Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Czego się nauczysz

  • poszerzenie wiedzy na temat ochrony urządzeń mobilnych
  • zapoznanie z formami kontroli przejmowanej nad urządzeniem
  • omówienie najważniejszych zasad higieny informacyjnej, których stosowanie zwiększa nasze bezpieczeństwo

Program kursu

  • Kontrola nad urządzeniem
  • Aplikacje
  • Koszty wynikające z korzystania z urządzeń mobilnych
  • Zasady higieny informacyjnej
  • Nawigacja i lokalizacja
  • Phishing i spam

Opis kursu

Kurs „Mobilne bezpieczeństwo”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, dotyczy ochrony urządzeń mobilnych. Dzięki niemu słuchacze poznają formy kontroli przejmowanej nad urządzeniem, dowiedzą się, jakie są „ciemne strony aplikacji” oraz koszty wynikające z użytkowania urządzeń mobilnych. Poznają też najważniejsze zasady higieny informacyjnej, których stosowanie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Kurs porusza też zagadnienie działania nawigacji oraz innych aplikacji umożliwiających lokalizację użytkownika telefonu. Ponadto podczas wykładu uczniowie dowiedzą się, jak chronić się przed wyłudzaniom poufnych informacji oraz skutecznie zabezpieczać się przed spamem.

Podobne kursy

Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Edukacja medialna

Etyka i wartości

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej.

Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Informacje o kursie

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja medialna