Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z rodzajami plików i formatami, w jakich mogą występować, oraz metodami ich edycji
 • przedstawienie struktury architektonicznej internetu
 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów złośliwego oprogramowania oraz podstawowych zasad higieny pracy z komputerem

Program kursu

 • Pliki – czym są i jakie ich rodzaje możemy wyróżnić
 • Prędkość łącza internetowego
 • Praca z danymi tekstowymi – formaty
 • Edycja plików graficznych – formaty
 • Edycja plików dźwiękowych – formaty
 • Struktura architektoniczna internetu – model warstwowy
 • Chmura
 • Algorytmy
 • Na czym polega instalowanie
 • Złośliwe oprogramowanie
 • Higiena pracy z komputerem

Opis kursu

Kurs z cyklu „Cyfrowe igrzyska”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, poświęcony jest kompetencjom cyfrowym. W pierwszej części szczegółowo przybliża uczestnikom rodzaje plików – tekstowe, graficzne i dźwiękowe – wraz z formatami, w jakich mogą występować. Słuchacze poznają także metody edycji plików graficznych (w tym grafiki wektorowej) i dźwiękowych. Część druga dotyczy struktury architektonicznej internetu, sposobów komunikacji między komputerami i chmury danych. Nie zabraknie także informacji o myśleniu algorytmami – ich tworzeniu oraz zastosowaniu w informatyce. Dzięki części końcowej uczestnicy poznają różne rodzaje złośliwego oprogramowania i nauczą się, jak unikać zainfekowania używanego sprzętu elektronicznego. Przypomną sobie również podstawowe zasady higieny pracy z komputerem.

Podobne kursy

Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Edukacja medialna

Etyka i wartości

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej.

Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Informacje o kursie

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja medialna