Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z informacjami na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej kontroli mediów (w tym kontroli w internecie) i ich finansowania
 • omówienie teorii informacji jako towaru i uwagi jako waluty

Program kursu

 • Rynek mediów (na przykładzie radiofonii i telewizji)
  • Podmioty na rynku mediów
  • Polityka medialna
 • Kontrola mediów
  • Zasady obowiązujące nadawców
  • Kontrola w internecie
  • Reklamy
 • Finansowanie mediów
 • Reklama w internecie
 • Informacja jako towar. Uwaga jako waluta
  • Płacenie za informacje
  • Asymetria informacji
  • Kultura darów

Opis kursu

Kurs z cyklu „Cyfrowe igrzyska”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, dotyczy ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów. Dzięki niemu słuchacze zapoznają się z zagadnieniami kontroli i finansowania mediów oraz zasadami obowiązującymi nadawców. Dowiedzą się więcej o podmiotach funkcjonujących na rynku mediów, regulatorach oraz o obowiązującej polityce medialnej. W kursie przybliżone zostaną zasady obowiązujące nadawców, zasady kontroli w internecie i podział mediów ze względu na źródło finansowania (publiczne, komercyjne, społeczne). Uczestnicy poznają także formy reklamy w internecie (w tym blogi), dowiedzą się, czym jest finansowanie społecznościowe, na czym zarabia się w mediach i że nasza uwaga może być w mediach walutą.

Podobne kursy

Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Edukacja medialna

Etyka i wartości

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej.

Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Informacje o kursie

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja medialna