wykorzystania XML w procedurach i wyzwalaczach
  • Ćwiczenie 13 – Wykonanie procedury składowanej przyjmującej jako parametr dane typu XML
  • Ćwiczenie 14 – Wykonanie wyzwalacza DDL z wykorzystaniem   funkcji EVENTDATA  zwracającej dokument XML
  • Ćwiczenie 15 – Wykonanie wyzwalacza DML zapisującego zmiany w wybranej tabeli w postaci dokumentu XML

Opis kursu

Wykład dotyczy wykorzystania danych relacyjnych, łącznie z danymi zapisanymi w dokumentach XML. Podczas kursu przedstawione zostaną aspekty praktyczne i korzyści wynikające z zastosowania typu danych XML w definicji tabel. Wprowadzone zostaną także pojęcia związane z walidacją dokumentów XML (schematy XSD). Uczestnicy poznają historię, strukturę i cechy języka XML oraz reguły tworzenia dokumentów XML. Dowiedzą się także, że chociaż XML znajduje zastosowanie w świecie relacyjnych baz danych, nie jest dla nich alternatywą – raczej uzupełnia ich możliwości. W kursie nie zabraknie także informacji o typach danych XML, metodach typu XML i walidacji danych XML. Słuchacze poznają także przykłady wykorzystania XML w procedurach i wyzwalaczach.

Prowadzący mgr inż. Andrzej Ptasznik jest wykładowcą w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki z zakresu: baz danych, języków i paradygmatów programowania, projektów zespołowych oraz przetwarzaniach rozproszonych. Prowadzi również warsztaty projektowania baz danych i integracji usług. W latach 2010–2012 prowadził szkolenia dotyczące baz danych w ramach projektu Informatyka +.

Podobne kursy

Bazy danych

Podstawy projektowania i implementacji baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia związane z projektowaniem i implementacją baz danych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat projektowania relacyjnych baz danych i instalacji SQL Server 2008 Express. Omawiane podczas kursu zagadnienia, problemy oraz realizowane ćwiczenia umożliwią uczestnikom samodzielne tworzenie prostych baz danych.

Bazy danych

Język SQL – podstawy zapytań

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia krótką historię języka SQL i jego podstawowe cechy.

Bazy danych

Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z szeroko rozumianymi aspektami wykorzystania dokumentów XML w bazach danych. Poznaj historię i cechy języka XML oraz naucz się tworzyć i wykorzystywać dokumenty XLM w praktyce.

Bazy danych

Bazy danych – jak je ugryźć?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawowe informacje na temat baz danych oraz praktyczne wskazówki dotyczące ich tworzenia.

Bazy danych

Mechanizmy wewnętrzne baz danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi mechanizmów dostępnych w ramach bazy danych.

Bazy danych

Optymalizacja zapytań SQL

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża problematykę wydajności i optymalizacji zapytań SQL. Poznaj podstawowe pojęcia, metody optymalizacji i wspomagające ją narzędzia oraz dowiedz się, na czym polega fizyczna organizacja danych w SQL Server 2008.

Bazy danych

Hurtownie danych – czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy teorii hurtowni danych oraz różnych aspektów jej wykorzystania. Dowiedz się więcej o integracji oraz eksploracji danych i poznaj analityczną kostkę wielowymiarową.

Bazy danych

Procedury, funkcje, wyzwalacze – programowanie w języku T-SQL

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom podstawową wiedzę na temat języka SQL, procedur składowanych, funkcji skalarnych i tabelarycznych oraz wyzwalaczy.

Bazy danych

Dokumenty XML w relacyjnych bazach danych – czyli wojna światów I

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z wykorzystaniem dokumentów XML w relacyjnych bazach danych.

Bazy danych

Tworzenie interfejsów do baz danych z wykorzystaniem technologii ADO.Net

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy aplikacji bazodanowych – ich architektury, planowania i scenariuszy komunikacji. Dowiedz się, jak korzystać z baz danych oraz poznaj zastosowanie technologii ADO.Net i Data Access Application Block.

Bazy danych

Od chaosu do bazy danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw relacyjnego modelu danych.

Bazy danych

Język SQL, czyli jak rozmawiać z bazą danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża istotę relacyjnych baz danych. Dowiedz się, czym jest rozszerzalny język znaczników i poznaj środowisko SQL Server.

Informacje o kursie

Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Bazy danych