Tendencje w rozwoju informatyki

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wskazuje na rolę, jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach. Zapoznaj się z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Czego się nauczysz

  • wyjaśnienie wpływu kryptologii na przebieg wydarzeń historycznych
  • omówienie dokonań wybitnych polskich kryptologów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, w tym złamania kodu maszyny szyfrującej Enigma
  • podkreślenie znaczenia współczesnej kryptologii

Program kursu

  • Zanim złamano Enigmę
  • Tło historyczne
  • Złamanie Enigmy
  • Od Enigmy do współczesnej kryptologii

Opis kursu

Wykład składa się z trzech części. Pierwsza część poświęcona jest ukazaniu roli kryptologii w wielu historycznych wydarzeniach – począwszy od czasów starożytnych po złamanie Enigmy. Druga część przybliża dokonania polskich kryptologów: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego w złamaniu Enigmy. Wykazuje, że polscy kryptolodzy dokonali przełomu w kryptoanalizie. Prowadzący podkreśla również znaczenie złamania Enigmy dla skrócenia czasu trwania II wojny światowej. Część trzecia wykładu poświęcona jest współczesnej kryptologii – począwszy od złamania Enigmy, a skończywszy na współczesnych dokonaniach. Wskazane są też zagrożenia, jakie niesie ze sobą wykorzystanie komputerów w przesyłaniu informacji, a w szczególności omówione jest zagadnienie cyberterroryzmu.

Prowadzący prof. dr hab. Jerzy Gawinecki jest wykładowcą w Wojskowej Akademii Technicznej.

Podobne kursy

Tendencje w rozwoju informatyki

Od abaków do maszyny ENIAC i internetu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przybliża historię informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Tendencje w rozwoju informatyki

Czy komputery będą robić biznes?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przedstawienie dowodów na fakt, że bez komputerów nie da się robić biznesu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Odkrywanie struktur ukrytych w danych, czyli eksploracja danych

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu struktur ukrytych w danych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka medyczna

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przedstawia przykłady zastosowania informatyki w medycynie.

Tendencje w rozwoju informatyki

Informatyka – klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Edukacja informatyczna jako dziedzina stanowi tło dla rozważań na temat możliwych karier w informatyce. Czym jest edukacja informatyczna? Jakie są możliwości rozwoju w tej dziedzinie? Kurs obejmuje omówienie przyszłości edukacji informatycznej.

Tendencje w rozwoju informatyki

Logiczne podejście do reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia dotyczące SI, a w szczególności podstawy naukowe tej dziedziny, które odnajdujemy w takich naukach jak filozofia, matematyka czy psychologia.

Tendencje w rozwoju informatyki

Naśladowanie ludzkiego mózgu w komputerze

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia dotyczące sposobu wykorzystania komputera do celów stworzenia modelu komputerowego mózgu.

Tendencje w rozwoju informatyki

Komputery natury

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs prezentuje różne rozwiązania zagadnień informatycznych zaczerpniętych z natury.

Tendencje w rozwoju informatyki

Obliczeniowa teoria wyboru społecznego

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs porusza zagadnienia z obszaru nauki zwanej „Teorią wyboru społecznego”.

Tendencje w rozwoju informatyki

Dlaczego warto studiować informatykę

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia rozwój informatyki jako dziedziny z dużym potencjałem na rynku pracy. Porusza również wyzwania, jakie stoją przed młodymi informatykami.

Tendencje w rozwoju informatyki

Wstęp do biometrii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z pomiarem własności biologicznych lub behawioralnych człowieka. Prezentacja najbardziej interesujących metod biometrycznych.

Tendencje w rozwoju informatyki

Przeszłość i przyszłość informatyki

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Wykład przybliża historię informatyki oraz prezentuje rozważania dotyczące jej przyszłości.

Tendencje w rozwoju informatyki

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs wskazuje na rolę, jaką odegrała kryptologia w wielu historycznych wydarzeniach. Zapoznaj się z dokonaniami polskich kryptologów oraz ze współczesną kryptologią.

Informacje o kursie

Od złamania Enigmy do współczesnej kryptologii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Tendencje w rozwoju informatyki