Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Czego się nauczysz

  • omówienie sposobów kreatywnego korzystania z mediów
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej narzędzi służących do przetwarzania i udostępniania treści oraz ułatwiających współpracę
  • zapoznanie z zasadami tworzenia tekstów publikowanych w internecie

Program kursu

  • Cyfrowe narracje
  • Jak zaplanować pracę indywidualną i grupową
  • Narzędzia ułatwiające współpracę
  • Remiks
  • Prezentowanie dzieł
  • Dziennikarstwo obywatelskie

Opis kursu

Kurs z cyklu „Cyfrowe igrzyska”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Dzięki niemu słuchacze przekonają się, jak łatwe jest tworzenie i publikowanie w sieci. Zapoznają się z pojęciami takimi jak narracje cyfrowe, twórca zaangażowany i dziennikarstwo obywatelskie oraz narzędziami ułatwiającymi współpracę oraz służącymi do montażu audio i wideo, edycji zdjęć online i przechowywania plików. W kursie nie zabraknie też informacji w zakresie tworzenia tekstów, które maja być publikowane w sieci. Uczestnicy poznają również możliwości przetwarzania dostępnych treści online i sposoby ich prezentacji.   

Podobne kursy

Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Edukacja medialna

Etyka i wartości

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej.

Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Informacje o kursie

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja medialna