Algorytmika i programowanie

Programowanie w Pythonie z Klubem Młodego Programisty – poziom podstawowy

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

W dzisiejszych czasach programowanie to umiejętność, która może dać nam wiele możliwości. Python jest jednym z wiodących języków programowania. Według corocznych ankiet prowadzonych przez serwis Stack Overflow od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej pożądanych języków wśród programistów. Poznaj podstawy Pythona z Klubem Młodego Programisty.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z językiem programowania Python, jego filozofią i sposobem uruchamiania
 • zapoznanie się ze środowiskiem IDLE (Integrated Development and Learning Environment) – podstawowym środowiskiem języka Python
 • poznanie podstawowych typów danych: string, integer, float, boolean oraz zaawansowanych struktur danych na przykładzie listy
 • doskonalenie umiejętności programistycznych: funkcje print, input, pętle oraz instrukcje warunkowe, definiowanie własnych funkcji
 • wykorzystywanie potencjału bibliotek standardowych języka Python na przykładzie: math, time, turtle

Program kursu

 • Podstawy Python – skąd pobrać i jak zainstalować: Linux, Windows, IDLE
  • Instalacja Python i IDLE w systemie Windows 10
  • Instalacja Python i IDLE w systemie Ubuntu 20.04
 • Podstawowe zmienne, typy danych
  • Tryby pracy w środowisku IDLE:
   • REPL: Read, Eval, Print, Loop – pojedyncze polecenia, przydatne skróty klawiszowe
   • skryptowy – tworzenie programów: wiele poleceń jednocześnie
  • Definiowanie pierwszych zmiennych o podstawowych typach danych: string, integer, float, boolean, podstawowe operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
  • Pierwsze próby wyświetlania danych na ekranie (funkcja print w wersji podstawowej z użyciem parametrów sep i end)
 • Środowisko IDLE – pierwszy prosty program
  • Tworzenie prostego programu w trybie skryptowym (zapoznanie się z pojęciem katalogu i pliku), który wita się z użytkownikiem
  • Poznanie konwencji f-string dla wypisywania danych na ekran
  • Poznanie funkcji input dla wczytywania danych ze standardowego wejścia (klawiatury)
 • Operatory arytmetyczne
  • Rozwijanie programu, wczytywanie danych liczbowych, konwersja typów: str > int/float
  • Budowanie różnych danych na podstawie wczytanych danych i operacji arytmetycznych
  • Proste obliczenia, np. pole kwadratu, trójkąta, koła
 • Instrukcje warunkowe, typy logiczne, wcięcia i bloki kodu
  • Zastosowanie instrukcji warunkowych dla celów sterowania wykonywaniem programu
  • Tworzenie bloków kodu w języku Python
  • Nauka pierwszych metod dla zmiennych (obiektów) typu string (przykład: sprawdzenie wieku, sprawdzenie, czy imie.endswith(“a”))
 • Pętle – wyodrębnianie cyfr z liczb, listy
  • Poznanie struktur danych na przykładzie listy
  • Budowanie pętli while i wyodrębnianie cyfr z liczby
  • Obliczanie średniej z listy zawierającej dane liczbowe
  • Budowanie pętli for i wyodrębnianie cyfr z liczby, string jako kolekcja danych
 • Algorytm Euklidesa w języku Python różnymi metodami
  • Nauka definiowania funkcji w języku Python
  • Zastosowanie metod:
   • z odejmowaniem
   • dzielenia z resztą
  • Tworzenie funkcji zwracającej dane
 • Badanie podzielności liczb
  • Zbudowanie funkcji, która sprawdzi, przez które z liczb od 2 do 9 możemy podzielić daną liczbę
  • Nauka budowania funkcji składających się z różnych konstrukcji programistycznych
  • Poznanie metod dla typów list oraz sposobów zwracania danych przez funkcję
 • Moduły standardowe w języku Python i podstawy grafiki żółwia
  • Moduły standardowe języka Python na przykładzie: math, time, turtle
  • Import modułów i funkcji do programów
  • Pierwsze programy rysujące z wykorzystaniem modułu turtle
 • Wizualizacja algorytmu Euklidesa za pomocą Turtle
  • Tworzenie programu z wykorzystaniem innego kodu
  • Budowanie prostej animacji za pomocą modułu turtle

Opis kursu

Celem kursu jest wprowadzenie młodych ludzi w świat programowania w języku Python, który wykorzystują zarówno światowe korporacje, jak i adepci kodowania. Python to język programowania ogólnego przeznaczenia, którego składnia jest zbliżona do naturalnego języka. Często używa się go jako języka skryptowego (gdzie wykonywany program występuje w wersji źródłowej) i uruchamia na serwerach. Python jest dostępny na wiele systemów operacyjnych, wykorzystuje się go m.in. w urządzeniach gromadzących i przetwarzających dane, jak np. inteligentny budynek czy stacje pogodowe.

Cechy języka Python:

 • składnia maksymalnie zbliżona do języka naturalnego;
 • dynamiczne typowanie zmiennych – pozwala szybko tworzyć programy;
 • język dostępny dla: Windows, Linux, MacOS i wielu innych systemów operacyjnych;
 • OpenSource – bezpłatny, dostępny dla każdego;
 • język skryptowy, interpretowany – ten sam kod działa w 95% na wszystkich systemach operacyjnych identycznie;
 • dostępne są dla niego rozszerzenia w postaci modułów.

Wybierając język do nauki programowania, należy kierować się wiekiem i możliwościami rozwojowymi ucznia. Kurs „Programowanie w Pythonie z Klubem Młodego Programisty – poziom podstawowy” przeznaczony jest zarówno do indywidualnej nauki w domu, jak i do realizacji w formie lekcji. Materiał można wykorzystać w ramach zajęć z informatyki w klasach 7–8 szkoły podstawowej (z uczniami w wieku 12–15 lat).

Uwaga! Jeśli szukasz kursu dla młodszego dziecka lub dopiero zaczynasz przygodę z kodowaniem, zajrzyj do kursów z serii „Programowanie w Scratch z Klubem Młodego Programisty”, dostępnych w zakładce Algorytmika i Programowanie. Na platformie OSE IT Szkoła dostępny jest także kurs dla starszych uczniów „Programowanie w Pythonie z Klubem Młodego Programisty – poziom średnio zaawansowany”, będący rozwinięciem poniższego materiału.

Kurs rozpoczynamy od instalacji języka Python, następnie uczymy się obsługi środowiska IDLE (podstawowego środowiska IDE dla Pythona), wprowadzamy pojęcia zmiennej i typu danych oraz podstawowe operacje, jakie możemy na nich wykonywać. Kolejne zadania związane są z realizacją podstawy programowej dla klas 7–8 szkoły podstawowej. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie:

 • nauczyciele i nauczycielki – ćwiczenia do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji;
 • uczniowie i uczennice – materiał, który może pomóc w nauce;
 • wszyscy pozostali uczestnicy – inspiracje do nauki programowania.

Kurs składa się z dziesięciu 40-minutowych modułów. Każdy z nich poszerza zdobyte wcześniej umiejętności, jest kontynuacją i rozwinięciem poprzednich treści. Filmy, które stanowią główne materiały dydaktyczne, można podczas kursu w dowolnym momencie stopować i odtwarzać, a także wielokrotnie wracać do trudniejszych lub ciekawszych treści.

Kurs prowadzony jest przez trenera z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno z młodzieżą, jak i nauczycielami. Materiał uzupełniony został o poradnik metodyczny dla nauczycieli i rodziców. Na zakończenie można rozwiązać test sprawdzający wiedzę, którego zaliczenie uprawnia do pobrania imiennego certyfikatu.

 

Kody źródłowe

Dla uczestników kursu przygotowaliśmy repozytorium w serwisie GitHub, które zawiera wszystkie kody źródłowe używane w naszych lekcjach.

 

Klub Młodego Programisty

Kluby Młodego Programisty, czyli punkty warsztatowe z nauką programowania działające pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji (obecnie KPRM) i Państwowego Instytutu Badawczego NASK, powstały w październiku 2018 r. i były zlokalizowane w 16 miastach w Polsce. W maju 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną stacjonarne zajęcia przenieśliśmy do sieci, tworząc nową edycję akcji – Klub Młodego Programisty online.

Przekonaliśmy się wtedy, jaką siłę oddziaływania ma internet! W związku z dużym zainteresowaniem dwiema edycjami warsztatów postanowiliśmy wykorzystać scenariusze wypracowane w ramach webinarów i przygotowaliśmy kolejną odsłonę klubów – programowanie w Scratch z Klubem Młodego Programisty na platformie OSE IT Szkoła.

Duża popularność kursów zachęciła nas do przygotowania kolejnych cyklów spotkań z programowaniem, tym razem skierowanych do nieco starszych uczestników – uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, czyli kursów programowania w Pythonie z Klubem Młodego Programisty. Są one dostępne na dwóch poziomach: podstawowym i średnio zaawansowanym.

Kluby są elementem projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych” realizowanego przez KPRM i NASK.

 

O trenerze

Adam Jurkiewicz – trener języka programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii komputerowych. Autor licznych scenariuszy i materiałów dydaktycznych, w tym do nauki zdalnej, artykułów oraz książek. Twórca portalu będącego wsparciem dla nauczycieli informatyki i pomocą w oswajaniu Pythona w szkołach. Laureat „Listy 100” mającej na celu uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla podnoszenia kompetencji cyfrowych w naszym kraju.

Podobne kursy

Algorytmika i programowanie

Różnorodne algorytmy obliczeń i ich komputerowe realizacje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej m.in. algorytmów wyznaczania: dziesiętnej i binarnej reprezentacji liczb, obliczania wartości wielomianu, największego wspólnego dzielnika dwóch liczb (algorytm Euklidesa) oraz wartości potęgi.

Algorytmika i programowanie

Do czego można wykorzystać język Javascript?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia możliwości języka JavaScript (JS). Wykorzystaj go do wzbogacania stron i serwisów www o elementy interaktywne i graficzne.

Algorytmika i programowanie

Czy wszystko można policzyć na komputerze?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wprowadza do zagadnienia złożoności problemów i algorytmów ich rozwiązywania.

Algorytmika i programowanie

Język językowi nierówny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia wybrane aspekty lingwistyczne oraz nakreśla w sposób uproszczony i subiektywny zagadnienia ewolucji języków programowania.

Algorytmika i programowanie

Algorytmika internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia najważniejsze fakty dotyczące historii algorytmów i rozwoju internetu.

Algorytmika i programowanie

Między programowaniem a wnioskowaniem

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu podstaw języka Prolog oraz języków zapytań.

Algorytmika i programowanie

Algorytmy poszukiwania i porządkowania. Elementy języka programowania

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu algorytmiki i programowania.

Algorytmika i programowanie

Proste rachunki wykonywane za pomocą komputera

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat obliczeń wykonywanych za pomocą komputera.

Algorytmika i programowanie

Przegląd podstawowych algorytmów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia techniki budowania algorytmów. Uczestnicy zapoznają się z informacjami na temat programowania dynamicznego, rekurencji, strategii zachłannych.

Algorytmika i programowanie

Techniki algorytmiczne przybliżone i dokładne

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs umożliwia poszerzenie wiedzy z zakresu algorytmiki i programowania. Wprowadza podstawowe pojęcia oraz definiuje różnorodne techniki algorytmiczne.

Algorytmika i programowanie

Wprowadzenie do algorytmiki i programowania – wyszukiwanie i porządkowanie informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych zagadnień związanych z algorytmiką i programowaniem. Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy w postaci algorytmów i implementować je w językach Pascal i C++.

Algorytmika i programowanie

Struktury danych i ich zastosowanie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi strukturami danych oraz ich zastosowaniem.

Algorytmika i programowanie

Znajdowanie najkrótszych dróg i najkrótszych oraz najniższych drzew

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z elementami teorii grafów i obliczeń na grafach. Dowiesz się z niego, jak stosuje się grafy w informatyce (np. drzewa wyrażeń, drzewa algorytmów) oraz nauczysz się rozwiązywać klasyczne problemy obliczeniowe z ich wykorzystaniem.

Algorytmika i programowanie

Porządek wśród informacji kluczem do szybkiego wyszukiwania

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do algorytmiki. Zakres tematyczny obejmuje poszukiwania elementów w zbiorach nieuporządkowanych i uporządkowanych oraz problem porządkowania.

Algorytmika i programowanie

O relacjach i algorytmach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiedzę na temat relacji dwuczłonowych i sposobów ich reprezentacji w postaci macierzy lub grafu.

Algorytmika i programowanie

Jak wnioskują maszyny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy wprowadzenia do logiki z perspektywy jej zastosowań w informatyce i sztucznej inteligencji. Poznaj klasyczny rachunek zdań i związek między wyszukiwaniem a wnioskowaniem.

Algorytmika i programowanie

Po co informatykom logika?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zagadnienia związane z logiką oraz wykorzystaniem logiki w informatyce.

Algorytmika i programowanie

Fraktale wokół nas

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z tematem fraktali oraz omówienie zagadnień matematycznych dotyczących podobieństwa i samopodobieństwa figur.

Algorytmika i programowanie

Programowanie współbieżne w informatyce i nie tylko

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące programowania współbieżnego.

Algorytmika i programowanie

Mechaniczne dowodzenie twierdzeń

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące automatycznego dowodzenia twierdzeń. Uczestnicy omówią również podstawy dotyczące logiki zdań.

Algorytmika i programowanie

Zaawansowane algorytmy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs pomoże uczestnikom w zgłębianiu najtrudniejszych zagadnień algorytmicznych, które pojawiają się na konkursach informatycznych.

Algorytmika i programowanie

Pomysł, przepis, program… i co dalej?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiadomości dotyczące algorytmu wydawania reszty.

Algorytmika i programowanie

Strukturalnie czy obiektowo – czyli droga do sukcesu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs obejmuje treści w zakresie programowania obiektowego – przybliża jego cechy oraz podstawowe pojęcia, takie jak klasa, obiekt, konstruktor, modyfikator dostępu, hermetyzacja.   

Algorytmika i programowanie

Razem można więcej – podstawy pracy zespołowej

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia informacje związane z wykorzystywanymi w procesie tworzenia systemów informatycznych narzędziami CASE oraz z językiem UML.

Algorytmika i programowanie

Podstawy programowania okienkowego w środowisku Visual Studio

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstaw programowania okienkowego w środowisku Visual Studio oraz programowania obiektowego. Poznaj język C# i dowiedz się, jak rozwiązywać problemy programistyczne.

Algorytmika i programowanie

Wprowadzenie do programowania obiektowego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs stanowi wprowadzenie do obiektowego modelu programowania z przykładami w języku C#. Poznaj istotne elementy tego popularnego języka programowania.

Algorytmika i programowanie

Podstawy języka Python

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wprowadza użytkownika w świat języka Python, pozwalającego tworzyć zaawansowane aplikacje dla różnych systemów operacyjnych.

Algorytmika i programowanie

Tworzenie aplikacji mobilnych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zawiera informacje teoretyczne i praktyczne na temat tworzenia aplikacji kalkulatora dla systemu Android.

Algorytmika i programowanie

Podstawy analizy danych w języku Python

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z analizą danych w języku Python.

Algorytmika i programowanie

Programowanie w Scratch Junior z Klubem Młodego Programisty

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

(klasy I–III, rodzice)

Kurs jest pierwszym krokiem w nauce programowania. Uczestnicy poznają możliwości aplikacji Scratch Junior i stworzą w niej swoje pierwsze programy. Nauczą się wykonywać animacje, kartki okolicznościowe i proste gry zręcznościowe. Przekonają się też, że programowanie to sposób na kreatywne spędzenie czasu.

Algorytmika i programowanie

Programowanie w Scratch 3.0 z Klubem Młodego Programisty

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

(klasy IV–VI, rodzice)

Kurs uczy programowania blokowego od podstaw. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonalnościami aplikacji Scratch 3.0 i stworzą w niej swoje pierwsze programy (animacje, gry zręcznościowe, gry przygodowe). Nauczą się wykorzystywać konstrukcje warunkowe, pętle, zmienne i funkcje podczas tworzenia programów. Poznają też zasady remiksowania projektów.

Algorytmika i programowanie

Programowanie w Pythonie z Klubem Młodego Programisty – poziom podstawowy

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

W dzisiejszych czasach programowanie to umiejętność, która może dać nam wiele możliwości. Python jest jednym z wiodących języków programowania. Według corocznych ankiet prowadzonych przez serwis Stack Overflow od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej pożądanych języków wśród programistów. Poznaj podstawy Pythona z Klubem Młodego Programisty.

Algorytmika i programowanie

Programowanie w Pythonie z Klubem Młodego Programisty – poziom średnio zaawansowany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W dzisiejszych czasach programowanie to umiejętność, która może dać nam wiele możliwości. Python jest jednym z wiodących języków programowania. Według corocznych ankiet prowadzonych przez serwis Stack Overflow od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej pożądanych języków wśród programistów. Kontynuuj naukę Pythona z Klubem Młodego Programisty.

Algorytmika i programowanie

Python z KMP na CodeWeek 2022 – poziom podstawowy

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Język obiektowy Python to jeden z popularnych języków programowania, który ciągle zyskuje nowe zastosowania w dziedzinie informatyki, a specjaliści coraz częściej dostrzegają jego potencjał. Dlatego właśnie na CodeWeek przygotowaliśmy propozycję dotyczącą Pythona.

Algorytmika i programowanie

Python z KMP na CodeWeek 2022 – poziom średnio zaawansowany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Język obiektowy Python to jeden z popularnych języków programowania, który ciągle zyskuje nowe zastosowania w dziedzinie informatyki, a specjaliści coraz częściej dostrzegają jego potencjał. Dlatego właśnie na CodeWeek przygotowaliśmy propozycję dotyczącą Pythona.

Algorytmika i programowanie

Scratch Junior z KMP na CodeWeek 2022

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Moduł jest rozwinięciem kursu „Programowanie w Scratch Junior z Klubem Młodego Programisty”. Dzięki materiałowi uczniowie jeszcze lepiej poznają możliwości aplikacji Scratch Junior i stworzą w niej zegar przypominający, że CodeWeek może trwać cały rok. Nauczą się wykonywać animację z dźwiękami i przekonają się, że kodowanie to sposób na kreatywne spędzenie czasu.

Algorytmika i programowanie

Scratch 3.0 z KMP na CodeWeek 2022

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Moduł „CodeWeek i Scratch 3.0 – codeweekowa gra przygodowa” to rozwinięcie kursu „Programowanie w Scratch 3.0”. Uczestnicy przypomną sobie funkcjonalności programu Scratch 3.0, a następnie stworzą grę przygodową nawiązującą do inicjatywy CodeWeek. Nauczą m.in. się wykorzystywać konstrukcje warunkowe, pętle oraz zmienne podczas tworzenia programów.

Informacje o kursie

Programowanie w Pythonie z Klubem Młodego Programisty – poziom podstawowy

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Algorytmika i programowanie

Elementy składowe kursu