Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Czego się nauczysz

  • zapoznanie ze strategiami wyszukiwania informacji
  • poszerzenie wiedzy na temat możliwych źródeł informacji i sposobów ich weryfikowania
  • przybliżenie czynników wpływających na przekaz medialny
  • przypomnienie cech udanej prezentacji i skutecznego prezentera

Program kursu

  • Strategie podczas wyszukiwania informacji
  • Gdzie znajdziesz informacje?
  • Co wpływa na przekazy medialne?
  • Cechy udanej prezentacji

Opis kursu

Kurs z cyklu „Cyfrowe igrzyska”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, dotyczy strategii podczas wyszukiwania informacji. Dzięki niemu słuchacze poznają podstawowe strategie i dowiedzą się, gdzie szukać informacji i jak weryfikować źródła. Kurs przybliży także kryteria oceny informacji oraz pojęcia takie jak bańka informacyjna czy „szary internet”. Uczestnicy poznają zastosowanie operatorów logicznych oraz proces wyszukiwania informacji krok po kroku, dowiedzą się też, co wpływa na przekaz medialny. W ramach kursu przypomną sobie przepis na udaną prezentację oraz cechy skutecznego prezentera.

Podobne kursy

Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Edukacja medialna

Etyka i wartości

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej.

Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Informacje o kursie

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja medialna