Matematyka

Odkrywanie geometrii kół

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę z zakresu geometrii koła.

Czego się nauczysz

  • omówienie najważniejszych pojęć i twierdzeń dotyczących geometrii koła
  • przybliżenie twierdzeń o kołach odkrytych przez znanych matematyków
  • zaprezentowanie podziałów koła i innych figur za pomocą łuków, które przeszły do historii matematyki pod arabskimi, chińskimi lub greckimi nazwami

Program kursu

  • Kąty w kole
  • Cztery konstrukcje stycznej do okręgu
  • Styczne i sieczne
  • Pola części kół

Opis kursu

Podczas kursu omawiane są najważniejsze pojęcia i twierdzenia dotyczących geometrii koła. Prowadzący przypominają, że koło jest jednym z ważniejszych wynalazków w historii ludzkości. Poza jego fizycznymi i mechanicznymi zastosowaniami jest niezwykle ważne również w matematyce. Kurs wprowadza uczniów w krainę twierdzeń, z których część została poznana w gimnazjum, natomiast inne będą ich kontynuacją. W pierwszej części zostaną zaprezentowane twierdzenia o kątach środkowych i wpisanych, a także o konstrukcji stycznej do okręgu na pięć sposobów. W dalszej części przekazane zostaną treści dotyczące stycznych i siecznych koła, ich własności oraz twierdzenia o kołach odkrytych przez znanych matematyków. Na zakończenie zaprezentowane zostaną interesujące podziały koła i innych figur za pomocą łuków na figury, które przeszły do historii matematyki pod arabskimi, chińskimi lub greckimi nazwami.

Autorem kursu jest dr Bronisław Pabich – absolwent matematyki krakowskiej WSP (obecnie UP), doktor nauk pedagogicznych. Działa w Zarządzie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, jest liderem polskiej Grupy Roboczej SNM „Geometria Cabri”. Współautorem kursu jest Agnieszka Rogalska.

Informacje o kursie

Odkrywanie geometrii kół

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Matematyka