Algorytmika i programowanie

Programowanie w Scratch Junior z Klubem Młodego Programisty

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

(klasy I–III, rodzice)

Kurs jest pierwszym krokiem w nauce programowania. Uczestnicy poznają możliwości aplikacji Scratch Junior i stworzą w niej swoje pierwsze programy. Nauczą się wykonywać animacje, kartki okolicznościowe i proste gry zręcznościowe. Przekonają się też, że programowanie to sposób na kreatywne spędzenie czasu.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie ze Scratch Junior oraz instrukcją instalacji i poruszania się po programie
 • poznanie podstawowych funkcji programu, takich jak: dodawanie duszków i tła z udostępnionych w galerii, a także wykorzystywanie wbudowanego edytora graficznego do modyfikowania i tworzenia duszków oraz tła od podstaw
 • doskonalenie umiejętności tworzenia programu przy pomocy bloczków (puzzli), wykorzystywania bloczków wiadomości do tworzenia komunikacji pomiędzy duszkami oraz debugowania błędów
 • wskazanie możliwości wykorzystywania sekwencji powtarzających się komend i pętli w tworzonym programie
 • zapoznanie ze sposobami tworzenia animacji i kartek okolicznościowych oraz prostych gier zręcznościowych
 • przybliżenie innych możliwości wykorzystywania programu Scratch Junior, takich jak np. utrwalanie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach
 • doskonalenie umiejętności zadaniowego i kreatywnego podchodzenia do wyzwań

Program kursu

 • Moduł 1. Wstęp. Zanim stworzę pierwszy program
  • Instalacja aplikacji Scratch Junior na urządzeniach mobilnych i na komputerze
  • Poznanie funkcjonalności programu Scratch Junior
 • Moduł 2. Azja w naszej wyobraźni – edytor graficzny
  • Poznanie funkcjonalności wbudowanego w Scratch Junior edytora graficznego
  • Tworzenie duszka od podstaw z wykorzystaniem funkcji aparat
  • Modyfikowanie i tworzenie tła
  • Tworzenie projektu – animacji
 • Moduł 3. Tajemnicza Australia – znikające duszki i nagrywanie narracji
  • Wykorzystanie klocków znikania i pojawiania się oraz klocków odpowiedzialnych za zmianę wielkości duszka
  • Wykorzystanie funkcji nagrywania głosu
  • Wykorzystanie startów warunkowych
 • Moduł 4. Afrykańskie safari – wiele scen i tworzenie opowieści
  • Dodawanie kilku scen do projektu
  • Przechodzenie pomiędzy scenami w projekcie
  • Tworzenie projektu – opowieści o Afryce
 • Moduł 5. Antarktyda, zakodowane przygody – jeden program i wiele duszków
  • Wykorzystanie chmur dialogowych i funkcji nagrywania głosu podczas tworzenia skryptów
  • Nadawanie i odbieranie wiadomości jako sposób komunikowania się duszków
 • Moduł 6. Wycieczka po Ameryce – tworzenie pętli i debugowanie
  • Zastosowanie pętli oraz pętli w pętlach w tworzonych skryptach
  • Wykorzystanie startów warunkowych i kilku scen w projekcie
  • Tworzenie projektu – rozbudowanej animacji
  • Debugowanie błędów
 • Moduł 7. Europa – tworzenie gry dydaktycznej
  • Tworzenie gry umożliwiającej utrwalenie treści związanych z Europą
  • Wykorzystanie bloczków znikania i pojawiania się w roli autokontroli błędu
  • Omówienie różnych możliwych modyfikacji projektu
 • Moduł 8. Podróż dookoła świata – utrwalamy umiejętności zdobyte podczas kursu

Opis kursu

Programując, nie tylko uczymy się uporządkowanego, logicznego myślenia czy zadaniowego podejścia do problemów, ale też rozwijamy kreatywność i kształtujemy umiejętność pracy zespołowej. Programowanie to proces twórczy. Jego efektem są stworzone przez programistę różnego rodzaju dzieła, takie jak animacje, gry czy aplikacje. Tu nie ma biernego odbierania treści: w programowaniu marzymy, myślimy, analizujemy i tworzymy. To dziecko jest stroną aktywną, a rodzic lub nauczyciel – stroną wspierającą, zachęcającą do działania i rozwoju.

Wybierając narzędzie do nauki podstaw programowania, należy kierować się wiekiem i możliwościami rozwojowymi ucznia. W kursie skupiamy się na aplikacji Scratch Junior, która będzie dobrym wyborem dla dzieci w wieku 5–9 lat.

Scratch Junior jest wizualnym językiem programowania. Możemy go nazwać „młodszym bratem” popularnego i lubianego przez starszych uczniów Scratch 3.0. Umożliwia on tworzenie projektów nawet dzieciom, które nie potrafią jeszcze umiejętności czytać. Wszystkie bloczki niezbędne do stworzenia programu opatrzone są piktogramami. Interfejs aplikacji jest intuicyjny i przyjazny dla małych adeptów programowania. Dzieci łączą ze sobą kolejne puzzle, na których znajdują się różnego rodzaju symbole graficzne, a następnie, klikając na zieloną flagę, mogą przetestować stworzony przez siebie program. Scratch Junior pozwala nie tylko tworzyć skrypt, ale też budować całą narrację zgodnie z pomysłem młodego programisty.

W trakcie kursu uczestnicy poznają możliwości programu Scratch Junior i tym samym zrobią pierwszy krok w kierunku nauki programowania. Stopniowo nauczą się, jak stworzyć swojego wymarzonego bohatera i sprawić, żeby poruszał się zgodnie z założeniami. Dowiedzą się, czym jest scena, kim jest „duszek”, czym są warunki i co oznacza pojęcie pętli. Przekonają się też, że problemy można rozwiązać na różne sposoby, nauczą się je analizować i wybierać te optymalne.

Kurs składa się z ośmiu 30-minutowych modułów. Każdy z nich poszerza zdobyte wcześniej umiejętności, jest kontynuacją i rozwinięciem poprzednich treści, tworząc jednocześnie oddzielną całość. Najkorzystniej będzie realizować kurs, trzymając się zaproponowanej kolejności modułów. Filmy, które stanowią główne materiały dydaktyczne, można podczas kursu w dowolnym momencie stopować i odtwarzać, a także wielokrotnie wracać do trudniejszych lub ciekawszych treści.

Kurs uzupełniony jest o słownik pojęć oraz poradnik metodyczny dla nauczycieli. Na zakończenie można rozwiązać test sprawdzający wiedzę, którego zaliczenie uprawnia do pobrania imiennego certyfikatu.

Kurs prowadzony jest przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z dziećmi, jak i nauczycielami. Instruktorzy prowadzący kurs są trenerami w Klubie Młodego Programisty (KMP). Na stronie https://www.klubmlodegoprogramisty.pl/ można znaleźć nagrania cyklicznych warsztatów prowadzonych w ramach KMP Online w 2020 r. oraz zapis warsztatów KMP przygotowanych w ramach #CodeWeek2020.

 

Kluby Młodego Programisty:

Kluby Młodego Programisty, czyli punkty warsztatowe z nauką programowania działające pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji (obecnie KPRM) i Państwowego Instytutu Badawczego NASK, powstały w październiku 2018 r. i były zlokalizowane w 16 miastach. W maju 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną stacjonarne zajęcia przenieśliśmy do sieci, tworząc nową edycję akcji – Klub Młodego Programisty online.

Przekonaliśmy się wtedy, jaką siłę oddziaływania ma internet!

W związku z dużym zainteresowaniem dwiema edycjami warsztatów, postanowiliśmy wykorzystać scenariusze wypracowane w ramach webinarów i przygotowaliśmy kolejną odsłonę klubów – programowanie z Klubem Młodego Programisty na platformie OSE IT Szkoła. Kluby są elementem projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych” realizowanego przez KPRM i NASK.

 

O trenerach:

Anna Świć: nauczycielka, trenerka, autorka licznych scenariuszy i materiałów dydaktycznych, w tym materiałów do nauki zdalnej. Autorka innowacji, projektów i programów edukacyjnych. Autorka książek z zakresu nauki kodowania. Trenerka w Klubie Młodego Programisty. Laureatka Listy 100 w latach 2018, 2019, 2020.

Rafał Mitkowski: pasjonat nowych technologii i możliwości, jakie dają w szeroko rozumianej edukacji.  Trener w Klubie Młodego Programisty. Koordynator projektów i programów edukacyjnych. Laureat Listy 100 w latach 2018, 2019, 2020.

Podobne kursy

Algorytmika i programowanie

Różnorodne algorytmy obliczeń i ich komputerowe realizacje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej m.in. algorytmów wyznaczania: dziesiętnej i binarnej reprezentacji liczb, obliczania wartości wielomianu, największego wspólnego dzielnika dwóch liczb (algorytm Euklidesa) oraz wartości potęgi.

Algorytmika i programowanie

Do czego można wykorzystać język Javascript?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia możliwości języka JavaScript (JS). Wykorzystaj go do wzbogacania stron i serwisów www o elementy interaktywne i graficzne.

Algorytmika i programowanie

Czy wszystko można policzyć na komputerze?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wprowadza do zagadnienia złożoności problemów i algorytmów ich rozwiązywania.

Algorytmika i programowanie

Język językowi nierówny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia wybrane aspekty lingwistyczne oraz nakreśla w sposób uproszczony i subiektywny zagadnienia ewolucji języków programowania.

Algorytmika i programowanie

Algorytmika internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia najważniejsze fakty dotyczące historii algorytmów i rozwoju internetu.

Algorytmika i programowanie

Między programowaniem a wnioskowaniem

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu podstaw języka Prolog oraz języków zapytań.

Algorytmika i programowanie

Algorytmy poszukiwania i porządkowania. Elementy języka programowania

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu algorytmiki i programowania.

Algorytmika i programowanie

Proste rachunki wykonywane za pomocą komputera

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat obliczeń wykonywanych za pomocą komputera.

Algorytmika i programowanie

Przegląd podstawowych algorytmów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia techniki budowania algorytmów. Uczestnicy zapoznają się z informacjami na temat programowania dynamicznego, rekurencji, strategii zachłannych.

Algorytmika i programowanie

Techniki algorytmiczne przybliżone i dokładne

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs umożliwia poszerzenie wiedzy z zakresu algorytmiki i programowania. Wprowadza podstawowe pojęcia oraz definiuje różnorodne techniki algorytmiczne.

Algorytmika i programowanie

Wprowadzenie do algorytmiki i programowania – wyszukiwanie i porządkowanie informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych zagadnień związanych z algorytmiką i programowaniem. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy w postaci algorytmów i implementować je w językach Pascal i C++.

Algorytmika i programowanie

Struktury danych i ich zastosowanie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi strukturami danych oraz ich zastosowaniem.

Algorytmika i programowanie

Znajdowanie najkrótszych dróg i najkrótszych oraz najniższych drzew

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z elementami teorii grafów i obliczeń na grafach. Dowiesz się z niego, jak stosuje się grafy w informatyce (np. drzewa wyrażeń, drzewa algorytmów) oraz nauczysz się rozwiązywać klasyczne problemy obliczeniowe z ich wykorzystaniem.

Algorytmika i programowanie

Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do algorytmiki. Zakres tematyczny obejmuje poszukiwania elementów w zbiorach nieuporządkowanych i uporządkowanych oraz problem porządkowania.

Algorytmika i programowanie

O relacjach i algorytmach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiedzę na temat relacji dwuczłonowych i sposobów ich reprezentacji w postaci macierzy lub grafu.

Algorytmika i programowanie

Jak wnioskują maszyny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy wprowadzenia do logiki z perspektywy jej zastosowań w informatyce i sztucznej inteligencji. Poznaj klasyczny rachunek zdań i związek między wyszukiwaniem a wnioskowaniem.

Algorytmika i programowanie

Po co informatykom logika?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zagadnienia związane z logiką oraz wykorzystaniem logiki w informatyce.

Algorytmika i programowanie

Fraktale wokół nas

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z tematem fraktali oraz omówienie zagadnień matematycznych dotyczących podobieństwa i samopodobieństwa figur.

Algorytmika i programowanie

Programowanie współbieżne w informatyce i nie tylko

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące programowania współbieżnego.

Algorytmika i programowanie

Mechaniczne dowodzenie twierdzeń

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące automatycznego dowodzenia twierdzeń. Uczestnicy omówią również podstawy dotyczące logiki zdań.

Algorytmika i programowanie

Zaawansowane algorytmy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs pomoże uczestnikom w zgłębianiu najtrudniejszych zagadnień algorytmicznych, które pojawiają się na konkursach informatycznych.

Algorytmika i programowanie

Pomysł, przepis, program… i co dalej?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiadomości dotyczące algorytmu wydawania reszty.

Algorytmika i programowanie

Strukturalnie czy obiektowo – czyli droga do sukcesu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs obejmuje treści w zakresie programowania obiektowego – przybliża jego cechy oraz podstawowe pojęcia, takie jak klasa, obiekt, konstruktor, modyfikator dostępu, hermetyzacja.   

Algorytmika i programowanie

Razem można więcej – podstawy pracy zespołowej

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia informacje związane z wykorzystywanymi w procesie tworzenia systemów informatycznych narzędziami CASE oraz z językiem UML.

Algorytmika i programowanie

Podstawy programowania okienkowego w środowisku Visual Studio

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstaw programowania okienkowego w środowisku Visual Studio oraz programowania obiektowego. Poznaj język C# i dowiedz się, jak rozwiązywać problemy programistyczne.

Algorytmika i programowanie

Wprowadzenie do programowania obiektowego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs stanowi wprowadzenie do obiektowego modelu programowania z przykładami w języku C#. Poznaj istotne elementy tego popularnego języka programowania.

Algorytmika i programowanie

Podstawy języka Python

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wprowadza użytkownika w świat języka Python, pozwalającego tworzyć zaawansowane aplikacje dla różnych systemów operacyjnych.

Algorytmika i programowanie

Tworzenie aplikacji mobilnych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zawiera informacje teoretyczne i praktyczne na temat tworzenia aplikacji kalkulatora dla systemu Android.

Algorytmika i programowanie

Podstawy analizy danych w języku Python

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z analizą danych w języku Python.

Algorytmika i programowanie

Programowanie w Scratch Junior z Klubem Młodego Programisty

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

(klasy I–III, rodzice)

Kurs jest pierwszym krokiem w nauce programowania. Uczestnicy poznają możliwości aplikacji Scratch Junior i stworzą w niej swoje pierwsze programy. Nauczą się wykonywać animacje, kartki okolicznościowe i proste gry zręcznościowe. Przekonają się też, że programowanie to sposób na kreatywne spędzenie czasu.

Algorytmika i programowanie

Programowanie w Scratch 3.0 z Klubem Młodego Programisty

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

(klasy IV–VI, rodzice)

Kurs uczy programowania blokowego od podstaw. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonalnościami aplikacji Scratch 3.0 i stworzą w niej swoje pierwsze programy (animacje, gry zręcznościowe, gry przygodowe). Nauczą się wykorzystywać konstrukcje warunkowe, pętle, zmienne i funkcje podczas tworzenia programów. Poznają też zasady remiksowania projektów.

Algorytmika i programowanie

Programowanie w Pythonie z Klubem Młodego Programisty – poziom podstawowy

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

W dzisiejszych czasach programowanie to umiejętność, która może dać nam wiele możliwości. Python jest jednym z wiodących języków programowania. Według corocznych ankiet prowadzonych przez serwis Stack Overflow od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej pożądanych języków wśród programistów. Poznaj podstawy Pythona z Klubem Młodego Programisty.

Algorytmika i programowanie

Programowanie w Pythonie z Klubem Młodego Programisty – poziom średnio zaawansowany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W dzisiejszych czasach programowanie to umiejętność, która może dać nam wiele możliwości. Python jest jednym z wiodących języków programowania. Według corocznych ankiet prowadzonych przez serwis Stack Overflow od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej pożądanych języków wśród programistów. Kontynuuj naukę Pythona z Klubem Młodego Programisty.

Algorytmika i programowanie

Python z KMP na CodeWeek 2022 – poziom podstawowy

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Język obiektowy Python to jeden z popularnych języków programowania, który ciągle zyskuje nowe zastosowania w dziedzinie informatyki, a specjaliści coraz częściej dostrzegają jego potencjał. Dlatego właśnie na CodeWeek przygotowaliśmy propozycję dotyczącą Pythona.

Algorytmika i programowanie

Python z KMP na CodeWeek 2022 – poziom średnio zaawansowany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Język obiektowy Python to jeden z popularnych języków programowania, który ciągle zyskuje nowe zastosowania w dziedzinie informatyki, a specjaliści coraz częściej dostrzegają jego potencjał. Dlatego właśnie na CodeWeek przygotowaliśmy propozycję dotyczącą Pythona.

Algorytmika i programowanie

Scratch Junior z KMP na CodeWeek 2022

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Moduł jest rozwinięciem kursu „Programowanie w Scratch Junior z Klubem Młodego Programisty”. Dzięki materiałowi uczniowie jeszcze lepiej poznają możliwości aplikacji Scratch Junior i stworzą w niej zegar przypominający, że CodeWeek może trwać cały rok. Nauczą się wykonywać animację z dźwiękami i przekonają się, że kodowanie to sposób na kreatywne spędzenie czasu.

Algorytmika i programowanie

Scratch 3.0 z KMP na CodeWeek 2022

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Moduł „CodeWeek i Scratch 3.0 – codeweekowa gra przygodowa” to rozwinięcie kursu „Programowanie w Scratch 3.0”. Uczestnicy przypomną sobie funkcjonalności programu Scratch 3.0, a następnie stworzą grę przygodową nawiązującą do inicjatywy CodeWeek. Nauczą m.in. się wykorzystywać konstrukcje warunkowe, pętle oraz zmienne podczas tworzenia programów.

Informacje o kursie

Programowanie w Scratch Junior z Klubem Młodego Programisty

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Algorytmika i programowanie

Elementy składowe kursu