Prawo internetu

Prawo w komunikacji i mediach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy najważniejszych zagadnień odnoszących się do prawa w komunikacji oraz w mediach.

Czego się nauczysz

 • omówienie norm w komunikacji
 • zapoznanie z zagadnieniami takimi jak: prawo medialne i prasowe, prawa wyłączne, wolne licencje
 • przybliżenie kwestii dostępności w mediach

Program kursu

 • Zawieranie umów, również w internecie
 • Normy w komunikacji
 • Dane osobowe
 • Prawo medialne i prasowe
 • Reklama i kryptoreklama
 • Dostępność w mediach
 • Prawa wyłączne
 • Prawo autorskie w Polsce
 • Wolne licencje
 • Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Opis kursu

Kurs z cyklu „Cyfrowe igrzyska”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, dotyczy prawa w komunikacji i mediach. Dzięki niemu słuchacze zapoznają się z zasadami zawierania umów – także tych w internecie. Poznają także normy w komunikacji oraz dowiedzą się, czym jest reklama i kryptoreklama. Podczas kursu zostaną omówione zagadnienia związane z prawem medialnym i prasowym, prawem autorskim w Polsce, a także prawami wyłącznymi. Nie zabraknie także informacji o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wolnych licencjach, jak również ważnej kwestii dostępności w mediach. 

Podobne kursy

Prawo internetu

Prawo w komunikacji i mediach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy najważniejszych zagadnień odnoszących się do prawa w komunikacji oraz w mediach.

Prawo internetu

Własność intelektualna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża zagadnienia związane z własnością intelektualną, dotyczące prawa autorskiego i jego naruszeń oraz korzystania z utworów.

Prawo internetu

Prawo autorskie – najważniejsze definicje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego. Dowiedz się, czy bukiet kwiatów jest utworem, co to jest domena publiczna i jak właściwie korzystać z dostępnych w sieci zdjęć czy muzyki.

Prawo internetu

Programy komputerowe jako szczególna kategoria utworów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy uregulowań prawnych w zakresie programów komputerowych oraz przybliża zasady – świadomego i zgodnego z prawem – korzystania z dostępnych programów.

Prawo internetu

Wizerunek w sieci

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy wizerunku w sieci – jego udostępniania i ochrony. Dowiedz się także, czym są dobra osobiste, kradzież tożsamości i prawo do zapomnienia.

Prawo internetu

Twoje prawa w RODO

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Dowiedz się, czym jest RODO, oraz poznaj mechanizmy zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Prawo internetu

Bezpieczne zakupy w internecie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża tematykę związaną z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dokonywania zakupów online. Dowiedz się, jak bezpiecznie kupować w sieci.

Prawo internetu

Jak prowadzić bloga zgodnie z prawem, czyli prawo blogosfery

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zagadnienia związane z prawnymi aspektami działalności blogera.

Informacje o kursie

Prawo w komunikacji i mediach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Prawo internetu