Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Czego się nauczysz

  • omówienie czynników kształtujących nasz wizerunek w sieci i sposobów zarządzania nim
  • przybliżenie zasad netykiety i efektywnej komunikacji
  • wyjaśnienie, jak media społecznościowe pomagają w budowaniu relacji, które tworzą kapitał społeczny

Program kursu

  • Czym jest wizerunek – po co i jak kształtować go w sieci?
  • Zarządzanie swoim profilem w mediach społecznościowych
  • Wizerunek osoby publicznej w mediach
  • Czym jest netykieta i jak kulturalnie zachowywać się w internecie
  • Jak nie zachowywać się w sieci
  • Efektywna komunikacja w sieci
  • Czym są media społecznościowe, jak można je podzielić i w jaki sposób można je wykorzystywać

Opis kursu

Kurs „Relacje w środowisku medialnym”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Pozwala on na zdobycie podstawowej wiedzy zawartej w programie olimpiady. Jest też okazją do podniesienia swoich kompetencji z zakresu zarządzania komunikacją i wizerunkiem w środowisku medialnym.

Podobne kursy

Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Edukacja medialna

Etyka i wartości

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej.

Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Informacje o kursie

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja medialna