Prawo internetu

Prawo autorskie – najważniejsze definicje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego. Dowiedz się, czy bukiet kwiatów jest utworem, co to jest domena publiczna i jak właściwie korzystać z dostępnych w sieci zdjęć czy muzyki.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z zagadnieniami i definicjami dotyczącymi prawa autorskiego
 • poszerzenie wiedzy na temat zagadnień prawniczych, co będzie skutkować swobodniejszym poruszaniem się w świecie przepisów z nimi związanych

Program kursu

 • Wstęp
 • Historia
 • Utwór
 • Utwór współautorski
 • Utwór zależny
 • Utwór pracowniczy
 • Twórca
 • Autorskie prawa osobiste
 • Autorskie prawa majątkowe
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • Pole eksplotacji
 • Domena publiczna
 • Dozwolony użytek osobisty
 • Dozwolony użytek publiczny

Opis kursu

Kurs przybliża tematykę związaną z prawem autorskim. W formie krótkich i przystępnych pigułek wiedzy została omówiona historia kształtowania się prawa autorskiego. Uczestnicy poznają definicje takie jak: utwór, utwór zależny, utwór współautorski, utwór pracowniczy, twórca.

Dodatkowo dowiedzą się, jakie prawa składają się na autorskie prawa osobiste, a jakie na autorskie prawa majątkowe. Kolejna pigułka wiedzy przybliża sposoby przeniesienia autorskich praw majątkowych. Ponadto słuchacze poznają definicję pól eksploatacji, domeny publicznej, dozwolonego użytku prywatnego oraz publicznego.

Prowadząca mec. Katarzyna Kujawa jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację adwokacką. Z NASK związana od 2011 roku.

Podobne kursy

Prawo internetu

Prawo w komunikacji i mediach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy najważniejszych zagadnień odnoszących się do prawa w komunikacji oraz w mediach.

Prawo internetu

Własność intelektualna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża zagadnienia związane z własnością intelektualną, dotyczące prawa autorskiego i jego naruszeń oraz korzystania z utworów.

Prawo internetu

Prawo autorskie – najważniejsze definicje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego. Dowiedz się, czy bukiet kwiatów jest utworem, co to jest domena publiczna i jak właściwie korzystać z dostępnych w sieci zdjęć czy muzyki.

Prawo internetu

Programy komputerowe jako szczególna kategoria utworów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy uregulowań prawnych w zakresie programów komputerowych oraz przybliża zasady – świadomego i zgodnego z prawem – korzystania z dostępnych programów.

Prawo internetu

Wizerunek w sieci

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy wizerunku w sieci – jego udostępniania i ochrony. Dowiedz się także, czym są dobra osobiste, kradzież tożsamości i prawo do zapomnienia.

Prawo internetu

Twoje prawa w RODO

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Dowiedz się, czym jest RODO, oraz poznaj mechanizmy zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Prawo internetu

Bezpieczne zakupy w internecie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża tematykę związaną z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dokonywania zakupów online. Dowiedz się, jak bezpiecznie kupować w sieci.

Prawo internetu

Jak prowadzić bloga zgodnie z prawem, czyli prawo blogosfery

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zagadnienia związane z prawnymi aspektami działalności blogera.

Informacje o kursie

Prawo autorskie – najważniejsze definicje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Prawo internetu