Tendencje w rozwoju informatyki

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, że bez komputerów nie da się robić biznesu.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z możliwościami, jakie nowe technologie dają biznesowi oraz przedsiębiorcom
 • omówienie głównych zalet realizacji procesów biznesowych przez internet
 • przybliżenie zasad działania sieciowych organizacji wirtualnych

Program kursu

 • Wstęp
 • Elektroniczny biznes i elektroniczna gospodarka
 • Charakterystyka elektronicznej informacji i komunikacji
 • Cechy biznesu w warunkach elektronicznej informacji i komunikacji
 • Sieciowe organizacje wirtualne
 • Cechy SOW
 • Transformacja przedsiębiorstw do SOW
 • Architektura usługowa SOA
 • Wnioski

Opis kursu

Komputery będą coraz powszechniej świadczyć elektroniczne usługi, jednak będą mogły robić tylko to, do czego zaprogramują je ludzie. Styk informatyki i biznesu jest jednym z najbardziej fascynujących obszarów aktywności badawczej, w którym mamy do czynienia z największą liczbą innowacji. W dodatku do zrobienia kariery w tym obszarze, nawet od zera, jest potrzebny przede wszystkim pomysł na biznes – jeśli spotka się z uznaniem na rynku, to w bardzo krótkim czasie kilkuosobowa firma o znikomym kapitale założycielskim może przemienić się w globalnego gracza.

Podczas kursu uczestnicy omówią korzyści, jakie niesie technologia dla rozwoju biznesu. Kurs przedstawia informacje na temat elektronicznego biznesu i gospodarki. Omawiane są zagadnienia związane m.in. z charakterystyką oraz cechami biznesu w warunkach elektronicznej informacji i komunikacji. Uczestnicy zapoznają się także z wiadomościami na temat sieciowych organizacji wirtualnych.

Prowadzącym jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – profesor zwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Kieruje zespołem prowadzącym badania naukowe finansowane z Programów Ramowych Unii Europejskiej, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysł polski, francuski i amerykański. Jest autorem blisko 170 publikacji naukowych, w tym 10 książek. Organizuje konferencje międzynarodowe, uczestniczy w pracach komitetów programowych konferencji międzynarodowych, prowadzi tutoriale, bierze udział w debatach i dyskusjach panelowych, wygłasza zaproszone wykłady. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, rad naukowych, komitetów, rad programowych międzynarodowych czasopism naukowych.

Podobne kursy

Tendencje w rozwoju informatyki

Od abaków do maszyny ENIAC i internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża historię informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Tendencje w rozwoju informatyki

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, że bez komputerów nie da się robić biznesu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu struktur ukrytych w danych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia przykłady zastosowania informatyki w medycynie.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja informatyczna jako dziedzina stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce. Czym jest edukacja informatyczna? Jakie są możliwości rozwoju w tej dziedzinie? Kurs obejmuje omówienie przyszłości edukacji informatycznej.

Tendencje w rozwoju informatyki

Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia dotyczące SI, a w szczególności podstawy naukowe tej dziedziny, które odnajdujemy w takich naukach jak filozofia, matematyka czy psychologia.

Tendencje w rozwoju informatyki

Naśladowanie ludzkiego mózgu w komputerze

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania komputera do celów stworzenia modelu komputerowego mózgu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje różne rozwiązania zagadnień informatycznych zaczerpniętych z natury.

Tendencje w rozwoju informatyki

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia z obszaru nauki zwanej „Teorią wyboru społecznego”.

Tendencje w rozwoju informatyki

Dlaczego warto studiować informatykę

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia rozwój informatyki jako dziedziny z dużym potencjałem na rynku pracy. Porusza również wyzwania, jakie stoją przed młodymi informatykami.

Tendencje w rozwoju informatyki

Wstęp do biometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarem własności biologicznych lub behawioralnych człowieka. Prezentacja najbardziej interesujących metod biometrycznych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Wykład przybliża historię informatyki oraz prezentuje rozważania dotyczące jej przyszłości.

Tendencje w rozwoju informatyki

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wskazuje na rolę, jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach. Zapoznaj się z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Informacje o kursie

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Tendencje w rozwoju informatyki