Fizyka

Energia mechaniczna – o tym, że aby mieć coś trzeba się napracować

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z definicją pracy i jej związkiem z różnymi rodzajami energii mechanicznej.

Czego się nauczysz

  • przypomnienie i uogólnienie pojęcia pracy
  • omówienie różnych rodzajów energii mechanicznej
  • wskazanie zastosowań praw zachowania energii i pędu w zderzeniach sprężystych i niesprężystych

Program kursu

  • Praca
  • Energia kinetyczna i potencjalna
  • Moc i sprawność
  • Zasada zachowania energii mechanicznej
  • Zderzenia sprężyste i niesprężyste

Opis kursu

Celem kursu jest przypomnienie i uogólnienie pojęcia pracy oraz omówienie różnych rodzajów energii mechanicznej. Zagadnienia realizowane w ramach tego kursu są znane z nauki fizyki w gimnazjum. Były one wprowadzane w uproszczonej formie, teraz zostaną uogólnione i rozszerzone. Zaczniemy od definicji pracy i jej związku z różnymi rodzajami energii mechanicznej oraz definicji mocy. Zaproponowane doświadczenie pokazuje prosty sposób wyznaczania sprawności maszyn prostych na przykładzie kołowrotu. Kolejne zagadnienia dotyczą zasady zachowania energii mechanicznej, która jest szczególnym przypadkiem fundamentalnego prawa fizyki – prawa zachowania energii. Na zakończenie zajmiemy się zastosowaniem praw zachowania energii i pędu w zderzeniach sprężystych i niesprężystych.

Autorką materiałów do kursu jest dr inż. Elżbieta Kawecka. Prowadzącym filmy instruktażowe jest mgr Grzegorz F. Wojewoda.

Podobne kursy

Fizyka

Grawitacja i elementy astronomii – bliskie i nieco dalsze kosmiczne sąsiedztwo Ziemi

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia podstawowe prawa dotyczące zagadnienia grawitacji.

Fizyka

Fizyka atomowa i jądrowa – elementarna rzecz o elementarnych składnikach materii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne oraz zapoznaje uczestników z budową atomu.

Fizyka

Ruch punktu materialnego – opis ruchu postępowego oraz jego przyczyn

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu kinematyki oraz dynamiki punktu materialnego. Poznaj zasady dynamiki Newtona i naucz się wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej podczas rozwiązywania zadań z fizyki.

Fizyka

Mechanika bryły sztywnej – co się dzieje, gdy ciało się obraca

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ruchu obrotowego bryły sztywnej.

Fizyka

Energia mechaniczna – o tym, że aby mieć coś trzeba się napracować

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z definicją pracy i jej związkiem z różnymi rodzajami energii mechanicznej.

Fizyka

Grawitacja – o oddziaływaniu między masami

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie ze zjawiskami, których przyczyną jest siła oddziaływania grawitacyjnego.

Fizyka

Termodynamika – co się dzieje we wnętrzu substancji, gdy ją ogrzewamy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiedzę z zakresu zjawisk cieplnych.

Fizyka

Ruch harmoniczny i fale mechaniczne – jak to się dzieje, że słyszymy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z ruchem drgającym, zjawiskami falowymi oraz z wiadomościami dotyczącymi zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych.

Fizyka

Pole elektryczne – czy da się schwytać pioruny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskami zachodzącymi podczas elektryzowania ciał.

Fizyka

Prąd stały – dlaczego świeci żarówka?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiedzę dotyczącą prądu stałego.

Fizyka

Magnetyzm, indukcja magnetyczna – jak elektrownie „robią” prąd

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kursu omawia wiadomości z zakresu pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej.

Fizyka

Optyka i kwanty promieniowania – jak to się dzieje, że widzimy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy o świetle.

Informacje o kursie

Energia mechaniczna – o tym, że aby mieć coś trzeba się napracować

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Fizyka