Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci
 • przypomnienie zagadnień dotyczących cyberprzemocy – jej przejawów i form oraz działań profilaktycznych
 • przybliżenie problemu uzależnień technologicznych

Program kursu

 • Cyfrowy ślad i kontrola swoich działań w sieci
 • Prywatność i anonimowość w sieci
 • Bezpieczna komunikacja
 • Kradzież tożsamości w internecie
 • Regulaminy
 • Bezpieczne zakupy
 • Korzystanie z bankowości elektronicznej
 • Cyberprzemoc i reakcja w sytuacji zagrożenia
 • Uzależnienia technologiczne

Opis kursu

Kurs z cyklu „Cyfrowe igrzyska”, powstały w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska, dotyczy bezpieczeństwa w sieci. Uczestnicy zdobędą informacje na temat własnego cyfrowego śladu w internecie oraz wskazówki, jak kontrolować swoje działania online. W kursie poruszono również zagadnienia takie jak: prywatność i anonimowość w sieci, regulaminy aplikacji i usług internetowych, bezpieczeństwo zakupów online, bankowość elektroniczna. Nie zabraknie także wiadomości dotyczących cyberprzemocy – jej przejawów i form, osób i instytucji chroniących użytkowników internetu przed wirtualnymi zagrożeniami, sposobów jej przeciwdziałania. Słuchacze zapoznają się także z problemem uzależnień technologicznych. 

Podobne kursy

Edukacja medialna

Korzystanie z informacji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy sposobów szukania i przetwarzania informacji. Poznaj kryteria oceny informacji, dowiedz się, co wpływa na przekazy medialne i czym jest „szary internet”. 

Edukacja medialna

Relacje w środowisku medialnym

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej. Podejmuje zagadnienia dotyczące relacji w środowisku medialnym.

Edukacja medialna

Język mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe zagadnienia dotyczące języka mediów, w tym kanałów informacji, konwergencji mediów, hipertekstu, przekazów medialnych, sztuki dyskusji czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Edukacja medialna

Kreatywne korzystanie z mediów

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy kreatywnego korzystania z mediów. Przekonaj się, ile jest możliwości odbioru, ale też tworzenia i przetwarzania treści.  

Edukacja medialna

Etyka i wartości

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs jest wprowadzeniem do tematyki Olimpiady Cyfrowej.

Edukacja medialna

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem w sieci. Dowiedz się, czym jest cyfrowy ślad, jak dbać o swoją prywatność w internecie i ustrzec się przed różnymi cyberzagrożeniami.

Edukacja medialna

Ekonomiczne aspekty działania mediów

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża podstawowe informacje dotyczące ekonomicznych aspektów funkcjonowania mediów, w tym ich kontroli i finansowania, a także reklamy i roli uwagi rozumianej jako waluta.

Edukacja medialna

Kompetencje cyfrowe

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych do poruszania się w wirtualnym świecie. Przypomnij sobie rodzaje plików i ich możliwe formaty oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Edukacja medialna

Mobilne bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje wiedzę na temat ochrony urządzeń mobilnych.

Informacje o kursie

Bezpieczeństwo

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja medialna