Matematyka

Wielomiany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat wielomianów.

Czego się nauczysz

 • powtórzenie wiadomości z zakresu funkcji kwadratowej, umiejętności wykreślania jej grafu oraz rozwiązywania nierówności kwadratowych
 • omówienie zasadniczych twierdzeń algebraicznych i kilku ważnych własności wielomianów

Program kursu

 • Parabola i funkcja kwadratowa
 • Rola współczynników A,B,C trójmianu kwadratowego
 • Postać kanoniczna i czynnikowa trójmianu kwadratowego
 • Funkcje trzeciego stopnia
 • Definicja wielomianu
 • Dzielenie wielomianu przez dwumian
 • Twierdzenie Bezouta
 • Pierwiastki wymierne
 • Zadania z matematyki rozszerzonej

Opis kursu

Kurs pokazuje, jak zagadnienie funkcji kwadratowej, umiejętności wykreślania jej grafu oraz rozwiązywania nierówności kwadratowych zostało poszerzone o dopisanie do postaci czynnikowej funkcji kwadratowej – najpierw jeden czynnik postaci (x-a), potem kolejny, postaci (x-a)n dla n parzystych i nieparzystych. Funkcja a(x-x1)n1(x-x1)n2(x-x1)n3(x-x1)n4... zostanie doprowadzona do postaci wielomianowej, tu pojawi się definicja wielomianu. Przy okazji uczniowie poznają zasadnicze twierdzenie algebry i kilka ważnych własności wielomianów. Kurs bogaty jest w filmy i animacje pomagające przybliżyć uczniom to, co jest niezbędne do przygotowania się do egzaminu maturalnego.

Autorem kursu jest dr Bronisław Pabich – absolwent matematyki krakowskiej WSP (obecnie UP), doktor nauk pedagogicznych  z wieloletnim stażem pracy w szkołach średnich i uczelniach wyższych. Działa w Zarządzie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, jest liderem polskiej Grupy Roboczej SNM „Geometria Cabri”. Współautorem kursu jest Agnieszka Rogalska.

Informacje o kursie

Wielomiany

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Matematyka