Tendencje w rozwoju informatyki

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje różne rozwiązania zagadnień informatycznych zaczerpniętych z natury.

Czego się nauczysz

  • zapoznanie z podpatrzonymi w naturze rozwiązaniami zagadnień informatycznych
  • wyjaśnienie, czym są algorytmy ewolucyjne, obliczenia membranowe, sieci neuronowe oraz komputery kwantowe i komputery DNA

Program kursu

  • Naśladowanie natury a rozwiązania technologiczne
  • Obliczenia z natury
  • Problem sortowania
  • Otoczka wypukła
  • Problem Jacoba Steinera
  • Jak znaleźć punkt Fermata?
  • Sposób funkcjonowania mózgu ludzkiego a sieci neuronowe

Opis kursu

Wykład prezentuje podpatrzone w naturze rozwiązywania zagadnień informatycznych, takich jak algorytmy ewolucyjne, obliczenia membranowe, sieci neuronowe oraz komputery kwantowe i komputery DNA. Na początku wykładu omawiany został problem sortowania oraz problem znajdowania otoczki wypukłej. W ramach tego zadania autor wykładu porównuje algorytm Grahama z algorytmem natury. W dalszej części przedstawiony został problem Jacoba Steinera oraz sposób znajdowania punktu Fermata. Koniec wykładu zarezerwowany został na omówienie zagadnień dotyczących sposobu funkcjonowania mózgu ludzkiego i powiązanych z tym informacji dotyczących sieci neuronowych.

Prowadzący dr Piotr Chrząstowski-Wachtel jest pracownikiem Instytutu Informatyki UW. Naukowo zajmuje się teorią współbieżności i jej zastosowaniami w opisie procesów biznesowych, jak również interfejsami użytkownika i edukacją informatyczną. Członek Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Delta”, autor wielu artykułów popularyzatorskich. Współtworzył Olimpiadę Informatyczną. Współpracuje z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. Przewodniczy jury Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Podobne kursy

Tendencje w rozwoju informatyki

Od abaków do maszyny ENIAC i internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża historię informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Tendencje w rozwoju informatyki

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, że bez komputerów nie da się robić biznesu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu struktur ukrytych w danych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia przykłady zastosowania informatyki w medycynie.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja informatyczna jako dziedzina stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce. Czym jest edukacja informatyczna? Jakie są możliwości rozwoju w tej dziedzinie? Kurs obejmuje omówienie przyszłości edukacji informatycznej.

Tendencje w rozwoju informatyki

Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia dotyczące SI, a w szczególności podstawy naukowe tej dziedziny, które odnajdujemy w takich naukach jak filozofia, matematyka czy psychologia.

Tendencje w rozwoju informatyki

Naśladowanie ludzkiego mózgu w komputerze

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania komputera do celów stworzenia modelu komputerowego mózgu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje różne rozwiązania zagadnień informatycznych zaczerpniętych z natury.

Tendencje w rozwoju informatyki

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia z obszaru nauki zwanej „Teorią wyboru społecznego”.

Tendencje w rozwoju informatyki

Dlaczego warto studiować informatykę

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia rozwój informatyki jako dziedziny z dużym potencjałem na rynku pracy. Porusza również wyzwania, jakie stoją przed młodymi informatykami.

Tendencje w rozwoju informatyki

Wstęp do biometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarem własności biologicznych lub behawioralnych człowieka. Prezentacja najbardziej interesujących metod biometrycznych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Wykład przybliża historię informatyki oraz prezentuje rozważania dotyczące jej przyszłości.

Tendencje w rozwoju informatyki

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wskazuje na rolę, jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach. Zapoznaj się z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Informacje o kursie

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Tendencje w rozwoju informatyki