Prawo internetu

Własność intelektualna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża zagadnienia związane z własnością intelektualną, dotyczące prawa autorskiego i jego naruszeń oraz korzystania z utworów.

Czego się nauczysz

  • zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi prawa autorskiego
  • przybliżenie konsekwencji naruszenia praw autorskich
  • utrwalenie zasad stosowania prawa autorskiego oraz korzystania z treści należących do domeny publicznej

Program kursu

  • Podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim
  • Stosowanie prawa autorskiego
  • Korzystanie z utworów

Opis kursu

Kurs dotyczy kwestii związanych z własnością intelektualną. Materiał edukacyjny składa się z trzech części. W części pierwszej zostały szczegółowo omówione podstawowe pojęcia związane z prawem autorskim, takie jak utwór, działalność twórcza, utwór pierwotny, zależny i inspirowany. Uczestnicy dowiedzą się także, czym są prawa pokrewne i na czym polegają ograniczenia czasowe wynikające z praw autorskich. Część druga odnosi się do zagadnień nieodłącznie związanych ze stosowaniem prawa autorskiego. Nie zabraknie tutaj informacji o okresie ochrony utworu, domenie publicznej, dozwolonym użytku prywatnym, publicznym i edukacyjnym, dozwolonym cytacie czy odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich. Natomiast w części trzeciej omówiono kwestie związane z korzystaniem z utworów: rodzaje umów, wolne licencje, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Autorem kursu jest Jarosław Lipszyc, Prezes Fundacji Nowoczesna Polska.

Podobne kursy

Prawo internetu

Prawo w komunikacji i mediach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy najważniejszych zagadnień odnoszących się do prawa w komunikacji oraz w mediach.

Prawo internetu

Własność intelektualna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża zagadnienia związane z własnością intelektualną, dotyczące prawa autorskiego i jego naruszeń oraz korzystania z utworów.

Prawo internetu

Prawo autorskie – najważniejsze definicje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego. Dowiedz się, czy bukiet kwiatów jest utworem, co to jest domena publiczna i jak właściwie korzystać z dostępnych w sieci zdjęć czy muzyki.

Prawo internetu

Programy komputerowe jako szczególna kategoria utworów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy uregulowań prawnych w zakresie programów komputerowych oraz przybliża zasady – świadomego i zgodnego z prawem – korzystania z dostępnych programów.

Prawo internetu

Wizerunek w sieci

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy wizerunku w sieci – jego udostępniania i ochrony. Dowiedz się także, czym są dobra osobiste, kradzież tożsamości i prawo do zapomnienia.

Prawo internetu

Twoje prawa w RODO

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Dowiedz się, czym jest RODO, oraz poznaj mechanizmy zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Prawo internetu

Bezpieczne zakupy w internecie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża tematykę związaną z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dokonywania zakupów online. Dowiedz się, jak bezpiecznie kupować w sieci.

Prawo internetu

Jak prowadzić bloga zgodnie z prawem, czyli prawo blogosfery

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zagadnienia związane z prawnymi aspektami działalności blogera.

Informacje o kursie

Własność intelektualna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Prawo internetu