Matematyka

Ciągi liczbowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy nauczania ciągów liczbowych przy zastosowaniu programów takich jak Excel. Ukazuje możliwości wizualizacji ciągu oraz jego prezentacji graficznej.

Czego się nauczysz

 • wskazanie sposobów wizualizacji ciągu, jego opisu i prezentacji graficznej
 • omówienie możliwości programów komputerowych Excel oraz GeoGebra

Program kursu

 • Definicja ciągu liczbowego
 • Sposoby określania ciągów liczbowych
 • Sposoby prezentacji ciągów liczbowych
 • Monotoniczność ciągów
 • Prezentacja ciągów w arkuszu Excel
 • Wykresy ciągów w arkuszu Excel
 • Prezentacja ciągów w GeoGebrze
 • Ciąg arytmetyczny
 • Ciąg geometryczny
 • Średnie statystyczne

Opis kursu

Kurs dotyczy nauczania o ciągach przy użyciu programów komputerowych Excel oraz GeoGebra. Programy te umożliwiają wizualizację ciągu, sposobów jego opisywania i prezentacji graficznej. Dzięki interaktywnym apletom GeoGebry uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego poznania nietypowych ciągów i rozwiązania zadań, uczących logicznego myślenia i dedukowania.

Informacje o kursie

Ciągi liczbowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Matematyka