Prawo internetu

Programy komputerowe jako szczególna kategoria utworów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy uregulowań prawnych w zakresie programów komputerowych oraz przybliża zasady – świadomego i zgodnego z prawem – korzystania z dostępnych programów.

Czego się nauczysz

  • zapoznanie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi programów komputerowych
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej programów komputerowych (w tym pracowniczych) oraz ograniczeń w zakresie ich dowolnego użytku

Program kursu

  • Historia
  • Definicja programu komputerowego i pracowniczego programu komputerowego
  • Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego
  • Osobiste prawa majątkowe do programu komputerowego
  • Dozwolony użytek

Opis kursu

Kurs przybliża tematykę związaną z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi programów komputerowych na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W formie krótkich i przystępnych pigułek wiedzy został omówiony rys historyczny objęcia programów komputerowych ochroną prawną. Ponadto przeanalizowano zagadnienia związane z pojęciem programu komputerowego, pracowniczych programów komputerowych, prawami majątkowymi do programów komputerowych oraz ich ograniczeniami czy też z odmiennościami w zakresie dozwolonego użytku.

Realizacja kursu pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie świadomego i zgodnego z prawem korzystania z dostępnych programów komputerowych i odpowie na wiele nurtujących pytań.

Prowadząca mec. Katarzyna Kujawa jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację adwokacką. Z NASK związana od 2011 roku.

Podobne kursy

Prawo internetu

Prawo w komunikacji i mediach

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy najważniejszych zagadnień odnoszących się do prawa w komunikacji oraz w mediach.

Prawo internetu

Własność intelektualna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża zagadnienia związane z własnością intelektualną, dotyczące prawa autorskiego i jego naruszeń oraz korzystania z utworów.

Prawo internetu

Prawo autorskie – najważniejsze definicje

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs zapoznaje z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi prawa autorskiego. Dowiedz się, czy bukiet kwiatów jest utworem, co to jest domena publiczna i jak właściwie korzystać z dostępnych w sieci zdjęć czy muzyki.

Prawo internetu

Programy komputerowe jako szczególna kategoria utworów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy uregulowań prawnych w zakresie programów komputerowych oraz przybliża zasady – świadomego i zgodnego z prawem – korzystania z dostępnych programów.

Prawo internetu

Wizerunek w sieci

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy wizerunku w sieci – jego udostępniania i ochrony. Dowiedz się także, czym są dobra osobiste, kradzież tożsamości i prawo do zapomnienia.

Prawo internetu

Twoje prawa w RODO

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Dowiedz się, czym jest RODO, oraz poznaj mechanizmy zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Prawo internetu

Bezpieczne zakupy w internecie

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża tematykę związaną z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dokonywania zakupów online. Dowiedz się, jak bezpiecznie kupować w sieci.

Prawo internetu

Jak prowadzić bloga zgodnie z prawem, czyli prawo blogosfery

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zagadnienia związane z prawnymi aspektami działalności blogera.

Informacje o kursie

Programy komputerowe jako szczególna kategoria utworów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Prawo internetu