Fizyka

Ruch harmoniczny i fale mechaniczne – jak to się dzieje, że słyszymy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z ruchem drgającym, zjawiskami falowymi oraz z wiadomościami dotyczącymi zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych.

Czego się nauczysz

 • powtórzenie definicji wielkości fizycznych i prawa ruchu
 • omówienie zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych
 • zapoznanie z wiadomościami na temat efektu Dopplera

Program kursu

 • Ruch drgający prosty
 • Wahadło matematyczne
 • Przemiany energii w ruchu harmonicznym
 • Drgania wymuszone. Rezonans
 • Płaska fala harmoniczna
 • Dyfrakcja i interferencja fal
 • Fale stojące
 • Dźwięki
 • Efekt Dopplera

Opis kursu

Kurs omawia zagadnienia związane z ruchem drgającym, zjawiskami falowymi, a także  wiadomościami dotyczącymi zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych. W ramach kursu stosowane są definicje wielkości fizycznych i prawa ruchu, które zostały omówione  w kursach „Ruch punktu materialnego” oraz „Energia mechaniczna”. Pierwsza część kursu przedstawia informacje dotyczące ruchu drgającego, a druga zjawisk falowych. Na zakończenie omawiane są zjawiska charakterystyczne dla fal dźwiękowych, będących szczególnym rodzajem fal mechanicznych. Uczestnicy kursu zapoznają się także z filmami instruktażowymi dotyczącymi m.in. wyznaczania wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego.

Autorką materiałów do kursu jest dr inż. Elżbieta Kawecka. Prowadzącym filmy instruktażowe jest mgr Grzegorz F. Wojewoda.

Podobne kursy

Fizyka

Grawitacja i elementy astronomii – bliskie i nieco dalsze kosmiczne sąsiedztwo Ziemi

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia podstawowe prawa dotyczące zagadnienia grawitacji.

Fizyka

Fizyka atomowa i jądrowa – elementarna rzecz o elementarnych składnikach materii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne oraz zapoznaje uczestników z budową atomu.

Fizyka

Ruch punktu materialnego – opis ruchu postępowego oraz jego przyczyn

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu kinematyki oraz dynamiki punktu materialnego. Poznaj zasady dynamiki Newtona i naucz się wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej podczas rozwiązywania zadań z fizyki.

Fizyka

Mechanika bryły sztywnej – co się dzieje, gdy ciało się obraca

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ruchu obrotowego bryły sztywnej.

Fizyka

Energia mechaniczna – o tym, że aby mieć coś trzeba się napracować

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z definicją pracy i jej związkiem z różnymi rodzajami energii mechanicznej.

Fizyka

Grawitacja – o oddziaływaniu między masami

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie ze zjawiskami, których przyczyną jest siła oddziaływania grawitacyjnego.

Fizyka

Termodynamika – co się dzieje we wnętrzu substancji, gdy ją ogrzewamy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiedzę z zakresu zjawisk cieplnych.

Fizyka

Ruch harmoniczny i fale mechaniczne – jak to się dzieje, że słyszymy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z ruchem drgającym, zjawiskami falowymi oraz z wiadomościami dotyczącymi zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych.

Fizyka

Pole elektryczne – czy da się schwytać pioruny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskami zachodzącymi podczas elektryzowania ciał.

Fizyka

Prąd stały – dlaczego świeci żarówka?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiedzę dotyczącą prądu stałego.

Fizyka

Magnetyzm, indukcja magnetyczna – jak elektrownie „robią” prąd

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kursu omawia wiadomości z zakresu pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej.

Fizyka

Optyka i kwanty promieniowania – jak to się dzieje, że widzimy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy o świetle.

Informacje o kursie

Ruch harmoniczny i fale mechaniczne – jak to się dzieje, że słyszymy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Fizyka