Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja informatyczna jako dziedzina stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce. Czym jest edukacja informatyczna? Jakie są możliwości rozwoju w tej dziedzinie? Kurs obejmuje omówienie przyszłości edukacji informatycznej.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie ze stanem, historią i przyszłością edukacji informatycznej
 • omówienie wyzwań, które stoją przed adeptami informatyki

Program kursu

 • Wprowadzenie
 • Kształcenie informatyczne
  • Pierwsze zajęcia informatyczne
  • Regres edukacji informatycznej
  • Potrzeba zmian
  • Cele zajęć informatycznych
  • Poprawa sytuacji
 • Co to jest informatyka
 • Kariery w informatyce
  • Kariery z klasą
   • Logarytm
   • Szyfrowanie
   • Kompresja
   • Początki komputerów elektronicznych
   • Historyczne procesory tekstu
  • Kariery z klasą i kasą
 • Wyzwania
  • Współpraca w sieci
  • Kilka trudnych problemów
   • Najkrótsza trasa zamknięta
   • Rozkład liczby na czynniki pierwsze
  • Prawdziwe wyzwanie

Opis kursu

Wykład składa się z dwóch części – w pierwszej jest krótko omówiona edukacja informatyczna, jej stan, wzloty i upadki, cele oraz dalsze kierunki rozwoju. Opis edukacji informatycznej i informatyki jako dziedziny stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce, co ma zachęcić słuchaczy do poważnego zainteresowania się rozwijaniem swoich informatycznych umiejętności włącznie z podjęciem studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym. Przedstawione są najpierw kariery w informatyce, m.in. Johna Napiera, autorów RSA, Samuela Morse’a i Davida Huffmana, Claude’a Shannona oraz anonimowych wynalazców patentów związanych z maszynami do pisania. Ostatnia część wykładu jest poświęcona omówieniu wybranych wyzwań, czyli problemów, które czekają na adeptów informatyki. Wśród nich jest problem komiwojażera, cała gama problemów związanych z liczbami pierwszymi oraz jeden z problemów milenijnych (czy P = NP).

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010–2012 prowadził szkolenia z zakresu Algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +.

Podobne kursy

Tendencje w rozwoju informatyki

Od abaków do maszyny ENIAC i internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża historię informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Tendencje w rozwoju informatyki

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, że bez komputerów nie da się robić biznesu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu struktur ukrytych w danych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia przykłady zastosowania informatyki w medycynie.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja informatyczna jako dziedzina stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce. Czym jest edukacja informatyczna? Jakie są możliwości rozwoju w tej dziedzinie? Kurs obejmuje omówienie przyszłości edukacji informatycznej.

Tendencje w rozwoju informatyki

Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia dotyczące SI, a w szczególności podstawy naukowe tej dziedziny, które odnajdujemy w takich naukach jak filozofia, matematyka czy psychologia.

Tendencje w rozwoju informatyki

Naśladowanie ludzkiego mózgu w komputerze

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania komputera do celów stworzenia modelu komputerowego mózgu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje różne rozwiązania zagadnień informatycznych zaczerpniętych z natury.

Tendencje w rozwoju informatyki

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia z obszaru nauki zwanej „Teorią wyboru społecznego”.

Tendencje w rozwoju informatyki

Dlaczego warto studiować informatykę

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia rozwój informatyki jako dziedziny z dużym potencjałem na rynku pracy. Porusza również wyzwania, jakie stoją przed młodymi informatykami.

Tendencje w rozwoju informatyki

Wstęp do biometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarem własności biologicznych lub behawioralnych człowieka. Prezentacja najbardziej interesujących metod biometrycznych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Wykład przybliża historię informatyki oraz prezentuje rozważania dotyczące jej przyszłości.

Tendencje w rozwoju informatyki

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wskazuje na rolę, jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach. Zapoznaj się z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Informacje o kursie

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Tendencje w rozwoju informatyki