Matematyka

Odkrywanie geometrii trójkąta

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Ukazanie wybranych fragmentów geometrii trójkąta od strony ich zastosowania w innych dziedzinach życia. Uczeń będzie miał możliwość tworzenia konstrukcji geometrycznych – ułatwi to dostrzeżenie matematycznych zależności.

Czego się nauczysz

  • powtórzenie wiadomości z zakresu geometrii trójkąta
  • wskazanie wybranych fragmentów geometrii trójkąta w kontekście ich zastosowania w innych dziedzinach życia

Program kursu

  • Ortocentrum trójkąta i jego własności
  • Środkowe trójkąta i środek ciężkości trójkąta
  • Dwusieczne i symetralne trójkąta a okrąg dwunastu punktów trójkąta
  • Trójkąty równoboczne zbudowane na bokach dowolnego trójkąta
  • Prosta i okrąg Eulera

Opis kursu

Geometria trójkąta jest tematem objętym programem nauczania matematyki w szkole podstawowej. Takie pojęcia, jak środek okręgu opisanego na trójkącie, ortocentrum, środek ciężkości mają wiele interesujących własności, które w ostatnich latach zostały odkryte przy użyciu dynamicznych programów geometrycznych, wśród nich również GeoGebry. Kurs ma na celu ukazanie wybranych fragmentów geometrii trójkąta od strony ich zastosowania w innych dziedzinach życia. Dzięki programowi GeoGebra uczeń będzie miał możliwość tworzenia konstrukcji geometrycznych – graficzna prezentacja ułatwi dostrzeżenie matematycznych zależności w odkrywczym dochodzeniu do twierdzeń.

Informacje o kursie

Odkrywanie geometrii trójkąta

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Matematyka