Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z informacjami na temat języka mediów i wpływu mediów na zmiany we współczesnym świecie
 • przypomnienie cech komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zasad prowadzenia dyskusji
 • wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących mediów (m.in. kanały informacji, hipertekst, konwergencja mediów)

Program kursu

 • Zmiany w mediach – zmiany w świecie
 • Wśród ekranów i interfejsów
 • Podróże po hipertekście
 • Czym jest dziś gatunek?
 • Każdy ma swój cel
 • Zmieniaj świat słowami!
 • Jak być krytykiem
 • Sztuka dyskusji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Jak działa na nas przestrzeń?

Opis kursu

Kurs z cyklu „Cyfrowe igrzyska”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu języka mediów. Dzięki niemu słuchacze zapoznają się ze zmianami w mediach, które spowodowały zmiany we współczesnym świecie. Dowiedzą się, czym są kanały informacji, nowe media i konwergencja mediów. Kurs przybliży także pojęcia hipertekstu, interfejsu czy infotainment. Zostaną omówione zagadnienia dotyczące gatunków, takie jak konwencja czy remiks. Ponadto w ramach kursu uczestnicy nauczą się, jak rozróżniać różne przekazy medialne i ich rodzaje, dowiedzą się też, jak wygląda praca krytyka tekstów kultury i jak przestrzeń wpływa na nasze życie. Na zakończenie przypomną sobie zasady prowadzenia kulturalnej dyskusji oraz poznają cechy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Podobne kursy

Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Edukacja medialna

Etyka i wartości

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej.

Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Informacje o kursie

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja medialna