Matematyka

Odkrywanie elementów stereometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża wiedzę na temat obiektów przestrzennych oraz teorię ich postrzegania.

Czego się nauczysz

 • omówienie stereometrii – wielościanów i wielościanów foremnych
 • wskazanie problemów związanych z siatkami i przekrojami najbardziej znanych wielościanów
 • przybliżenie obiektów przestrzennych i teorii ich postrzegania

Program kursu

 • Wielościany
 • Rzut perspektywiczny i aksonometryczny
 • Sześcian i jego siatki
 • Sześciany
 • Przekroje sześcianu
 • Dualność wielościanów
 • Twierdzenie Eulera
 • Jedno zadanie i kilka problemów

Opis kursu

Autorzy kursu przypominają, że wielościany są obiektami geometrycznymi otaczającymi nas ze wszystkich stron. Kształty wielościanów przyjmują zarówno budynki mieszkalne, jak również narzędzia codziennego użytku. Program matematyki ogranicza poznanie tych interesujących obiektów do graniastosłupów i ostrosłupów. Natomiast kurs „Odkrywanie elementów stereometrii” nie tylko przybliża obiekty przestrzenne, ale również teorię ich postrzegania.

W pierwszej części wykładu omówiona jest stereometria – dziedzina nauki zajmująca się badaniem własności figur przestrzennych. Autorzy kursu omawiają wielościany i ich występowanie w przyrodzie. Następnie wielościany foremne, jako specyficzną grupę wielościanów, wraz z dowodem, że istnieje ich tylko pięć. W dalszej części pojawiają się problemy związane z siatkami i przekrojami najbardziej znanych wielościanów, jakimi są czworościan foremny, ośmiościan i sześcian. Kurs kończy się zadaniem, które zawiera kilka problemów dotyczących jednej bryły – czworościanu foremnego.

Autorem kursu jest dr Bronisław Pabich – absolwent matematyki krakowskiej WSP (obecnie UP), doktor nauk pedagogicznych. Działa w Zarządzie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, jest liderem polskiej Grupy Roboczej SNM „Geometria Cabri”. Współautorem kursu jest Agnieszka Rogalska.

Informacje o kursie

Odkrywanie elementów stereometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Matematyka