Prawo internetu

Twoje prawa w RODO

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Dowiedz się, czym jest RODO, oraz poznaj mechanizmy zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Czego się nauczysz

  • przybliżenie wiedzy na temat danych osobowych i zasad ich przetwarzania
  • zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych
  • uzupełnienie wiedzy na temat praw osoby fizycznej określonych w RODO

Program kursu

  • Historia
  • Definicja danych osobowych
  • Definicja osoby fizycznej
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Prawa osoby fizycznej określone w RODO

Opis kursu

Kurs przybliża tematykę związaną z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. W przystępny sposób omówiono definicję danych osobowych oraz ich przetwarzania, jak również kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych osób nieletnich. Ponadto w kursie poruszono zagadnienia związane z prawami osób fizycznych określonymi w RODO, np. prawa do sprostowania danych osobowych, prawa do usuwania czy też rozszerzonego prawa do informacji.

Inspiracją dla powstania kursu było wejście w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nowe mechanizmy zbierania i przetwarzania danych mają zadbać o to, aby każdy użytkownik internetu miał prawo do: żądania ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych, otrzymania kopii danych, bycia zapomnianym, sprzeciwu wobec profilowania itd. Rozporządzenie porusza te kwestie z punktu widzenia różnych podmiotów, natomiast kurs ma za zadanie przedstawić te kwestie z punktu widzenia każdego użytkownika.

Prowadząca mec. Katarzyna Kujawa jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację adwokacką. Z NASK związana od 2011 roku.

Podobne kursy

Prawo internetu

Prawo w komunikacji i mediach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy najważniejszych zagadnień odnoszących się do prawa w komunikacji oraz w mediach.

Prawo internetu

Własność intelektualna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża zagadnienia związane z własnością intelektualną, dotyczące prawa autorskiego i jego naruszeń oraz korzystania z utworów.

Prawo internetu

Prawo autorskie – najważniejsze definicje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego. Dowiedz się, czy bukiet kwiatów jest utworem, co to jest domena publiczna i jak właściwie korzystać z dostępnych w sieci zdjęć czy muzyki.

Prawo internetu

Programy komputerowe jako szczególna kategoria utworów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy uregulowań prawnych w zakresie programów komputerowych oraz przybliża zasady – świadomego i zgodnego z prawem – korzystania z dostępnych programów.

Prawo internetu

Wizerunek w sieci

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy wizerunku w sieci – jego udostępniania i ochrony. Dowiedz się także, czym są dobra osobiste, kradzież tożsamości i prawo do zapomnienia.

Prawo internetu

Twoje prawa w RODO

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Dowiedz się, czym jest RODO, oraz poznaj mechanizmy zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Prawo internetu

Bezpieczne zakupy w internecie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża tematykę związaną z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dokonywania zakupów online. Dowiedz się, jak bezpiecznie kupować w sieci.

Prawo internetu

Jak prowadzić bloga zgodnie z prawem, czyli prawo blogosfery

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zagadnienia związane z prawnymi aspektami działalności blogera.

Informacje o kursie

Twoje prawa w RODO

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Prawo internetu