Tendencje w rozwoju informatyki

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Wykład przybliża historię informatyki oraz prezentuje rozważania dotyczące jej przyszłości.

Czego się nauczysz

 • wskazanie wydarzeń uznawanych za przełomowe w historii informatyki
 • omówienie idei i wynalazków z okresu przedelektronicznego, które można odnaleźć we współczesnej informatyce
 • przekazanie wiedzy na temat zagadnienia automatyzacji oraz urządzeń usprawniających rachowanie
 • zapoznanie z rozważaniami na temat technologii przyszłości

Program kursu

 • Pierwsze znaki liczbowe, abaki, algorytmy
  • Znaki liczbowe, proste sposoby rachowania
 • Rozwój liczb i sposobów rachowania
  • Abaki, liczydła, suwaki
 • Pierwsze kalkulatory
  • Rozwój kalkulatorów mechanicznych
 • Wczesne początki komputerów
  • Kalkulatory i sumatory
 • Początki komunikacji przewodowej
  • Rozwój komunikacji
 • Logika matematyczna i komputery
  • Maszyny i diagramy logiczne. System binarny
 • Początki przetwarzania danych i nośniki danych
  • Wynalazek druku i maszyn do pisania
 • Teoretyczne podwaliny informatyki
  • Początki kryptografii komputerowej
 • Pierwsze komputery
  • Komputery i superkomputery
 • Mikroelektronika: tranzystor, układ scalony
  • Kalkulatory elektroniczne
 • Pierwsze mikrokomputery domowe i osobiste
  • Pierwsze popularne mikrokomputery
 • Internet
  • Budowa komputerów w Polsce

Opis kursu

Kurs wprowadza uczestników w zagadnienia związane historią informatyki. Pokazuje, że współczesny komputer elektroniczny jest ukoronowaniem wspólnych wysiłków cywilizacji i pokoleń, rozwijających w ciągu wieków wiele różnych dziedzin nauki i techniki, które kształtowały również sposoby rachowania i konstrukcje urządzeń wspomagających złożone i masowe obliczenia. Przybliża najważniejsze wydarzenia w historii informatyki, które uznaje się za momenty przełomowe.

Kurs, oprócz zagadnień związanych z głównym nurtem rozwoju komputerów, zwraca też uwagę na zagadnienie automatyzacji obliczeń i przybliża urządzenia usprawniające rachowanie. Prezentuje idee i wynalazki z okresu przedelektronicznego, które można odnaleźć we współczesnej informatyce, choć czasem w nieco przetworzonej postaci.

Prowadzący snuje rozważania na temat przyszłości informatyki. Zastanawia się, jaka nowa technologia wyprze w przyszłości komputery. W tym kontekście pyta też o rodzaj inteligencji konkurującej z inteligencją nierozerwalnie związaną z człowiekiem.

Kurs jest bogato ilustrowany urządzeniami do obliczeń, które pochodzą z kolekcji wykładowcy.

Prowadzący prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w teorii grafów, matematyce dyskretnej, algorytmice, optymalizacji oraz dydaktyce informatyki. W latach 2010–2012 prowadził szkolenia z zakresu algorytmiki i programowania w ramach projektu Informatyka +. Prof. dr hab. Maciej M. Sysło jest koordynatorem merytorycznym w projekcie „Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.

Podobne kursy

Tendencje w rozwoju informatyki

Od abaków do maszyny ENIAC i internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża historię informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Tendencje w rozwoju informatyki

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, że bez komputerów nie da się robić biznesu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu struktur ukrytych w danych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia przykłady zastosowania informatyki w medycynie.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja informatyczna jako dziedzina stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce. Czym jest edukacja informatyczna? Jakie są możliwości rozwoju w tej dziedzinie? Kurs obejmuje omówienie przyszłości edukacji informatycznej.

Tendencje w rozwoju informatyki

Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia dotyczące SI, a w szczególności podstawy naukowe tej dziedziny, które odnajdujemy w takich naukach jak filozofia, matematyka czy psychologia.

Tendencje w rozwoju informatyki

Naśladowanie ludzkiego mózgu w komputerze

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania komputera do celów stworzenia modelu komputerowego mózgu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje różne rozwiązania zagadnień informatycznych zaczerpniętych z natury.

Tendencje w rozwoju informatyki

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia z obszaru nauki zwanej „Teorią wyboru społecznego”.

Tendencje w rozwoju informatyki

Dlaczego warto studiować informatykę

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia rozwój informatyki jako dziedziny z dużym potencjałem na rynku pracy. Porusza również wyzwania, jakie stoją przed młodymi informatykami.

Tendencje w rozwoju informatyki

Wstęp do biometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarem własności biologicznych lub behawioralnych człowieka. Prezentacja najbardziej interesujących metod biometrycznych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Wykład przybliża historię informatyki oraz prezentuje rozważania dotyczące jej przyszłości.

Tendencje w rozwoju informatyki

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wskazuje na rolę, jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach. Zapoznaj się z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Informacje o kursie

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Tendencje w rozwoju informatyki