Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia przykłady zastosowania informatyki w medycynie.

Czego się nauczysz

 • zapoznanie z przykładami zastosowania techniki komputerowej w medycynie
 • omówienie systemów wspomagania pracy lekarzy

Program kursu

 • Lektury uzupełniające treść wykładu
 • Technologie informacyjne dziś
 • Zadania związane z informatyką w nowoczesnej medycynie
 • Zbiór narzędzi i technik komputerowych służących pacjentowi i lekarzowi
 • Specyfika informatyki medycznej
 • Obszary zastosowania techniki komputerowej w medycynie
 • Zadania systemu informatyki medycznej w procesie pozyskiwania informacji o pacjencie i komputerowo wspomaganej diagnozie
 • Rola komputerów w diagnostyce i terapii
 • Telemedycyna

Opis kursu

Wykład porusza zagadnienia dotyczące zastosowania techniki komputerowej w medycynie w celu gromadzenia danych z obserwacji klinicznych oraz naukowych eksperymentów biomedycznych, a także przetwarzania ich w taki sposób, aby wynik procesu leczenia był jak najbardziej skuteczny. Przedstawione zostaną więc informacje dotyczące systemów wspomagania pracy lekarzy, takie jak systemy sztucznej inteligencji (systemy ekspertowe, sieci neuronowe, algorytmy analizy obrazów oraz drzewa decyzyjne).

Prowadzący prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz jest członkiem PAN i PAU, a także Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz Europejskiej Akademii Nauk, Sztuk i Literatury (w Paryżu), rektorem AGH, członkiem CK, doktorem Honoris Causa pięciu krajowych i zagranicznych uniwersytetów.

Podobne kursy

Tendencje w rozwoju informatyki

Od abaków do maszyny ENIAC i internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża historię informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Tendencje w rozwoju informatyki

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, że bez komputerów nie da się robić biznesu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu struktur ukrytych w danych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia przykłady zastosowania informatyki w medycynie.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja informatyczna jako dziedzina stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce. Czym jest edukacja informatyczna? Jakie są możliwości rozwoju w tej dziedzinie? Kurs obejmuje omówienie przyszłości edukacji informatycznej.

Tendencje w rozwoju informatyki

Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia dotyczące SI, a w szczególności podstawy naukowe tej dziedziny, które odnajdujemy w takich naukach jak filozofia, matematyka czy psychologia.

Tendencje w rozwoju informatyki

Naśladowanie ludzkiego mózgu w komputerze

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania komputera do celów stworzenia modelu komputerowego mózgu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje różne rozwiązania zagadnień informatycznych zaczerpniętych z natury.

Tendencje w rozwoju informatyki

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia z obszaru nauki zwanej „Teorią wyboru społecznego”.

Tendencje w rozwoju informatyki

Dlaczego warto studiować informatykę

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia rozwój informatyki jako dziedziny z dużym potencjałem na rynku pracy. Porusza również wyzwania, jakie stoją przed młodymi informatykami.

Tendencje w rozwoju informatyki

Wstęp do biometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarem własności biologicznych lub behawioralnych człowieka. Prezentacja najbardziej interesujących metod biometrycznych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Wykład przybliża historię informatyki oraz prezentuje rozważania dotyczące jej przyszłości.

Tendencje w rozwoju informatyki

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wskazuje na rolę, jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach. Zapoznaj się z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Informacje o kursie

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Tendencje w rozwoju informatyki