Tendencje w rozwoju informatyki

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu struktur ukrytych w danych.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat struktur ukrytych w danych
 • omówienie zasad programowania prostych algorytmów użytecznych do zrozumienia zjawiska nadmiernego dopasowania

Program kursu

 • Wstęp
 • O pewnym problemie dużej firmy taksówkowej
  • Histogram
  • Zmienna losowa
  • Rozkład normalny
  • Ocena wiarygodności hipotezy
 • Drzewa decyzyjne
  • Zastosowanie drzewa decyzyjnego do klasyfikacji danych
  • Błąd klasyfikatora i walidacja krzyżowa
  • Zjawisko nadmiernego dopasowania
 • Propozycja przeprowadzenia prostych badań
 • Niektóre dziedziny zastosowań metod eksploracji danych

Opis kursu

Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom podstawowych wiadomości z zakresu struktur ukrytych w danych. Uczestnicy zapoznają się z informacjami na temat m.in. metody histogramu, indukcji drzewa decyzyjnego. Omówione zostaną przykłady eksploracji danych o naturze statystycznej, dyskretnej zmiennej losowej oraz ciągłej zmiennej losowej. Uczestnicy dowiedzą się informacji związanych z histogramem, zastosowanie drzewa decyzyjnego do klasyfikacji danych, błędem klasyfikatora i walidacją krzyżową oraz zjawiskiem nadmiernego dopasowania. Kurs zawiera również propozycję przeprowadzenia prostych badań.

Autor kursu, dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski, jest wykładowcą Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Specjalizuje się w zaawansowanym projektowaniu obiektowym oraz w językach i paradygmatach programowania. W latach 2010–2012 prowadził szkolenia z zakresu tendencji w rozwoju informatyki w ramach projektu Informatyka +.

Podobne kursy

Tendencje w rozwoju informatyki

Od abaków do maszyny ENIAC i internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża historię informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Tendencje w rozwoju informatyki

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, że bez komputerów nie da się robić biznesu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu struktur ukrytych w danych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia przykłady zastosowania informatyki w medycynie.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja informatyczna jako dziedzina stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce. Czym jest edukacja informatyczna? Jakie są możliwości rozwoju w tej dziedzinie? Kurs obejmuje omówienie przyszłości edukacji informatycznej.

Tendencje w rozwoju informatyki

Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia dotyczące SI, a w szczególności podstawy naukowe tej dziedziny, które odnajdujemy w takich naukach jak filozofia, matematyka czy psychologia.

Tendencje w rozwoju informatyki

Naśladowanie ludzkiego mózgu w komputerze

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania komputera do celów stworzenia modelu komputerowego mózgu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje różne rozwiązania zagadnień informatycznych zaczerpniętych z natury.

Tendencje w rozwoju informatyki

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia z obszaru nauki zwanej „Teorią wyboru społecznego”.

Tendencje w rozwoju informatyki

Dlaczego warto studiować informatykę

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia rozwój informatyki jako dziedziny z dużym potencjałem na rynku pracy. Porusza również wyzwania, jakie stoją przed młodymi informatykami.

Tendencje w rozwoju informatyki

Wstęp do biometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarem własności biologicznych lub behawioralnych człowieka. Prezentacja najbardziej interesujących metod biometrycznych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Wykład przybliża historię informatyki oraz prezentuje rozważania dotyczące jej przyszłości.

Tendencje w rozwoju informatyki

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wskazuje na rolę, jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach. Zapoznaj się z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Informacje o kursie

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Tendencje w rozwoju informatyki